در این سری از دروس سایت آموزش رایگان زبان آلمانی به لغات و اصطلاحات کاربردی آلمانی در موقعیت و شرایط مختلف خواهیم پرداخت.

ما با هم خواهیم آموخت که از چه جملات کاربردی (هنگام خرید کردن یا در بانک , هتل , فروشگاه و یا فرودگاه بودن) استفاده کنیم.