image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

در این بخش شما می توانید به سی و پنج دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 1

Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?

از چه سرعتی، در صورت نبستن کمربند، خطر مرگ یا آسیب دیدگی شدید وجود دارد؟


 • A. Ab 50 km/h
 • از ۵۰ کیلومتر
 • B. Ab 30 km/h
 • از ۳۰ کیلومتر
 • C. Ab 80 km/h
 • از ۸۰ کیلومتر

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 2

Worauf müssen Sie in regelmäßigen Abständen die Reifen Ihres Fahrzeugs überprüfen?

چه مواردی را باید به طور منظم در تایر‌های خودرو خود چک کنید؟


 • A. Auf ausreichende Profiltiefe
 • عمق کافی‌ عاج تایرها
 • B. Auf richtigen Luftdruck
 • تنظیم بودن فشار هوا تایر ها
 • C. Auf äußere Beschädigungen
 • آسیب های خارجی

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 3

Wie können Sie Kraftstoff sparen?

چگونه می‌توانید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. Nicht im höchsten Gang fahren
 • با بالاترین دنده رانندگی نکنید
 • B. Dachgepäckträger oder Skihalter abnehmen
 • حذف باربند یا قفسه های اسکی
 • C. Mindestens Reifendruck nach Betriebsanleitung einhalten
 • تنظیم فشار هوا در تایر‌ها مطابق با دستور عمل استفاده از خودرو

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 4

Wie weit darf eine Ladung über die Rückstrahler nach hinten höchstens hinausragen, ohne dass eine Kennzeichnung erforderlich ist?

ارتفاع بار شما در قسمت عقب حداکثر میتواند به چه میزان باشد تا شما مجبور نباشید از نشانه‌های مخصوص استفاده کنید؟( بار بدون علامت گذاری حداکثر چقدر میتواند ارتفاع داشته باشد؟)امتیاز این سوال : 3


1

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 5

Wofür müssen Sie vor Antritt einer Fahrt mit Ihrem Pkw sorgen?

قبل از مسافرت با خودرو خود باید چه کاری انجام دهید؟


 • A. Dass auch die Mitfahrer die vorhandenen Sicherheitsgurte anlegen können
 • اطمینان حاصل کنم که تمامی‌ سرنشینان میتوانند از کمربند ایمنی استفاده کنند
 • B. Dass keine Gegenstände (z. B. Verbandkasten, Autoatlas, Fotoapparat) lose auf der hinteren Ablage liegen
 • اطمینان حاصل کنم که هیچ وسیله ایی مانند کتاب، جعبه کمک‌های اولیه یا کتاب اطلس آزادانه پشت شیشه عقب رها نشده باشند
 • C. Dass Sie nach hinten ausreichende Sicht haben
 • اطمینان حاصل کنم که از پشت دید کافی‌ دارم

امتیاز این سوال : 4


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 6

Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein elfjähriges Kind von 140 cm Größe mitnehmen?

چگونه مجازید کودکی یازده ساله با ۱۴۰ سانتیمتر قد را سوار کنید؟


 • A. Mit angelegtem Dreipunktgurt
 • با بستن کمر بند سه گوش
 • B. Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt
 • روی صندلی عقب با کمربند اضافه
 • C. Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt
 • روی صندلی مخصوص کودک با نشان ایمنی و کمربند ایمنی اضافه

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 7

Wann brauchen Sie den Sicherheitsgurt nicht anzulegen?

چه هنگامی شما می‌توانید کمربند ایمنی را نبندید؟


 • A. Bei Fahrten mit Schrittgeschwindigkeit
 • هنگام رانندگی با سرعت راه رفتن
 • B. Außerorts in einem Fahrzeug mit Airbag
 • خارج از شهر در یک وسیله نقلیه با کیسه هوا
 • C. Bei Fahrten in "Tempo-30-Zonen"
 • در مناطقی که حداکثر سرعت ۳۰ کیلومتر است

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 8

Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben?

از چه سرعتی، در صورت نبستن کمربند، خطر مرگ یا آسیب دیدگی شدید وجود دارد؟


 • A. Ab 50 km/h
 • از ۵۰ کیلومتر
 • B. Ab 80 km/h
 • C. Ab 30 km/h
 • 60 kg (= 10 %)

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 9

Bis zu welcher Höhe darf die Ladung nicht nach vorn über das Fahrzeug hinausragen?

حداکثر ارتفاعی که بار میتواند از جلو خودرو بیرون زده باشد چقدر است؟امتیاز این سوال : 4


2.5

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 10

Wie können Sie nach einem Kaltstart die Umwelt und den Motor schonen?

چگونه می‌توانید بعد از روشن کردن موتور سرد از محیط زیست و موتور خودرو محافظت کنید؟


 • A. Mehrmals im Stand Gas geben, um rasch die günstige Betriebstemperatur zu erreichen
 • در حالت ایستاده چند بار گاز می‌دهم تا به درجه حرارت مطلوب برسم
 • B. Ohne Warmlaufenlassen des Motors mit niedriger Drehzahl losfahren
 • بدون گرم کردن موتور با سرعت کم حرکت را شروع می‌کنم
 • C. Kein Gas geben, Motor im Stand warmlaufen lassen
 • بدون گاز دادن موتور را گرم می‌کنم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 11

Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder Ladungsteile zu verhindern? Je nach Situation

چگونه باید از دیگر رانندگان در برابر تصادف با قطعات یا بار خودرو شما که سقوط کرده اند مراقبت کنید؟( در صورت سقوط قطعات یا تجهیزات خودرو چه کاری باید انجام دهید؟ در چنین مواقعی


 • A. - weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren
 • به مسیر خود ادامه داده و به اولین نظمیه خبر می‌دهم
 • B. - die Teile selbst beseitigen
 • شخصاً قطعات را جمع می‌کنم
 • C. - die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst oder Polizei verständigen
 • منطقه خطر را ایمن کرده و بلافاصله با اداره امینیت راه یا پلیس تماس میگیرم

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 12

Was geschieht, wenn Sie mit wesentlich zu niedrigem Reifenluftdruck fahren?

در صورت رانندگی با فشار کم تایر‌ها چه اتفاقی‌ خواهد افتاد؟


 • A. Der Reifenverschleiß nimmt ab
 • سایش تایر‌ها کاهش می‌یابد
 • B. Die Reifen erhitzen sich übermäßig
 • حرارت تایر‌ها بیش از اندازه بالا می‌رود
 • C. Die Fahrstabilität nimmt ab
 • ثبات رانندگی کاهش می یابد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 13

Was muss man beim Fahren mit Winterreifen (M+S) besonders beachten?

هنگام رانندگی با تایر‌های زمستانی (ام+ اس‌) به کدام ویژگی‌‌ها باید توجه کنید؟


 • A. Die für diese Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit darf nicht überschritten werden
 • نباید از حداکثر سرعت مجاز برای اینگونه تایر‌ها فراتر رفت
 • B. Es gilt die für Pkw mit Schneeketten zulässige Höchstgeschwindigkeit
 • محدودیت سرعت فقط با زنجیر چرخ موجود می‌باشد
 • C. Man darf höchstens 80 km/h fahren
 • حداکثر سرعت مجاز ۸۰ کیلومتر

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 14

متاسفانه عکس یافت نشد

Durch welche Fahrzeuge können bei Missachtung dieses Verkehrszeichens schwere Unfälle entstehen? Durch Fahrzeuge mit folgenden Abmessungen einschließlich Ladung:

در صورت مواجه با کدام وسایل نقلیه و عدم توجه به نشانه‌های ترافیکی، ممکن است سوانح خطرناک رخ دهند؟ در مواجه با خودو‌های با ابعاد و محموله زیر:


 • A. Länge 4 m, Breite 2,5 m, Höhe 2,5 m
 • طول 4 متر، عرض 2.5 متر، ارتفاع 2.5 متر
 • B. Länge 10 m, Breite 3,9 m, Höhe 3 m
 • طول 10 متر، عرض 3.9 متر، ارتفاع 3 متر
 • C. Länge 8 m, Breite 2,5 m, Höhe 4 m
 • طول 8 متر، عرض 2.5 متر، ارتفاع 4 متر

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 15

Sie sind mit einem Lkw mit Anhänger unterwegs und wollen gefälligkeitshalber eine Person mitnehmen. Wo dürfen Sie diese unterbringen?

شما با یک کامیون و تریلی آن در جاده هستید و می‌خواهید شخصی را سوار کنید، کجا مجازید مسافر سوار کنید؟


 • A. Auf der Ladefläche des Anhängers
 • در قسمت بار تریلی
 • B. Im Führerhaus
 • در اتاق راننده
 • C. Auf der Ladefläche des Lkw
 • در قسمت بار کامیون

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 16

Welche Bedeutung haben orangefarbene Warntafeln an einem Fahrzeug? Es handelt sich um einen

نشانه نارنجی رنگ در خودروها به چه معنا می‌باشد؟


 • A. - Gefahrguttransport
 • نشاند دهنده حمل و نقل بار خطرناک است
 • B. - Transport leicht verderblicher Lebensmittel
 • نشاند دهنده حمل و نقل مواد غذایی فاسد شدنی است
 • C. - Viehtransport
 • نشان دهنده حمل و نقل حیوانات است

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 17

Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein Kleinkind mitnehmen?

چگونه مجاز به حمل و نقل کودکی خردسال در خودرو خود هستید؟


 • A. In einer Baby-Tragetasche auf den hinteren Sitzen
 • در سبد حمل کودک در صندلی عقب
 • B. In einer für das Kind geeigneten Rückhalteeinrichtung mit Prüfzeichen
 • در صندلی مخصوص کودکان با علامت ایمنی
 • C. Auf dem Schoß einer erwachsenen Person
 • روی زانو فرد بزرگسال

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 18

Welches Verhalten ist umweltbewusst?

چه رفتاری برای محیط زیست مفید است؟


 • A. Bei Stau den Motor abstellen
 • هنگام ترافیک موتور خودرو را خاموش کردن
 • B. An Sammelparkplätzen auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen ("P + R")
 • استفاده از پارکینگ عمومی :پارک + سفر و استفاده از وسایل نقله عمومی
 • C. Fahrgemeinschaften bilden
 • برنامه ریزی جهت استفاده مشترک از خودرو

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 19

متاسفانه عکس یافت نشد

Mit welchen Fahrzeugen dürfen Sie eine so gekennzeichnete Straße nicht befahren?

با چه وسایل نقلیه مجاز به تردد به در این خیابان مصور نیستید؟


 • A. Pkw mit Wohnanhänger, Gesamtlänge des Zuges 11 m
 • خودرو سواری با کاروان یدکی که طول آنها در مجموعه ۱۱ متر باشد
 • B. Lkw mit einer Länge von 9 m einschließlich Ladung
 • کامیون با تریلر که مجموعه طول آنها بیش از ۹ متر باشد
 • C. Traktor mit Anhänger, Gesamtlänge des Zuges 12 m
 • تراکتور با تریلر یدک که طول آنها در مجموع ۱۲ متر باشد

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 20

Warum ist es gefährlich, Sicherheitsgurte nicht anzulegen?

چرا نبستن کمربند ایمنی خطرناک است؟


 • A. Im Stadtverkehr ist es wegen der geringen Geschwindigkeit ungefährlich
 • در مناطق شهری به دلیل سرعت پایین نبستن آن بیخطر است
 • B. Weil man bei einem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert werden kann
 • زیرا ممکن است هنگام تصادف فرد از خودرو به بیرون پرتاب شود
 • C. Weil man sich schon bei einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 20 km/h nicht mehr ausreichend abstützen kann
 • زیرا افراد توانایی تحمل ضربه هنگام تصادف حتی با سرعت ۲۰ کیلومتر در ساعت را هم ندارند

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 21

Wie dürfen Sie in Ihrem Pkw ein fünfjähriges Kind mitnehmen?

چگونه مجازید کودکی پنج ساله را در خودرو خود حمل کنید؟


 • A. In einem für das Kind geeigneten Kindersitz mit Prüfzeichen
 • روی صندلی مخصوص کودک با علامت ایمنی
 • B. Auf einem hinteren Sitz mit serienmäßigem Dreipunktgurt
 • روی صندلی عقب با بستن کمبند ایمنی سه گوش
 • C. Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt
 • روی صندلی عقب با بستن کمر بند ایمنی

امتیاز این سوال : 4


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 22

متاسفانه عکس یافت نشد

Für welche Fahrzeuge ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten? Für Fahrzeuge, deren

برای چه نوع وسایل نقلیه تردد در این خیابان مصور ممنوع است؟ خودروهایی که


 • A. - zulässige Gesamtmasse 2 t nicht überschreitet
 • که وزن کل مجاز آن بیش از ۲ تن نباشد
 • B. - tatsächliche Achslast 2 t überschreitet
 • وزن حقیقی که روی شاسی است بیش از ۲ تن باشد
 • C. - zulässige Achslast 2 t überschreitet
 • وزن مجاز روی شاسی بیش از ۲ تن باشد

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 23

Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen?

تحت چه شرایطی بار میتواند از جلو ماشین خارج شده باشد؟


 • A. Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe von 2,50 m nicht mehr als 50 cm hinausragt
 • هنگامی که ارتفاع بار تا ۲,۵ متر و از جلو تا ۵۰ سانتیمتر بیرون آمده باشد
 • B. Wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist
 • هنگامی که بار با یک چراغ قرمز نشانه گذاری شده باشد

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 24

Wodurch lässt sich Kraftstoff einsparen?

چگونه میتوان در مصرف سوخت صرفه جویی کرد؟


 • A. Durch frühes Hochschalten
 • با تعویض سریع دنده به بالا
 • B. Durch spätes Zurückschalten
 • با تعویض دیر دنده به پایین
 • C. Durch häufiges Fahren im oberen Drehzahlbereich
 • با دور موتور بالا رانندگی کردن

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 25

Welche Profiltiefe müssen Ihre Reifen mindestens aufweisen?

حداقل عمق عاج لاستیک خورو باید به چه اندازه باشد؟امتیاز این سوال : 3


1.6

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 26

Welche Gefahren können durch falsche Betätigung einer manuellen Leuchtweitenregelung entstehen?

تنظیم دستی اشتباه چراغ های جلو ممکن است موجب چه خطراتی شود؟


 • A. Blendung des Gegenverkehrs
 • کوری ...خرابی دید خودرو روبرو
 • B. Ausfall der Scheinwerfer
 • خرابی چراغ جلو
 • C. Zu geringe Sichtweite
 • میزان دید پایین

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 27

Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten?

به چه مواردی را باید هنگام استفاده از صندلی کودک با علامت استاندارد توجه کنید؟


 • A. Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten
 • به غیر از علامت استاندارد نکته دیگری جهت توجه وجود ندارد
 • B. Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein
 • صندلی کودک باید برای حمل و نقل در خودرو مورد نظر مناسب و مطابق باشد
 • C. Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein
 • صندلی کودک باید متناسب با قد و وزن کودک باشد

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 28

متاسفانه عکس یافت نشد

Worauf weist dieses Verkehrszeichen hin?

این تابلو نشان دهنده چه چیزی است؟


 • A. Auf eine Fahrbahn von 2 m Breite
 • خیابانی با ۲ متر پهنا
 • B. Auf einen vorgeschriebenen Seitenabstand von mindestens 2 m zu anderen Fahrzeugen
 • فاصله مجاز با دیگر خودرو ها مطابق قانون حداقل ۲ متر
 • C. Auf ein Verbot für Fahrzeuge, deren Breite einschließlich Ladung 2 m überschreitet
 • ممنوعیت تردد برای خودرو های که پهنای آن بیش از ۲ متر است

امتیاز این سوال : 2


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 29

Ein Pkw ist mit zwei Frontairbags ausgerüstet. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden?

خودرویی دارای ۲ بالشت ایمنی در صندلی های جلو است.در کدام صندلی ها باید کمربند ایمنی بسته شود؟


 • A. Nur auf den Vordersitzen
 • تنها در صندلی های جلو
 • B. Nicht auf den Vordersitzen
 • در صندلی های جلو نیازی به بستن کمربند نیست
 • C. Auf allen Sitzen
 • در تمام صندلی ها

امتیاز این سوال : 4


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 30

Beim Fahren merken Sie, dass Ihr Pkw stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich?

هنگام رانندگی متوجه انحراف خودرو خود به چپ میشوید. این اتفاق چه دلیلی میتواند داشته باشد؟


 • A. Zu wenig Luft im linken Vorderreifen
 • باد در لاستیک جلو سمت چپ بسیار کم است
 • B. Falsche Radeinstellung an der Vorderachse (Spur, Sturz)
 • تنظیم چرخ ها در جلو درست نیست
 • C. Linker Hinterreifen stark abgefahren
 • لاستیک عقب سمت چپ ساییدگی دارد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 31

Um wie viel Prozent erhöht sich bei Tempo 160 km/h im Allgemeinen der Kraftstoffverbrauch (l/100 km) eines Mittelklasse-Pkw gegenüber der Fahrt mit Richtgeschwindigkeit 130 km/h?

میزان افزایش مصرف سوخت در سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت چند در صد پیشتر از میزان مصرف سوخت با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت است؟


 • A. Um bis zu 5 %
 • تا ۵ %
 • B. Um bis zu 35 %
 • تا ۳۵%
 • C. Um bis zu 10 %
 • تا ۱۰%

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 32

Sie haben einen gebrauchten Pkw gekauft. Die Hauptuntersuchung ist neu. Wann ist die nächste Hauptuntersuchung fällig?

شما خودرو دست دومی را خریداری کرده اید. معاینه فنی عمومی به تازگی دانجام شده است. چه زمانی باید مجددا معاینه فنی را انجام دهید؟


 • A. Nach zwei Jahren
 • بعد از ۲ سال
 • B. Nach drei Jahren
 • بعد از ۳ سال
 • C. Nach einem Jahr
 • بعد از ۱ سال

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 33

Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einem Hecktragesystem zu prüfen?

هنگام حمل و نقل دوچرخه در باربند مخصوص باید کدام مورد را کنترل کنید؟


 • A. Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind
 • اینکه بار بند و دوچرخه ها کامل محکم هستند
 • B. Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist
 • اینکه آیا باربند با توجه به توصیه تولید کننده با خودرو سازگار است
 • C. Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden
 • اینکه آیا چراغ ها یا پلاک پوشیده شده یا خیر

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 34

Was müssen Sie über Katalysatoren wissen?

چه مواردی را باید در مورد کاتالیزاتور ها بدانید؟


 • A. Beim Anspringen des Motors nach vielen vergeblichen Startversuchen kann der Katalysator beschädigt werden
 • وقتی که خودرو پس از تلاش طولانی روشن میشود ممکن است کاتالیزاتور آسیب ببیند
 • B. Beim Anschleppen des Fahrzeugs kann es zur Zerstörung oder Beschädigung des Katalysators kommen
 • در صورت یدک کشیده شدن خودرو کاتالیزاتور ممکن است کاملا خراب یا آسیب ببیند
 • C. Unverbrannter Kraftstoff im Katalysator kann beim Anspringen des Motors keine Schäden verursachen
 • سوخت درون کاتالیزاتور که هنوز نسوخته است هنگام روشن شدن شدن موتور آسیبی وارد نخواهد کرد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 35

Sie mussten nach einer Reifenpanne das Notrad montieren. Was ist bei der Weiterfahrt verboten?

به دلیل پنچری باید از لاستیک زاپس استفاده کنید. کدام موارد در ادامه رانندگی با لاستیک زاپاس ممنوع است؟


 • A. Mit dem Notrad länger als unbedingt erforderlich zu fahren
 • رانندگی با لاستیک زاپاس بیش از حد نیاز
 • B. Personen mitzunehmen
 • حمل و نقل سرنشین
 • C. Schneller als 80 km/h zu fahren
 • سرعت بیش از ۸۰ کیلومتر در ساعت

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 36

Wie kann Lärm vermindert werden?

چگونه میتوان میزان سر و صدا را کاهش داد


 • A. Durch Fahren mit hoher Geschwindigkeit
 • توسط رانندگی با سرعت بالا
 • B. Durch Fahren mit hoher Motordrehzahl
 • توسط رانندگی با دور موتور بالا
 • C. Durch Fahren im 4. oder 5. Gang in Ortschaften
 • با استفاده از دنده ۴ و ۵ در شهر

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 37

Wodurch kann Ihre Sicht beeinträchtigt werden?

به چه دلایلی ممکن است دید شما خراب شود؟


 • A. Durch die Ladung
 • به دلیل بار
 • B. Durch verschmierte Scheiben
 • به دلیل شیشه کثیف
 • C. Durch abgenutzte Wischerblätter (Schlierenbildung)
 • به دلیل فرسودگی تیغه های برف پاک کن

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 38

Wozu führt "Power-Sound" im Auto?

استفاده از افزایش دهنده صدا یا نصب سیستم صوتی در خودرو چه عواقبی دارد؟


 • A. Auch bei geschlossenen Scheiben werden andere durch Lärm belästigt
 • حتی با بسته بودن پنجره ها موجب آزار و مزاحمت برای دیگران میشود
 • B. Zu Fahrfehlern durch Ablenkung
 • موجب اشتباه و انحراف میشود
 • C. Signale des übrigen Verkehrs - insbesondere Martinshorn - werden nicht gehört
 • سیگنال دیگر خودرو ها به ویژه خودرو های امدادی شنیده نخواهند شد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 39

Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn Sie auf dem Dach Ihres Pkw Gepäck befördern?

برای حمل بار روی سقف خودرو خود باید چه نکاتی را رعایت کنید؟


 • A. Dass das Fahrverhalten durch die erhöhte Schwerpunktlage verbessert wird
 • به دلیل وزن بر نیروی مرکز ثقل میزان ثبات در رانندگی افزایش می یابد
 • B. Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt
 • خودرو در پیچ ها بیشتر تمایل به گردش دارد
 • C. Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt
 • حساسیت نسبت به باد کنار افزایش می یابد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 40

Sie befahren eine Kurve ein Mal mit 30 km/h und ein anderes Mal mit 60 km/h. Wie ändert sich dabei die Fliehkraft? Die Fliehkraft ist bei 60 km/h

شما از پیچی با سرعت ۳۰ کیلومتر در ساعت عبور میکنید. دفه بعد با سرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت. میزان نیروی گریز از مرکز چگوه تغییر میکند؟ نیروی گریز از مرکز درسرعت ۶۰ کیلومتر در ساعت


 • A. - viermal so groß
 • ۴ برابر میشود
 • B. - doppelt so groß
 • ۲ برابر میشود
 • C. - gleich groß
 • برابر خواهد بود

امتیاز این سوال : 3


A
image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De