در این بخش شما می توانید به سی و نهمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 35 سوال

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 1

Was ist bei Kopfstützen zu beachten?

به چه نکاتی باید در مورد بالشت سر در صندلی توجه کنید؟


 • A. Sie sind nach der Kopfhöhe entsprechend der Betriebsanleitung einzustellen
 • آنها باید با توجه به ارتفاع تنظیم شوند
 • B. Auf den Rücksitzen ersetzen sie den Sicherheitsgurt
 • در صندلی های پشت آنها کار کمربند ایمنی را انجام میدهند
 • C. Sie werden werksseitig optimal eingestellt
 • آنها توسط کارخانه تنظیم شده اند

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 2

Sie wollen an Ihren Pkw einen Anhänger ankuppeln. Wo finden Sie Angaben über die zulässigen Stützlasten Ihres Pkw?

شما میخواهید یک تریلی را با خودرو خود بکسل کنید,کجا میتوانید اطلاعات لازم در مورد بار و وزن مجاز پیدا کنید؟


 • A. In der Betriebsanleitung des Pkw
 • در کتابچه راهنمای خودرو
 • B. Im Fahrzeugbrief
 • در سند خودرو

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 3

Was müssen Sie bei einem Pkw mit Wohnanhänger vor Fahrtbeginn prüfen?

قبل از حرکت با یک خودرو سواری که یک کاروان را یدک میکشد کدام موارد را باید کنترل کنید؟


 • A. Ob die Mitfahrer im Wohnanhänger die Sicherheitsgurte angelegt haben
 • اینکه آیا سرنشینان کاروان کمربند ایمنی خود را بسته اند
 • B. Ob die Beleuchtungseinrichtung des Anhängers funktioniert
 • اینکه آیا سیم اتصالات چراغ های خطرکاروان کار میکند
 • C. Ob die Sicht nach hinten durch die Rückspiegel ausreicht
 • اینکه دید کافی از اینه داخل وجود داشته باشد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 4

Sie fahren einen Pkw mit voll beladenem Anhänger ohne eigene Bremse. Was ist richtig?

شما با یک خودرو سواری که یک تریلر کاملا پر و بدون ترمز را یدک میکشد رانندگی می کنید. کدام مورد درست میباشند؟


 • A. Der Reaktionsweg wird länger
 • مسافتی که در زمان واکنش طی می شود طولانی تر خواهد بود
 • B. Der Anhalteweg wird kürzer
 • مسافتی که جهت توقف طی میشود کوتاه تر خواهد بود
 • C. Der Bremsweg wird länger
 • خط ترمز طولانی تر خواهد بود

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 5

Warum soll beim Befahren eines längeren Gefälles nicht die Kupplung getreten und der Motor gleichzeitig ausgeschaltet werden?

چرا باید هنگام رانندگی در شیب های طولانی از خاموش کردن موتور و خلاص کردن دنده همزمان خودداری کرد؟


 • A. Bei Fahrzeugen mit Bremskraftverstärker kann trotz erhöhter Pedalkraft die volle Bremswirkung nicht erreicht werden
 • در خودروهایی که ترمز آنها بوستری است ممکن است حتی با حداکثر فشار روی پدال اثر ترمز کامل نباشد
 • B. Bei Fahrzeugen mit Lenkhilfe wird die Lenkung sofort ungewohnt schwergängig
 • در خودرو های که فرمان هیدرولیک دارند به طور غیر معمول فرمان سفت میشود
 • C. Die Batterie wird überladen
 • موجب شارژ بیش از حد باتری میشود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 6

Sie wollen mit einem Automatik-Pkw (hydraulischer Wandler) losfahren. Was müssen Sie wissen?

شما میخواهید با یک خودرو دنده اتوماتیک حرکت کنید. چه نکاتی را باید بدانید؟


 • A. Beim Einlegen einer Fahrstufe muss der Pkw in der Regel mit der Betriebsbremse festgehalten werden
 • هنگام قرار دادن دنده مطابق قاعده باید پدال ترمز را فشار داد
 • B. Die Drehzahl muss wesentlich erhöht werden, damit der Motor nicht abgewürgt wird
 • دور موتور باید نسبتا بالا باشد تا از خاموش شدن موتور جلوگیری شود
 • C. Der Wählhebel darf nur bei stehendem Motor betätigt werden
 • انتخاب دنده تنها در هنگام توقف موتور ممکن است

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 7

Sie wollen Ihren einachsigen Anhänger (Auflaufbremse, 1.000 kg zulässige Gesamtmasse) im Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun?

شما میخواهید تریلر خود را که دارای دو چرخ, ترمز کششی و وزن بارگیری مجاز ۱۰۰۰ کیلوگرم میباشد را در سراشیبی پارک کنید. باید کدام موارد را رعایت کنید؟


 • A. Feststellbremse anziehen
 • ترمز دستی را بکشید
 • B. Unterlegkeile vor die Räder legen
 • زیر چرخ ها مانع قرار دهید
 • C. Rückfahrsperre verriegeln
 • قفل حرکت به عقب را فعال کنید

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 8

Das Spiegelglas des linken Außenspiegels ist gesprungen. Was tun Sie?

آینه سمت چپ شکسته است. باید چه کنید؟


 • A. Spiegelglas nicht erneuern, da Beobachtung nach hinten noch teilweise möglich ist
 • نیازی به تعویض نیست زیرا دید از طریق دیگر آینه ها ممکن است
 • B. Spiegelglas erneuern
 • تعویض آینه

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 9

Sie wollen an Ihren Pkw einen einachsigen Wohnwagen anhängen. Was müssen Sie prüfen?

شما می خواهید با خودرو خود یک کاروان تک محور را یدک بکشید. کدام موارد را باید کنترل کنید؟


 • A. Ob der Wohnwagen für die Beförderung von Personen zugelassen ist
 • اینکه آیا کاروان مجاز به حمل و نقل مسافر میباشد
 • B. Ob wegen der Breite des Wohnwagens zusätzliche Rückspiegel angebracht werden müssen
 • اینکه آیا به علت عرض کاروان باید آینه اضافی نصب شود
 • C. Ob die zulässige Anhängelast oder die zulässige Stützlast des Pkw überschritten wird
 • اینکه وزن مجاز خودرو با تریلر فرا تر از حد مجاز نرود

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 10

Ihr Fahrzeug hat auf den Rücksitzen keine Kopfstützen. Was kann geschehen, wenn Sie dort Personen mitnehmen?

صندلی های عقب خودرو شما دارای بالشتک نمی باشند, چه اتفاقی ممکن است برای سرنشینان عقب بیفتد؟


 • A. Bei einem Heckaufprall erhöht sich das Verletzungsrisiko für diese Personen
 • در صورت برخورد از پشت احتمال آسیب مسافران عقب افزایش می یابد
 • B. Es besteht kein erhöhtes Verletzungsrisiko
 • خطر آسیب افزایش نمی یابد

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 11

Was müssen Sie beim Beladen eines einachsigen Anhängers beachten? Die zulässige

در هنگام بارگیری یک تریلر تک محور به چه نکاتی باید توجه کنید؟


 • A. - Stützlast
 • حداکثر جرم مجاز
 • B. - Gesamtmasse
 • حداکثر مجموع وزن
 • C. - Achslast
 • حداکثر وزن مجاز روی محور

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 12

Wozu neigt ein Pkw mit Hinterradantrieb, wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt?

در خودرو های که دارای دیفرانسیل عقب میباشند چه اتفاقی خواهد افتاد اگر در پیچ بیش از اندازه گاز داد؟


 • A. Er neigt zum Untersteuern
 • موجب سخت شدن گردش فرمان می شود
 • B. Er neigt dazu, hinten auszubrechen
 • موجب انحراف از پشت می شود
 • C. Er neigt dazu, vorne auszubrechen
 • موجب انحراف از جلومی شود

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 13

Was müssen Sie nach dem Ankuppeln eines einachsigen Anhängers mit Auflaufbremse tun?

بعد از اتصال یک تریلر تک محور با ترمز کششی باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Vorhandenes Stützrad in die oberste Stellung bringen
 • چرخ کوچک که جهت پشتیبانی در جلو تریلر است را به بالا بکشیم
 • B. Funktion der Bremse prüfen
 • عملکرد ترمز ها را کنترل کنیم
 • C. Abreißseil an der Anhängekupplung des Motorwagens einhängen
 • کابلی که در تریلر است را به خودرو متصل کنیم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 14

Sie fahren bei Dunkelheit mit Abblendlicht. Entgegenkommende blenden auf und ab. Was kann das bedeuten?

شما در تاریکی با نور پایان حرکت میکنید,خودرو که از رو به رو میاید به شما چراغ میزند. مفهوم آن چیست؟


 • A. Die Leuchtweitenregelung an Ihrem Fahrzeug ist nicht dem Beladungszustand angepasst
 • تنظیم چراغ های خودرو با توجه به میزان بار مناسب نمیباشد
 • B. Die Scheinwerfer Ihres Fahrzeuges können falsch eingestellt sein und blenden
 • چراغ های خودرو تنظیم نبوده و موجب کوری راننده مقابل میشود
 • C. Die anderen fordern Sie auf, Fernlicht einzuschalten
 • راننده مقابل شما را تشویق می کند نور بالا را روشن کنید

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 15

Ihr Pkw ohne Antiblockiersystem (ABS) bricht beim Bremsen aus. Wie reagieren Sie richtig?

خودرو شما بدون ترمز ای بی اس بوده و هنگام ترمز منحرف می شود, چه واکنشی درست میباشد؟


 • A. Bremse kurzzeitig lösen, gegenlenken
 • ترمز را برای مدت کوتاهی رها کرده و فرمان به جهت مخالف انحراف بدهید
 • B. Etwas stärker bremsen, Lenkrad still halten
 • محکم تر ترمز زده و فرمان را آرام بگیرید

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 16

Sie wollen einen Anhänger mit Kugelkupplung ankuppeln. Was ist richtig?

شما میخواهید یک تریلر را با گیره بکسل توپی شکل یدک بکشید.کدام موارد درست است؟


 • A. Die Kupplungsklaue muss den Kugelkopf sicher umschließen. Die Sicherung muss einrasten
 • قسمت توپی شکل باید به درستی در محفظه جا گیرد و فیوزها باید متصل شوند
 • B. Stützrad so einstellen, dass es während der Fahrt mitlaufen kann
 • چرخ کوچک نگهدارنده را آزاد گذشته تا در طول حرکت توان گردش داشته باشد
 • C. Die elektrische Verbindung muss hergestellt werden
 • اتصالات الکتریکی باید متصل شوند

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 17

Welche Vorteile bietet ein Antiblockiersystem (ABS)?

سیستم ترمز ای بی اس چه مزایایی دارد؟


 • A. Das Durchdrehen der Räder beim Anfahren wird verhindert
 • در هنگام آغاز حرکت از گردش تایرها جلوگیری میکند
 • B. Starkes Bremsen und gleichzeitiges Ausweichen ist möglich
 • ترمز پرقدرت و گریز همزمان ممکن میباشد
 • C. Beim Bremsen in Kurven wird die Kippgefahr vermindert
 • هنگام ترمز در پیچ ها خطر خروج کاهش مییابد

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 18

Ein auflaufgebremster Wohnanhänger mit einer Achse wird im Gefälle abgestellt. Wie ist er gegen Wegrollen zu sichern?

یک کاروان تک محور با ترمز کششی در یک سراشیبی پارک شده است. چگونه میتوان از حرکت خود به خود آن جلوگیری کرد؟


 • A. Je einen Unterlegkeil vor und hinter ein Rad legen
 • مانعی زیر چرخ ها از پشت و جلو قرار دهید
 • B. Feststellbremse anziehen
 • ترمز دستی را بکشید
 • C. Unterlegkeile vor die Räder legen
 • مانعی جلو چرخ ها قرار دهید

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 19

Was bewirkt ein Antiblockiersystem (ABS)?

ترمز ای بی اس چگونه عمل میکند؟


 • A. Auch bei glatter Fahrbahn wird das Fahrzeug bestmöglich gebremst
 • حتی در خیابان یخ زده و لیز درکوتاه ترین زمان ممکن خودرو متوقف می شود
 • B. Beim Bremsen bleibt die Lenkfähigkeit weitgehend erhalten
 • هنگام ترمز توانایی کنترل فرمان تا حد زیادی حفظ می شود
 • C. Aquaplaning wird verhindert
 • خطر سر خوردن در خیابان خیس کاهش می یابد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 20

Wie schnell dürfen Sie mit einem Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,0 t mit Anhänger auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز برای یک کامیون با سقف مجاز وزنی ۳ تن که یک تریلر را یدک میکشد در بیرون از مناطق شهری چند کیلومتر در ساعت است؟امتیاز این سوال : 3


80

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 21

Wie durchfahren Sie sicher eine Gefällestrecke? Ich nehme das Gaspedal vollständig zurück und schalte

چگونه از یک سراشیبی تند با اطمینان عبور خواهید کرد؟ من پای خود را کاملا از روی گاز برداشته و دنده را


 • A. - in einen Gang, in dem ich wenig bremsen muss
 • طوری سنگین میکنم که نیاز کمتری به ترمز کردن داشته باشم
 • B. - die Zündung aus
 • موتور را خاموش میکنم
 • C. - in den Leerlauf
 • خلاص میکنم

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 22

Wo ist die Feinstaub-Plakette zur Kennzeichnung schadstoffarmer Fahrzeuge anzubringen?

کجا باید برچسب مخصوص کنترل آلودگی محیط زیست را بچسبانید؟


 • A. Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Heckscheibe
 • پشت شیشه عقب در جای که قابل مشاهده باشد
 • B. Deutlich sichtbar auf der Außenseite der Windschutzscheibe
 • روی شیشه جلو ازبیرون جای که به وضوح قابل مشاهده باشد
 • C. Deutlich sichtbar auf der Innenseite der Windschutzscheibe
 • روی شیشه جلو از داخل(درون خودرو) جای که به وضوح قابل مشاهده باشد

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 23

متاسفانه عکس یافت نشد

Was müssen Sie in dieser Situation beachten?

در این موقعیت باید به چه نکاتی توجه کنید؟


 • A. Nach 200 Metern verengt sich die Breite des linken Fahrstreifens.
 • بعد از ۲۰۰ متر پهنای لاین سمت چپ کاسته میشود
 • B. Auf einer Länge von 200 Metern verengt sich die Breite des linken Fahrstreifens.
 • در طول ۲۰۰ متر پهنای باند سمت چپ کمتر خواهد بود
 • C. Mein Fahrzeug ist durch die Außenspiegel breiter, als in den Fahrzeugpapieren angegeben.
 • خودرو من به خاطر وجود آینه های بغل پهن تر از اندازه قید شده در مدارک می باشد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 24

Sie fahren bei Nässe mit einem Pkw und Anhänger auf einer schmalen Landstraße und nähern sich einer übersichtlichen, aber engen Linkskurve. Wie verhalten Sie sich?

شما در هوای بارانی در حالی که تریلری را در یک خیابان باریک یدک میکشد به پیچی با دید کافی اما تند نزدیک میشوید. چه واکنشی درست است؟


 • A. Ich bleibe in der Mitte des Fahrstreifens und beschleunige erst wieder beim Übergang in die Gerade
 • من در میانه لاین باقی خواهم ماند و تنها پس از عبور از پیچ شتاب میگیرم
 • B. Ich bremse erst im Scheitelpunkt der Kurve
 • من اول از همه در نقطه تند پیچ ترمز میکنم
 • C. Ich verringere die Geschwindigkeit vor der Kurve
 • من سرعت خود را قبل از پیچ کاهش می دهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 25

Wie schnell dürfen Sie mit einem Pkw und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren?

حداکثر سرعت مجاز برای یک خودرو سواری با تریلر بیرون از منطقه مسکونی چقدر است؟امتیاز این سوال : 3


80

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 26

Ein einachsiger Anhänger hat eine tatsächliche Gesamtmasse von 600 kg. Wie groß muss die Stützlast mindestens sein?

یک تریلر تک محوره دارای جرم کلی ۶۰۰کیلوگرام میباشد. حداقل میزان بار عمودی چه میزان باید باشد؟


 • A. 90 kg (= 15 %)
 • 90 kg (= 15 %)
 • B. 24 kg (= 4 %)
 • 24 kg (= 4 %)
 • C. 60 kg (= 10 %)
 • 60 kg (= 10 %)

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 27

Sie möchten mit einem Fahrzeug mit auflaufgebremstem Anhänger fahren. Was müssen Sie vor Fahrtantritt überprüfen? Ich prüfe die

قبل از حرکت با خودرویی که یک تریلر با ترمز کششی را یدک خواهد کشید باید کدام موارد را کنترل کنید؟


 • A. - Anbringung des Abreiß-Bremsseils
 • وصل بودن کابل ترمز ها
 • B. - Funktion der Beleuchtungsanlage
 • کنترل کارکرد چراغ های خطر
 • C. - Verriegelung der Verbindungseinrichtung
 • قفل بودن بخش اتصال تریلر به خودرو

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Welche Kraftfahrzeuge dürfen in die abgebildete Umweltzone?

کدام وسایل نقلیه مجازند در محدوده زیست محیطی مرسوم تردد کنند؟


 • A. Ein Pkw mit einer roten Feinstaub-Plakette
 • خودرو های سواری با نشان زیست محیطی قرمز
 • B. Ein Motorrad
 • موتور سیکلت
 • C. Ein Pkw, der die Anforderungen an eine grüne Plakette erfüllt, auch wenn keine Feinstaub-Plakette angebracht ist
 • خودرو سواری که انتشار آلاینده آن مطابق با الزامات با نشان سبز باشند حتی اگر برچسب سبز متصل نشده باشد

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 29

Welche Kraftfahrzeuge sind vom Verkehrsverbot für "Umweltzonen" grundsätzlich ausgenommen?

کدام وسیله نقلیه به طور کلی از قوانین مربوط به مناطق کنترل شده زیست محیطی معاف می باشند؟


 • A. Alle Kraftfahrzeuge der Umweltzonenbewohner
 • خودرو افرادی که در مناطق کنترل شده زیست محیطی سکونت دارند
 • B. Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
 • تراکتور های کشاورزی و جنگل بانی
 • C. Krankenwagen im Einsatz
 • خودرو اورژانس در حین انجام ماموریت

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 30

Sie fahren auf einer Landstraße. Plötzlich fährt vor Ihnen ein Traktor auf die Straße. Wie erreichen Sie einen möglichst kurzen Bremsweg? Ich betätige das Bremspedal

شما در خیابانی بیرون از شهر در حال حرکت هستید که ناگهان تراکتوری جلو شما پدیدار میشود, چگونه میتوانید در کوتاه ترین مسیر ممکن خودرو را متوقف کنید؟ من روی پدال ترمز


 • A. - schlagartig und mit maximaler Fußkraft
 • سریع و با حداکثر نیرو فشار می آورم
 • B. - vorsichtig und dann zunehmend kräftiger
 • با احتیاط و سپس با نیروی بیشتر فشار می آورم
 • C. - mehrfach in kurzen Abständen mit maximaler Fußkraft
 • چند بار در فواصل زمانی کوتاه با حداکثر نیرو

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 31

Wo finden Sie Angaben über die zulässig gebremsten Anhängelasten für Ihren Pkw?

کجا می توانید به اطلاعات مربوط به بار مجاز برای ترمز ها دسترسی پیدا کنید؟


 • A. Im Versicherungsschein
 • کارت بیمه
 • B. Im Führerschein
 • گواهینامه
 • C. Im Fahrzeugschein
 • سند خودرو

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 32

Welche Kraftfahrzeuge dürfen ohne Feinstaub-Plakette in eine Umweltzone einfahren?

کدام وسایل نقلیه مجازند بدون برچسب لازم در مناطق زیست محیطی تردد کنند؟


 • A. Alle zwei- und dreirädrigen Kraftfahrzeuge
 • تمامی وسایل نقلیه دو و سه چرخه
 • B. Alle Kraftfahrzeuge mit Katalysator
 • تمامی وسایل نقلیه با کاتالیزور
 • C. Alle land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen
 • تمامی تراکتور های کشاورزی و جنگلبانی

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 33

متاسفانه عکس یافت نشد

Dürfen Sie mit Ihrem Pkw mit Ottomotor ohne Feinstaub-Plakette in eine so gekennzeichnete Umweltzone einfahren?

آیا مجازید با خودرو بنزینی بدون برچسب زیست محیطی در منطقه زیست محیطی مرسوم تردد کنید؟


 • A. Ja, weil ich einen Pkw mit geregeltem Katalysator fahre
 • بله, زیرا خودرو من دارای کاتالیزور است
 • B. Nein, weil mein Pkw nicht mit einer Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist
 • خیر زیرا خودرو من دارای برچسب زیست محیط نیست
 • C. Ja, weil nur Dieselfahrzeuge von diesem Verbot betroffen sind
 • بله, زیرا این محدودیت برای خودرو های دیزل است

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 34

Was ist beim Rückwärtsfahren mit einer Fahrzeugkombination richtig, wenn die Sicht nach hinten beeinträchtigt ist?

کدام مورد هنگام دنده عقب گرفتن با خودرو که وسیله دیگری را یدک میکشد و دید خوب نیست درست میباشد؟


 • A. Nur beim Einfahren in eine Vorfahrtstraße ist Einweisung erforderlich
 • تنها هنگام ورود به یک خیابان اصلی‌ وجود رهنما لازم است
 • B. Auf einem Betriebsgelände kann auf Einweisung verzichtet werden
 • در مناطق صنعتی میتوان بدون راهنما حرکت کرد
 • C. Wenn die Sichtverbindung zur einweisenden Person abreißt, muss angehalten werden
 • اگر شما تماس بصری با راهنما را از دست میدهید باید توقف کنید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 14 - سوال شماره : 35

Wann dürfen Sie in eine Umweltzone einfahren?

چه زمانی مجازید وارد منطقه حفاظت شده زیست محیطی شوید؟


 • A. Wenn Ihr Pkw Sonderrechte in Anspruch nehmen kann
 • اگر خودرو شما دارای شرایط قانونی لازم باشد
 • B. Wenn Ihr Pkw mit einer entsprechenden Feinstaub-Plakette gekennzeichnet ist
 • هنگامی که خودرو شما دارای برچسب لازم زیست محیطی باشد
 • C. Wenn Ihr Pkw schadstoffarm ist
 • هنگامی که خودرو شما آلاینده کمی تولید میکند

امتیاز این سوال : 4


A,Bآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De