image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به سی و هفتمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 36 سوال

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 1

Die Kontrollleuchte des Blinkers blinkt erheblich schneller als üblich. Welche Ursache kann vorliegen?

نشانگر چراغ راهنما در صفحه کیلومتر تند تر از معمول چشمک میزند. دلیل ان چه میتواند باشد؟


 • A. Eine Glühlampe ist defekt
 • لامپ سوخته است
 • B. Der Blinkerschalter ist defekt
 • اهرم راهنما خراب است

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 2

متاسفانه عکس یافت نشد

Was bedeutet dieser Warnhinweis? Auf einem so gekennzeichneten Beifahrerplatz mit betriebsbereitem Airbag

این علامت چه مفهومی دارد؟ در روی یک صندلی برای حمل در کارخانه با علامت مخصوص بالشت ایمنی


 • A. - darf kein Kindersitz entgegen der Fahrtrichtung angebracht werden
 • نباید صندلی کودک در خلاف جهت حرکت قرار داده شود
 • B. - darf ein Kindersitz nur in Fahrtrichtung angebracht werden
 • صندلی کودک باید در جهت حرکت قرار داده شود
 • C. - muss der Kindersitz in der dargestellten Weise angebracht werden
 • صندلی کودک باید مطابق شکل قرار داده شود

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 3

Während der Fahrt leuchtet die Airbagkontrollleuchte ständig. Was müssen Sie tun?

در حین رانندگی چراغ بالشت ایمنی خودرو روشن میشود. چه باید بکنید؟


 • A. Nichts, weil das ein Signal für die Werkstatt ist
 • هیچی‌ زیرا که این سیگنال برای تعمیرگاه است
 • B. Das Fahrzeug sofort aus dem Straßenverkehr entfernen
 • خودرو را بلافاصله از تردد در خیابان متوقف می‌کنم
 • C. Eine Werkstatt aufsuchen
 • به دنبال یک تعمیرگاه خواهم گشت

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 4

In welchen Fällen ist eine Bremsprobe unerlässlich?

در کدام موارد تست ترمز ضروری است؟


 • A. Bei Übernahme eines anderen Fahrzeugs
 • هنگام استفاده از خودرو دیگر
 • B. Nach jedem Motorölwechsel
 • بعد از هر تعویض روغن
 • C. Nach längerer Standzeit eines Fahrzeugs
 • پس از توقف طولانی خودرو

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 5

Die Bremse an Ihrem Pkw wirkt stark einseitig. Welche Folgen können beim Bremsen eintreten?

هنگام ترمز کردن خوردرو شما به یک جهت کشش دارد یا به عبارتی ترمز شما یکطرفه است. در زمان ترمز چه عواقبی ممکن است به وجود آید؟


 • A. Seitliches Ausbrechen des Fahrzeugs
 • انحراف خودرو به یک طرف
 • B. Längerer Bremsweg
 • طولانی تر شدن مسافت توقف
 • C. Ausfall des Antiblockiersystems (ABS)
 • از کار افتادن سیستم ای بی اس

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 6

Wann müssen Bremsbeläge erneuert werden?

چه زمانی باید لنتهای ترمز تعویض شوند؟


 • A. Wenn sie an der Verschleißgrenze sind
 • اگر آنها در حد سایش هستند
 • B. Wenn sie verölt sind
 • هنگامی که آنها روغنی شده اند
 • C. Wenn sie nass geworden sind
 • هنگامی که آنها مرطوب میشوند

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 7

Welche Ursachen können für zu großes Spiel des Lenkrades vorliegen?

بازی بیش از حد فرمان یا خلاصی فرمان به چه دلایلی می باشد؟


 • A. Reifenluftdruck zu hoch
 • باد زیاد در لاستیک ها
 • B. Lenkgetriebe defekt
 • دسته فرمان خراب است
 • C. Kugelgelenk der Spurstange ausgeschlagen
 • ساچمه های سیبک فرمان شکسته اند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 8

Woran kann es liegen, wenn sich an der Vorderachse ein Reifen einseitig stärker abnutzt?

به چه دلایلی ممکن است ک که یک چرخ خودرو در جلو ساییدگی داشته باشد؟


 • A. Spureinstellung nicht in Ordnung
 • چرخ ها درست تنظیم نیستند
 • B. Achslenker verbogen
 • سیبک اتصال به چرخ ها خمیده شده است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 9

Sie wollen nach einem Kindergeburtstag mehrere kleine Kinder nach Hause bringen. Was ist bei der Beförderung in Ihrem Pkw zu beachten?

شما میخواهید پس از جشن تولد چند کودک را به منزل برسانید. هنگام این کار باید به چه نکاتی توجه داشته باشید؟


 • A. Die Kinder sind mit den vorgeschriebenen Rückhalteeinrichtungen zu sichern
 • کودکان باید با صندلی مخصوص ایمن شده باشند
 • B. Das Anschnallen der Kinder mit den vorhandenen Sicherheitsgurten reicht aus
 • بستن کمر بند ایمنی برای کودکان جهت امنیت کفایت می‌کند
 • C. Rückhalteeinrichtungen für Kinder brauchen innerhalb geschlossener Ortschaften nicht benutzt zu werden
 • درون مناطق شهری هنگامی که کودکان روی صندلی پشت نشسته ا‌ند الزامی نیست

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 10

Was kann die Ursache für eine übermäßige Abnutzung der Reifen sein?

چه مواردی ممکن است موجب سایش تایرها شود؟


 • A. Anbau eines Frontspoilers
 • نصب اسپویلر در جلو خودرو
 • B. Schaden an der Federung
 • خرابی فنر بندی خودرو
 • C. Falscher Reifenluftdruck
 • تنظیم باد اشتباه در لاستیکها

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 11

Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren möchten? Die Ladung darf

هنگام که میخواهید باری را حمل ونقل کنید به کدام موارد باید توجه داشته باشید؟


 • A. - nie nach vorn über das Fahrzeug hinausragen
 • به هیچ عنوان بار از جلو نباید بیرون زده باشد
 • B. - selbst bei einer Vollbremsung nicht verrutschen
 • بار نباید هنگام ترمز سیخ زدن سر بخورد
 • C. - mich nicht behindern
 • بار نباید برای من مزاحمتی ایجاد کند

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 12

In welchem Drehzahlbereich hat der Motor den geringeren Kraftstoffverbrauch?

در چه محدوده از دورموتور مصرف سوخت کاهش مییابد؟


 • A. Im niedertourigen Drehzahlbereich
 • دور موتور پایین
 • B. Im hochtourigen Drehzahlbereich
 • دور موتور بالا

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 13

Aus den Düsen der Scheibenwaschanlage kommt zu wenig Wasser. Was kann die Ursache dafür sein?

از سوراخ های آبپاش برف پاک کن آب بسیار کمی می آید. دلیل ان چه میتواند باشد؟


 • A. Zu viel Wasser im Vorratsbehälter
 • در مخزن آب زیادی وجود دارد
 • B. Düsen sind teilweise verstopft
 • سوراخ ها مسدود شده اند
 • C. Wasserförderpumpe defekt
 • پمپ آب خراب است

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 14

Wie können Sie bereits bei der Planung Ihrer Fahrten zum Umweltschutz beitragen? Indem ich

چگونه میتوانید سفر خود را برنامه ریزی کنید که به محیط زیست کمک کرده باشید؟


 • A. - plane, öffentliche Verkehrsmittel statt des eigenen Fahrzeugs zu nutzen
 • استفاده از وسایل نقلیه عمومی به جای استفاده از خودرو شخصی
 • B. - mehrere Fahrziele in einer Fahrt zusammenlege
 • چند مسیر و کار خود را در یک سفر انجام میدهم
 • C. - Fahrgemeinschaften mit anderen Fahrzeugnutzern bilde
 • به طور مشترک با چند نفر از خودرو شخصی استفاده میکنم

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 15

Beim Bremsen bemerken Sie, dass Ihr Fahrzeug nach rechts zieht. Wie verhalten Sie sich?

هنگام ترمز کردن متوجه انحراف خودرو به راست میشوید, چه رفتاری خواهید کرد؟


 • A. Ich öle die Bremsbeläge
 • در سیستم ترمز روغن می ریزم
 • B. Ich brauche das Problem nicht beheben, solange ich es durch Gegenlenken ausgleichen kann
 • تا زمانی که من میتوانم با حرکت مخالف فرمان آن را کنترل کنم من نیازی به انجام کاری ندارم
 • C. Ich suche eine Fachwerkstatt auf
 • من یک تعمیرگاه پیدا میکنم

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 16

Dürfen Sie auf der Ladefläche Ihres Lkw Personen befördern?

آیا مجازید در قسمت بار خودرو خود مسافری سوار کنید؟


 • A. Ja, zum Sichern der Ladung
 • بله جهت حفاظت بار
 • B. Ja, wenn diese die Ladung begleiten müssen
 • بله در صورتی که آن باید بار را همراهی کند
 • C. Ja, wenn diese dort notwendige Arbeiten auszuführen haben
 • بله در صورتی که آنها باید آنجا کار لازمی را انجام دهند

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 17

An welchen Herstellerangaben können Sie erkennen, ob Ihr Kraftfahrzeug umweltfreundlich ist? An den Angaben

مطابق با چه اطلاعتی میتوانید بفهمید که خودرو شما سازگار با محیط زیست است؟


 • A. - zur Emissionsklasse
 • کلاس انتشار گاز های سمی
 • B. - zum Kraftstoffverbrauch
 • میزان مصرف سوخت
 • C. - zur Effizienzklasse
 • بهره وری

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 18

Warum ist die Nutzung von Leichtlaufölen vorteilhaft? Weil diese Öle

چرا استفاده از روغن های ویسکوزیته(وزن) پایین مفید است؟از آنجا که این روغن


 • A. - im Hausmüll entsorgt werden können
 • زیرا این روغن را میتوان در زباله خانگی دور ریخت
 • B. - den Kraftstoffverbrauch verringern
 • زیرا موجب کاهش مصرف سوخت میشود
 • C. - weniger Reibung im Motor erzeugen
 • - تولید اصطکاک کمتر در موتور

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 19

Was hat das Fahren mit Winterreifen in den Sommermonaten zur Folge? Es erhöht sich

رانندگی با لاستیکهای زمستانی در تابستان چه عواقبی به دنبال دارد؟ افزایش


 • A. - der Kraftstoffverbrauch
 • مصرف سوخت
 • B. - die Fahrstabilität
 • - ثبات رانندگی
 • C. - der Reifenverschleiß
 • - سایش تایر

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 20

Sie müssen wegen geschlossener Bahnschranken warten. Wodurch können Sie nun die Umwelt schonen und Kraftstoff sparen?

شما مجبورید پشت مانعی بسته شده برای مدتی توقف کنید. چگونه میتوانید به حفظ محیط زیست کمک کرده و در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. Durch Ausschalten der Start-Stopp-Automatik
 • با قطع کردن سیستم خاموشی در توقف
 • B. Durch Schalten in den Leerlauf
 • با خلاص کردن دنده
 • C. Durch Abstellen des Motors
 • با خاموش کردن موتور

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 21

Wie können Sie Kraftstoff sparen? Indem ich

چگونه میتوانید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. - entbehrliche Dachaufbauten entferne
 • با برداشتن موانع از روی سقف خودرو
 • B. - vorausschauend fahre
 • با آینده نگری رانندگی میکنم
 • C. - ganzjährig mit Winterreifen fahre
 • در طول سال با لاستیک زمستانه رانندگی میکنم

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 22

Wie kann man bei gleichbleibender Geschwindigkeit kraftstoffsparend fahren?

چگونه میتوان با حرکت با سرعت یکنواخت در مصرف سوخت صرفه جویی کرد؟


 • A. Durch Fahren im hochtourigen Drehzahlbereich
 • رانندگی با دور موتور بالا
 • B. Durch Benutzung einer Geschwindigkeitsregelanlage
 • با استفاده از سیستم کروز کنترل
 • C. Durch Fahren im niedertourigen Drehzahlbereich
 • رانندگی با دور پایان موتور

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 23

Sie möchten Ihr Fahrzeug waschen. Wo sollten Sie dies im Interesse des Umweltschutzes tun?

شما میخواهید خودرو خود را بشویید. کجا باید این کار را انجام داده تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود؟


 • A. Auf einer öffentlichen Straße
 • در یک خیابان باز
 • B. Auf einem Parkplatz
 • در یک پارکینگ
 • C. In einer Autowaschanlage
 • در یک کارواش

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 24

Warum ist es gefährlich, wenn Personen auf den hinteren Sitzen die Sicherheitsgurte nicht benutzen? Bei einem Aufprall

چرا نبستن کمربند در صندلی های عقب برای سرنشینان آن خطر ناک است؟ در تصادف


 • A. - kann es schon bei niedrigen Geschwindigkeiten zu Verletzungen kommen
 • ممکن است حتی با سرعت پایان حین تصادف موجب جراحت شود
 • B. - können diese Personen aus dem Fahrzeug geschleudert werden
 • ممکن است سرنشینان به بیرون پرتاب شوند
 • C. - kann es zur Gefährdung der Personen auf den vorderen Sitzen kommen
 • میتواند موجب خطر برای سرنشینان جلو شود

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 25

Was können Sie tun, damit kein unnötiger Lärm entsteht?

چه باید بکنید تا از ایجاد صدای اضافه خودداری شود؟


 • A. Hohe Motordrehzahlen vermeiden
 • دور موتور را پایین نگه داشتن
 • B. Verkleidung anbauen
 • نصب روکش برای خودرو
 • C. Ansaug- und Abgasanlage nicht verändern
 • عدم تغییرات در سیستم اگزوز

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 26

Ab welcher Höhe darf Ladung bis zu 50 cm nach vorn über Ihr Kraftfahrzeug hinausragen?

تا چه ارتفاعی بار خودرو می تواند از جلو تا ۵۰ سانتی متر بیرون آمده باشد؟


 • A. 3,00 m
 • 3,00 m
 • B. 2,00 m
 • 2,00 m
 • C. 2,50 m
 • 2,50 m

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 27

Gelten die Anforderungen an eine ordnungsgemäße Ladungssicherung für alle Kleintransporter?

آیا رعایت قوانین در مورد حمل بار برای تمامی خودرو های کوچک هم الزام آور است؟


 • A. Sie gelten für alle Kleintransporter
 • این قوانین برای تمام خودرو ها صدق می کند
 • B. Sie gelten nur für Kleintransporter ohne Trennwand zum Laderaum
 • این قوانین تنها شامل خودرو های باری بدون محافظ در قسمت بار است
 • C. Sie gelten nur für Kleintransporter mit offener Ladefläche
 • تنها برای خودرو های که قسمت بار آن باز است

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 28

Während einer Pause stellen Sie fest, dass ein Zurrgurt gerissen ist. Was tun Sie?

هنگام استراحت در میان راه متوجه میشوید که طنابی که بار را با آن بسته بودید باز یا شل شده است. چه کار میکنید؟


 • A. Fahrt fortsetzen, wenn durch andere ausreichende Sicherungsmittel die Ladung gesichert ist
 • در صورتی که بار با طناب دیگری محکم است به مسیر خود ادامه میدهم
 • B. Fahrt fortsetzen, weil die Ladung beim Verrutschen durch die Bordwände aufgefangen wird
 • به مسیر ادامه می دهم زیرا حفاظ های کناری مکان بار از سر خوردن بار جلوگیری میکند
 • C. Fahrt fortsetzen, sobald der Zurrgurt ausgetauscht ist
 • بعد از اینکه طناب ها را مجددا محکم کردم به مسیر ادامه میدهم

امتیاز این سوال : 4


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 29

Welche Maßnahmen tragen zur Umweltschonung bei? Die Verwendung von

چه اقداماتی به حفاظت از محیط زیست کمک خواهد کرد؟ استفاده از


 • A. - Leichtlaufreifen
 • تایر با اصطکاک کم
 • B. - Leichtlaufölen
 • - روغن ویسکوزیته پایین
 • C. - Klimaanlagen
 • - تهویه مطبوع

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 30

Warum sind Kurzstreckenfahrten mit kaltem Motor besonders umweltschädlich? Weil bei Fahrten mit kaltem Motor

چرا سفرهای کوتاه با موتور سرد به ویژه برای محیط زیست مضر هستند؟ از آنجا که در هنگام رانندگی با موتور سرد


 • A. - mehr Kraftstoff verbraucht wird
 • مصرف سوخت بیشتر است
 • B. - der Materialverschleiß größer ist
 • استهلاک خودرو افزایش می یابد
 • C. - die Fahrzeugbatterie überladen wird
 • باتری خودرو بیش از حد شارژ میشود

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 31

Die Scheibenwischer an Ihrem Pkw funktionieren nicht. Was kann die Ursache dafür sein?

برف پاک کن شیشه جلو کار نمی کند. دلیل آن چه میتواند باشد؟


 • A. Scheibenwischermotor defekt
 • موتور برف پاک کن خراب است
 • B. Zu viel Wasser in der Scheibenwaschanlage
 • آب زیادی در مخزن آب
 • C. Sicherung durchgebrannt
 • سوختن فیوز

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 32

Wodurch entsteht vermeidbarer Lärm?

چه کاری موجب ایجاد سر و صدای قابل اجتناب میشود؟


 • A. Durch Fahren mit einem Dachgepäckträger
 • رانندگی با باربند
 • B. Durch heftiges Zuschlagen von Türen
 • بستن محکم در ها
 • C. Durch Hupen zur Begrüßung
 • زدن بوق جهت احوال پرسی

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 33

Woran kann es liegen, wenn die Scheibenwischer nicht mehr sauber wischen?

به چه دلیلی ممکن است که برف پاک کن ها دیگر تمیز نمی کنند؟


 • A. Scheibenwischerblätter sind abgenutzt
 • تیغه های برف پاک کن قدیمی یا خراب شده اند
 • B. Ölfilm auf der Scheibe
 • لایه روغنی یا چرب روی شیشه
 • C. Scheibenheizung ist defekt
 • سیستم گرمایش شیشه خراب است

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 34

Die hinteren Beleuchtungseinrichtungen Ihres Kraftfahrzeugs sind verdeckt. Was ist zu tun? Ein Leuchtenträger mit allen hinteren Beleuchtungseinrichtungen ist

چراغ های عقب خودرو شما پنهان شدها ند. چه باید انجام دهید؟ تمام چراغ های عقب و راهنما ها باید


 • A. - in jedem Fall anzubringen
 • باید در هر صورت وصل باشند
 • B. - nur bei Strecken über 5 km anzubringen
 • می توان تنها برای برای بیش از۵ کیلومتر استفاده شوند
 • C. - nur bei Fahrten bei Dämmerung oder Dunkelheit anzubringen
 • تنها هنگام طلوع و غروب و در تاریکی باید استفاده شوند

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 35

Was können Sie zur Vermeidung von Lärmbelästigungen tun?

برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا چه میتوان کرد؟


 • A. Kein Anfahren mit durchdrehenden Reifen
 • عدم حرکت با لاستیک ساییده و نخ ریس شده
 • B. Kein "Power-Sound" über Lautsprecher
 • عدم استفاده از سیستم تقویت صوتی
 • C. Fahrzeug auf Wohngrundstücken möglichst schieben
 • در صورت امکان هل دادن خودرو در مکان مسکونی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 36

Wie können Sie den Reifenverschleiß gering halten?

چگونه میتوان سایش لاستیک ها را کاهش داد؟


 • A. Ich verwende ganzjährig Winterreifen
 • در تمام طول سال از لاستیک های زمستانه استفاده میکنم
 • B. Ich verzichte möglichst auf starkes Beschleunigen
 • در حد امکان از شتاب ناگهانی پرهیز میکنم
 • C. Ich kontrolliere regelmäßig den Reifenfülldruck
 • به طور منظم لاستیک ها را کنترل میکنم

امتیاز این سوال : 3


B,C
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De