image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به سی و هشتمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 1

Worauf müssen Sie achten, wenn Sie hinter Ihrem Pkw einen Anhänger mit Auflaufbremse mitführen wollen?

شما می‌خواهید تریلی با ترمز فشاری را پشت خودرو خود یدک بکشید، به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟ (ترمز فشاری: این ترمز به گونه‌ا‌ی است که بر اثر فشار ترمز خودرو فعال میشود)


 • A. Dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit dieses Zuges auch auf Autobahnen 60 km/h beträgt
 • حداکثر سرعت مجاز در بزرگراه شصت کیلومتر است
 • B. Dass die tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers nicht größer ist als die für den Pkw zugelassene Anhängelast
 • وزن خالص تریلی نباید از وزن مجاز خودرو برای یدک کشیدن تجاوز کند
 • C. Dass das Abreißseil mit dem Zugfahrzeug verbunden ist
 • توجه کنید که کابل‌های تریلی به خودرو متصل شده باشند( این کابل‌ها در هنگام ترمز در خودرو موجب روشن شدن چراغ ترمز در تریلی می‌شوند و اتصال آن بسیار مهم است)

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Was kommt nach diesen Verkehrszeichen?

بعد از دیدن این تابلو چه چیزی پدیدار خواهد شد؟


 • A. Ein Gefälle von 800 m Länge
 • سرآشیبی به طول هشتصد متر
 • B. Eine Steigung in 800 m Entfernung
 • سربالا ایی بعد از هشتصد متر
 • C. Ein Gefälle in 800 m Entfernung
 • سراشیبی بعد از هشتصد متر

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 3

Sie fahren außerorts auf einer Straße mit drei markierten Fahrstreifen in jeder Fahrtrichtung. Auf dem rechten Fahrstreifen fahren in größeren Abständen einzelne, langsamere Fahrzeuge. Welchen Fahrstreifen dürfen Sie durchgängig befahren?

شما در حال حرکت در یک بزرگراه با سه‌ لاین در هر طرف جاده می‌باشید، در لاین سمت راست خودرو‌های آهسته با فاصله زیاد از یک دیگر در حال حرکت میباشند، شما از کدام لاین می‌توانید استفاده کنید؟


 • A. Den linken
 • لاین سمت چپ
 • B. Den mittleren
 • لاین وسط

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 4

Welche besondere Eigenschaft von Scheibenbremsen müssen Sie bei nasser Fahrbahn berücksichtigen?

ترمز‌های دیسکی در هنگام رطوبت چه ویژگی‌های خاصی‌ دارند؟


 • A. Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel früher ein als auf trockener Fahrbahn
 • معمولا ترمز‌های دیسکی در رطوبت زود تر اثر می‌کنند تا در جاده خشک
 • B. Die Wirkung von Scheibenbremsen setzt in der Regel später ein als auf trockener Fahrbahn
 • معمولا ترمز‌های دیسکی در رطوبت دیر تر اثر می‌کنند تا در جاده خشک

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 5

Ihr Fahrzeug ist vereist. Was müssen Sie tun, bevor Sie losfahren? Eis entfernen

خودرو شما با یخ پوشیده شده است، قبل از حرکت چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. - von Front- und Heckscheibe
 • یخ را از شیشه جلو و عقب پاک کنم
 • B. - von Seitenscheiben und Spiegeln
 • یخ را از شیشه‌های بغل و آینه‌ها پاک کنم
 • C. - vom Glasschiebedach
 • یخ را از سقف شیشه ایی(سان روف) پاک کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 6

Worauf müssen Sie achten, wenn Sie einen Anhänger ohne Zugfahrzeug parken? Der Anhänger darf auf

در هنگام پارک تریلی به تنهایی (بدون خودرو یدک کش ) به چه مواردی باید توجه کنید؟


 • A. - ausreichend befestigten Seitenstreifen zeitlich unbegrenzt geparkt werden
 • تریلی مجاز است در لبه کناری خیابان که به اندازه کافی‌ مستحکم است بدون محدودیت زمانی پارک شود
 • B. - öffentlichen Straßen nicht länger als 2 Wochen geparkt werden
 • تریلی مجاز نیست در خیابان‌های عمومی‌ بیش از دو هفته پارک شود
 • C. - entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen länger als 2 Wochen geparkt werden
 • تریلی مجاز است در پارکینگ‌های مشخص شده بیش از دو هفته پارک شود

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 7

Was ändert sich durch das Mitführen eines Wohnanhängers?

چه چیزی هنگام رانندگی در صورت حمل یک کاروان( تریلی مسکونی) تغییر خواهد کرد؟


 • A. Hastige Lenkbewegungen erhöhen die Schleudergefahr
 • حرکت شتاب زده فرمان خطر لغزش را به شدت افزایش میدهد
 • B. Der Überholweg wird wesentlich länger
 • فاصله عبور هنگام سبقت به طور قابل ملاحظه ایی افزایش خواهد یافت
 • C. Der Bremsweg wird wesentlich kürzer
 • خط ترمز به طور قابل ملاحظه ایی کاهش خواهد یافت (خط ترمز: به مسیری گفته میشود که از هنگام فشار روی پدال ترمز تا لحظه توقف طی‌ میشود)

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 8

Auf einer Straße mit Schlaglöchern kommt Ihr Anhänger ins "Springen". Wie müssen Sie sich verhalten?

در یک خیابان با دست انداز تریلی باری که یدک می‌کشید بالا و پایین می‌پرد، چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Beschleunigen, um den Zug gestreckt zu halten
 • شتاب میگیرم تا تریلی بهتر کشیده شود
 • B. Mit gleich bleibender Geschwindigkeit den Schlaglöchern ausweichen
 • با همان سرعت دست انداز‌ها را ردّ می‌کنم
 • C. Geschwindigkeit vermindern, um Schleudern zu verhindern
 • سرعت خود را کاهش میدهم تا از لغزش خودرو جلوگیری کنم

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 9

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten?

با دیدن این تابلو به چه نکاتی‌ باید توجه کنید؟


 • A. Schneeketten benutzen
 • استفاده از زنجیر چرخ
 • B. Kettenfahrzeuge haben Vorfahrt
 • خودرو‌ها با زنجیر چرخ حق تقدم دارند
 • C. Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h
 • حداکثر سرعت مجاز پنجاه کیلومتر در ساعت

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 10

Wie schnell darf ein Kraftfahrzeug mit Schneeketten höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز برای خودروی که زنجیر چرخ دارد چقدر است؟امتیاز این سوال : 2


50

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 11

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو به چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Möglichst weit rechts fahren
 • تا حد امکان از راست حرکت می‌کنم
 • B. Gleich nach der Rechtskurve kräftig beschleunigen
 • بلافاصله بعد از گردش به راست شتاب میگیرم
 • C. Geschwindigkeit vermindern
 • سرعت خود را کاهش میدهم

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 12

Sie fahren mit Ihrem Pkw und Anhänger auf einer Straße mit Gegenverkehr und wollen nach links abbiegen. Was ist beim Wiederanfahren besonders wichtig?

شما با اتومبیل خود در یک خیابان دو طرفه تریلی باری را یدک می‌کشید و می‌خواهید به چپ گردش کنید، در هنگام صاف کردن خودرو چه نکاتی‌ بسیار مهم هستند؟


 • A. Den Gegenverkehr mit der Lichthupe warnen
 • به خودرو‌های روبرو با چراغ زدن هشدار میدهم
 • B. Das geringere Beschleunigungsvermögen berücksichtigen
 • عدم توانایی‌ خودرو در شتاب را در نظر میگیریم( قابلیت شتاب به علت بار کاهش میابد)
 • C. An die eigene Zuglänge denken
 • طول خودرو خود را در نظر میگیریم

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 13

Sie fahren einen Pkw mit einem ungebremsten Anhänger. Es kommt ein längeres, starkes Gefälle. Was ist richtig?

شما با خودروخود یک تریلی باری بدون ترمز را یدک می‌کشید، در پیش رو یک شیب تند و طولانی‌ وجود دارد، چه رفتاری درست است؟


 • A. Wenn nötig Geschwindigkeit verringern, rechtzeitig niedrigen Gang einlegen, bremsbereit sein
 • در صورت نیاز سرعت را کاهش داده، دنده را سنگین می‌کنم و آماده ترمز زدن خواهم بود
 • B. Bremse des Pkw durch häufiges Auskuppeln entlasten
 • ترمز خودرو به علٔت کشش بکسل بهتر خواهد بود
 • C. Schieben des Anhängers berücksichtigen
 • فشار تریلی را در نظر خواهم گرفت

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten?

هنگام دیدن این تابلو باید چه واکنشی نشان دهید؟


 • A. Möglichst weit rechts fahren
 • تا حد امکان از راست حرکت می‌کنم
 • B. Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern
 • قبل از پیچ سرعت را کاهش میدهم
 • C. Vor der Kurve links blinken
 • قبل از پیچ به چپ راهنما می‌‌زنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 15

Wie viele Anhänger dürfen hinter einem Lkw der Klasse B mitgeführt werden?

چند تریلی مجاز میباشند پشت یک کامیون کلاس بی‌ یدک شوند؟امتیاز این سوال : 2


1

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 16

Ihr Fahrzeug hat Heckscheibenheizung und beheizbare Außenspiegel. Was müssen Sie vor dem Losfahren tun, wenn das Fahrzeug vereist ist? Eis entfernen

خودرو شما مجهز به سیستم گرمکن شیشه‌ها و آینه‌های بیرونی است، قبل از حرکت هنگام یخ‌زدگی شیشه‌ها چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. - von Front- und Seitenscheiben
 • یخ را از شیشه جلو و بغل پاک کنم
 • B. - von Heckscheibe und Außenspiegeln
 • یخ را از شیشه عقب و آینه‌های بیرونی پاک کنم
 • C. - vom Glasschiebedach
 • یخ را از سقف شیشه ایی(سان روف) پاک کنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 17

Was bezeichnet man als Anhängelast?

چه چیزی وزن مجاز تریلر میباشد ؟


 • A. Die tatsächlich gezogene Last
 • وزن حقیقی‌ که یدک کشیده میشود یعنی‌ وزن خود تریلر و حداکثر باری که میتواند حمل کند
 • B. Die Nutzlast des Anhängers
 • وزن باری که درون تریلر است
 • C. Die zulässige Gesamtmasse des Anhängers
 • وزن کل مجاز خود تریلر

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 18

متاسفانه عکس یافت نشد

Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen?

با دیدن این تابلو چه واکنشی نشان خواهید داد؟


 • A. Nötigenfalls herunterschalten
 • در صورت نیاز دنده را سنگین می‌کنم
 • B. Heraufschalten, um die Geschwindigkeit beizubehalten
 • دنده را سبک می‌کنم تا سرعت حفظ شود(دنده بالا)
 • C. Bremsen, damit in diesem Gefälle die Geschwindigkeit nicht zu hoch wird
 • ترمز میزنم تا در طول شیب سرعت بیش از حد زیاد نشود

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 19

Sie führen hinter Ihrem Kraftfahrzeug einen Anhänger mit. Was ist für die Sicht nach hinten richtig?

شما یک تریلی باری را پشت خودرو خود یدک می‌کشید، درمورد دید آینه‌ها ها چه نکاتی‌ صحیح است؟


 • A. Wenn durch Anhänger oder Ladung die normalen Rückspiegel keine ausreichende Sicht mehr ermöglichen, müssen zusätzliche Rückspiegel angebracht werden
 • اگر به دلیل تریلر یا بار در آن‌، دید ازطریق آینه‌ها خراب میشودیا کافی‌ نمی‌باشد باید آینه اضافه نصب شود
 • B. Anhänger und Ladung dürfen die Sicht auf den rückwärtigen Verkehr nicht unzulässig beeinträchtigen
 • تریلر و بار آن‌ نباید برای دید پشت از طریق آینه‌ها مزاحمت ایجاد کنند
 • C. Landwirtschaftliche Zugmaschinen sind immer von der Anbringung zusätzlicher Spiegel befreit
 • تراکتورها و تریلی آنها هیچ گاه موظف به نصب کردن آینه اضافی نمی‌‌باشند

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 20

Sie besitzen die Fahrerlaubnis der Klasse B. Ihr Pkw hat folgende Daten: - Leermasse 1.900 kg - zulässige Gesamtmasse 2.400 kg - zulässige Anhängelast 1.500 kg Welchen Anhänger dürfen Sie mitführen? Einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von

شما دارای مجوز رانندگی با خودرو‌های رده بی‌ می‌باشید، خودرو شما دارای مشخصات زیر می‌باشد: وزن خالص ۱۹۰۰ کیلوگرم، وزن کلّ با مجموع بار ۲۴۰۰ کیلوگرم، وزن مجاز کل تریلی باری ۱۵۰۰ کیلوگرم، چه تریلی را مجازید یدک کنید؟ تریلی با وزن مجاز مجموع :


 • A. 1.500 kg
 • ۱۵۰۰ کیلوگرم
 • B. 1.200 kg
 • ۱۲۰۰ کیلوگرم
 • C. 1.000 kg
 • ۱۰۰۰ کیلوگرم

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 21

Warum müssen Sie besonders vorsichtig sein, wenn Sie ein Ihnen unbekanntes Fahrzeug fahren wollen?

چرا هنگام رانندگی با یک خودرو نا آشنا باید بسیار مراقب باشید؟


 • A. Weil Sie noch nicht wissen, wie das Fahrzeug beim Bremsen reagiert
 • زیرا شما نمیدانید هنگام ترمز کردن خودرو چگونه خواهد بود
 • B. Weil die Bedienungseinrichtungen und die Abmessungen des Fahrzeugs ungewohnt sein können
 • زیرا ابعاد و قابلیت کنترل خودرو برای شما نا آشناست
 • C. Weil Sie noch nicht wissen, wie sich das Fahrzeug bei höherer Geschwindigkeit in Kurven verhält
 • زیرا شما عکس‌العمل خودرو با سرعت بالا در پیچ را نمیدانید

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 22

Wo dürfen Sie innerorts einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 2 t an Sonn- und Feiertagen sowie zwischen 22.00 und 6.00 Uhr regelmäßig parken?

کجا مجاز هستید تریلی با مجموع وزن بیش از دو تن را یکشنبه‌‌ها و روز‌های تعطیل و همچنین مابین ساعت ده شب تا شش صبح پارک کنید؟


 • A. In reinen Wohngebieten auf entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen
 • در منطق کاملا مسکونی در پارکینگ‌های مشخص شده
 • B. In Sondergebieten, die der Erholung dienen, auf ausreichend breiten Straßen
 • در مکان‌های تفریحی، خیابان‌های که به اندازه کافی‌ پهن باشند
 • C. In Gewerbegebieten
 • در منطقه صنعتی

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 23

Warum soll ein längeres, starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden?

چرا نباید هنگام عبور از شیب طولانی‌ و تند کلاج را بگیرید؟


 • A. Weil die Motorbremswirkung nicht zum Tragen kommen kann
 • زیرا اثر ترمز خنثی میشود
 • B. Weil dann der Bremskraftverstärker nicht mehr wirken kann
 • زیرا با این کار دیسک ترمز‌ها از کار می‌افتد
 • C. Weil dadurch unnötiger Verschleiß an den Bremsen eintritt
 • زیرا این کار موجب سایش بیهوده ترمز‌ها میشود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 24

Wie können Sie ausreichende Sicht durch die Frontscheibe erhalten?

چگونه میتوان از شیشه جلو دید کافی‌ داشت؟


 • A. Bei Nebel den Scheibenwischer von Zeit zu Zeit einschalten
 • هنگام مه‌ هر از چند گاهی‌ از برف پاک کن استفاده می‌کنم
 • B. Bei Schneematsch die Scheibenwischer schon einschalten, bevor Ihnen andere Fahrzeuge Matsch auf die Scheibe schleudern
 • در هنگام گل و لای یا برف، برف پاک کن‌ها را قبل از اینکه خودرو دیگری شیشه را کثیف و دید را خراب کند روشن می‌کنم
 • C. Bei innen beschlagener Scheibe Lüftung ausschalten und Fenster geschlossen halten
 • در صورت بخار گرفتگی شیشه جلو هواکش‌ها را قطع و پنجره را بسته نگاه میدارم

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 25

Für welche Fahrzeuge gilt das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen?

برای چه وسائل نقلیه ایی تردد در روز‌های یک شنبه و تعطیل ممنوع می‌‌باشد؟


 • A. Für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t
 • برای کامیون‌ها با مجموع وزن بیش از ۷.۵ تن
 • B. Für Zugmaschinen mit Anhängern
 • خودرو‌های که تریلی یدک میکشند
 • C. Für alle Lkw mit Anhänger
 • تمامی‌ کامیون‌ها با تریلی یدکی در پشت

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 26

Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten?

به چه ویژگی در خودرو‌های که در آن برزنت به کار رفته شده باید توجه کنید؟


 • A. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich
 • تریلیخالی که دور آن‌ برزنت پیچیده شده است در برابر باد بغل حساس تر می‌باشد
 • B. Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden
 • بار در تریلی که دور آن‌ برزنت پیچیده شده است نیازی به محکم بستن ندارد
 • C. Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern
 • برزنت موجود نباید دید راننده در آینه‌ها را خراب کند

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 27

Was ändert sich durch das Mitführen eines zweiachsigen Anhängers hinter einem Pkw?

هنگام یدک کشیدن یک تریلی چهار چرخ( دو محور) چه تغییراتی صورت می‌گیرد؟


 • A. Beim Abbiegen und in Kurven wird mehr Platz benötigt
 • هنگام گردش و در پیچ‌ها به فضای بیشتری نیاز است
 • B. Die Fahrstabilität nimmt zu
 • ثبات خودرو افزایش میابد
 • C. Das Beschleunigungsvermögen nimmt ab
 • شتاب کاهش می یابد

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 28

Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen?

هنگام رانندگی با یک ماشین جدید باید چه چیز‌هایی‌ را تنظیم کنید؟


 • A. Innenspiegel, Außenspiegel
 • آینه‌های داخل و بیرونی
 • B. Sitz, Kopfstütze, Sicherheitsgurt
 • صندلی، پشتی سر، کمربند ایمنی
 • C. Tageskilometerzähler
 • کیلومتر شمار روزانه

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 29

Nässe kann die Wirkung von Trommelbremsen beeinträchtigen. Was ist zu tun?

رطوبت در عملکرد ترمز‌های لنتی تاثیر میگذارد، چه کاری باید انجام داد؟


 • A. Die Bremse vorsichtig trocken fahren
 • تا خشک شدن لنت‌ها با احتیاط رانندگی می‌کنم
 • B. Die Bremse mehrfach im Stand betätigen
 • در حالت ایستاده چند بار ترمز می‌کنم
 • C. Bremsflüssigkeit nachfüllen
 • از روغن ترمز بیشتری استفاده کنید

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 30

Das Schloss eines Sicherheitsgurtes schließt nicht. Was tun Sie?

قفل کمربند ایمنی بسته نمی شود.چه کاری باید انجام داد؟


 • A. Mit geringer Geschwindigkeit fahren
 • رانندگی با سرعت کم
 • B. Schloss instand setzen lassen
 • کمر بند ایمنی را تعمیر می‌کنم
 • C. Nichts, weil der Sitz mit Airbag ausgerüstet ist
 • کاری نمیکنم ، چون صندلی به سیستم کیسه هوا مجهز است

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 31

Der Sicherheitsgurt rollt sich nicht mehr automatisch auf. Woran kann das liegen?

کمربند ایمنی به صورت خودکار جمع نمیشود, دلیل آن چه میتواند باشد؟


 • A. Automatische Aufrollvorrichtung ist defekt
 • قرقره خودکار خراب است
 • B. Sitzverstellung ist defekt
 • تنظیم صندلی خراب است
 • C. Sicherheitsgurt ist verdreht
 • کمربند ایمنی پیچیده است

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 32

Wozu neigt ein Pkw mit Vorderradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?

در خودرو ها با دیفرانسیل جلوچه اتفاقی خواهد افتاد اگر در پیچ بیش از اندازه گاز دهید؟


 • A. Er neigt dazu, vorne auszubrechen
 • خودرو تمایل به انحراف از جلو خواهد داشت
 • B. Er neigt dazu, hinten auszubrechen
 • خودرو تمایل به انحراف از عقب خواهد داشت
 • C. Er neigt zum Übersteuern
 • خودرو دچار چرخش میشود....از مرکز ثقل خارج میشود

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 33

Welche Vorteile bietet eine Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)?

وجود سیستم کنترل کششی چه مزایایی دارد؟ سیستم جلوگیری از بوکس و باد


 • A. Beim Anfahren wird das Durchdrehen der Räder verhindert
 • در آغاز حرکت از بوکس و باد لاستیک ها جلوگیری میکند
 • B. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert
 • هنگام ترمز از قفل شدن تایر ها جلوگیری میکند
 • C. Beim Anfahren auf glatter Fahrbahn wird die Gefahr des seitlichen Wegrutschens geringer
 • هنگام حرکت در سطح لیز لغزش را کاهش میدهد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 34

Was müssen Sie als Fahrer eines Zuges mit auflaufgebremstem Anhänger beachten?

به عنوان راننده خودرو که تریلر آن دارای ترمز کششی میباشد باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Bei manchen Anhängern muss vor dem Rückwärtsfahren die "Rückfahrsperre" eingelegt werden
 • در اکثر تریلر ها باید قبل از دنده عقب شاسی قفل معکوس را فعال سازید
 • B. Bei manchen Anhängern muss vor dem Vorwärtsfahren die "Rückfahrsperre" eingelegt werden
 • در اکثر تریلر ها باید قبل حرکت به جلو شاسی قفل معکوس را فعال سازید
 • C. Rückwärtsfahren mit dem Zug ist nicht bei allen Anhängern ohne weiteres möglich
 • دنده عقب در تمامی تریلر ها به آسانی ممکن نمی باشد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 35

Das korrekte Einstellen des linken Außenspiegels ist nicht möglich. Was tun Sie?

تنظیم آینه کنار چپ امکان پذیر نمی باشد. باید چه کار کنید؟


 • A. Nichts, da die Beobachtung über den Innenspiegel ausreicht
 • نیاز به کاری نیست زیرا دید از آینه وسط داخلی کافی میباشد
 • B. Verstelleinrichtung instand setzen lassen
 • باید تعمیر شود

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 36

Was müssen Sie beim Beladen eines Anhängers beachten? Die Ladung

هنگام بار زدن در تریلر باید به چه نکاتی توجه کنید؟


 • A. - darf nach vorn höchstens 1 m über das Zugfahrzeug hinausragen
 • بار می تواند حداکثر ۱ متر از جلو خودرو بیرون زده باشد
 • B. - darf nach hinten ohne zusätzliche Kennzeichnung höchstens 1 m über die Rückstrahler hinausragen
 • بار می تواند حداکثر ۱ متر از پشت بدون استفاده از علائم هشدار دهنده بیرون زده باشد
 • C. muss sicher verstaut werden
 • بار باید به صورت ایمن بارگیری شود

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 37

Wann tritt bei einem Anhänger mit Auflaufbremse die Bremswirkung ein?

در تریلر های کششی چه زمانی ترمز عمل می کند؟


 • A. Vor Eintreten der Bremswirkung beim Zugfahrzeug, damit der Zug gestreckt bleibt
 • قبل از اثر ترمز روی تریلر که موجب کشش آن شده باشد
 • B. Beim Auflaufen des Anhängers auf das Zugfahrzeug
 • هنگام فشاری که از طرف تریلر به خودرو وارد می شود
 • C. Zeitgleich mit der Betätigung des Bremspedals im Zugfahrzeug
 • همزمان با فشار روی پدال ترمز در خودرو

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 38

Sie fahren in einer Kurve ziemlich schnell und müssen plötzlich kräftig bremsen. Was ist richtig?

شما با سرعت نسبت زیاد در پیچ مجبورید ترمزی سیخ بزنید.کدام مورد درست است؟


 • A. Das Antiblockiersystem (ABS) hält das Fahrzeug in jedem Fall sicher in der Spur
 • ترمز زد قفل ای بی اس خودرو را حتما متوقف کرده و خودرو در مسیر خود باقی خواهند ماند
 • B. Das Fahrzeug kann ausbrechen
 • خودرو می تواند منحرف شود از جاده خارج شود
 • C. Das Fahrzeug neigt sich stark zum Kurveninneren
 • خودرو می تواند به درون پیچ کشیده شود

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 39

Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)?

ترمز ضد قفل ای بی اس چه مزایایی دارد؟


 • A. Kurven können wesentlich schneller durchfahren werden
 • از پیچ ها میتوان به طور قابل ملاحظه ای سریع تر عبور کرد
 • B. Selbst bei starkem Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit erhalten
 • حتی در صورت ترمز سیخ زدن کنترل فرمان حفظ می شود
 • C. Beim Bremsen wird das Blockieren der Räder verhindert
 • هنگام ترمز از قفل شدن تایر ها جلوگیری می کند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 40

Welche gefährlichen Mängel können an einem auflaufgebremsten Anhänger nach längerer Standzeit vorhanden sein?

چه خرابی های خطرناکی ممکن است به علت توقف طولانی در تریلرها با ترمز کششی ایجاد شود؟


 • A. Die Bremse kann wegen Rost wirkungslos sein
 • ممکن است به دلیل زنگ زدگی عمل نکند
 • B. Der Reifendruck kann sich durch Sonneneinstrahlung stark erhöht haben
 • فشار تایرها ممکن است به دلیل آفتاب پیش از حد زیاد باشد
 • C. Kabelverbindungen können beschädigt sein
 • کابل های اتصالی ممکن است خراب شده باشند

امتیاز این سوال : 4


A,C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De