در این بخش شما می توانید به سی و ششمین دفترچه سوالات گواهینامه رانندگی کشور آلمان دسترسی داشته باشید.

تمامی سوالات ترجمه شده اند و پاسخ صحیح نیز به آنها داده شده است.

 


تعداد سوالات این دفترچه : 40 سوال

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 1

Wodurch wird die auf ein Fahrzeug wirkende Fliehkraft bei Kurvenfahrt vergrößert?

کدام موارد موجب افزایش نیروی گریز از مرکز در پیچ ها میشود؟


 • A. Durch höhere Geschwindigkeit
 • به دلیل سرعت بالا
 • B. Durch kleineren Kurvenradius
 • به دلیل قطر کم پیچ
 • C. Durch höheren Reifenluftdruck
 • به دلیل فشار بالا هوا در لاستیک ها

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 2

Wodurch erhöht sich der Kraftstoffverbrauch Ihres Pkw?

به چه دلایلی مصرف سوخت خودرو شما افزایش می یابد؟


 • A. Durch Dachgepäckträger oder Skihalter
 • وجود باربند یا تخته اسکی
 • B. Durch zu hohen Reifendruck
 • بالا بودن فشار هوا در لاستیک ها
 • C. Durch Mitführen unnötiger Gegenstände
 • رانندگی بی مورد

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 3

Wo sollten Sie Ihr Gepäck nach Möglichkeit unterbringen, um Kraftstoff zu sparen?

برای صرفه جویی در مصرف سوخت چطور باید بار خود را حمل کنید؟


 • A. Im Kofferraum
 • توی صندوق عقب
 • B. Auf einem Dachgepäckträger
 • روی باربند سقفی

امتیاز این سوال : 3


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 4

Wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als 40 cm über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hinausragt?

چگونه باید هنگام تاریکی یا شرایط بد دید بار خودرو را در صورتی که به میزان ۴۰ سانتیمتر از محدوده خودرو خارج شده است قابل رویت و تشخیص کنید؟


 • A. Nach hinten durch rotes Licht
 • با کمک نور قرمز در پشت خودرو
 • B. Nach vorn durch weißes Licht
 • با کمک نور سفید در جلو خودرو
 • C. Durch Einschalten der Warnblinkanlage
 • با روشن کردن جفت راهنما

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 5

Worauf ist beim Luftdruck der Reifen zu achten?

به چه مواردی در مورد میزان باد در تایر ها باید توجه کنید؟


 • A. Luftdruck regelmäßig kontrollieren, einschließlich Reserverad
 • به طور منظم فشار باد در تایرها و لاستیک زاپاس را کنترل کنید
 • B. Luftdruck bei starker Beladung nach Betriebsanleitung erhöhen
 • فشار باد را هنگام بار زیاد با توجه به توصیه تولید کننده افزایش دهید
 • C. Luftdruck vor längeren Fahrten verringern
 • کاهش فشار هوا قبل از سفرهای طولانی

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 6

pooshesh berezenti nabayd mozahemti ba

به کدام موارد در مورد خودرو ها با برزنت باید توجه کنید؟


 • A. Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern
 • پوشش برزنتی نباید مزاحمتی برای دید راننده ایجاد کند
 • B. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich
 • تریلر های خالی که در آنها برزنت با جرم بالا استفاده شده است در برابر باد کنار بسیار حساس میباشند که میتواند موجب انحراف شود
 • C. Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden
 • در خودرو های که حفاظ برزنتی دارند نیازی به استفاده از دیگر وسایل جهت محکم کردن بار وجود ندارد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 7

Reifenverschleiß belastet die Umwelt. Wodurch kann die Lebensdauer von Reifen verlängert werden?

سایش لاستیک ها به محیط زیست آسیب می زند.چگونه میتوان طول عمر لاستیک ها را افزایش داد؟


 • A. Durch Fahren mit Winterreifen (M+S) im Sommer
 • رانندگی با لاستیک های زمستانه در تابستان
 • B. Durch Vermeiden hoher Geschwindigkeiten
 • پرهیز از سرعت بالا
 • C. Durch Einhalten des Reifendrucks, der in der Betriebsanleitung angegeben ist
 • نگاه داشتن فشار هوا در لاستیک ها با توجه به توصیه تولید کننده

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 8

Wodurch können Sie die Umweltbelastung verringern?

چگونه میتوانید آلودگی محیط زیست را کاهش دهید؟


 • A. Durch Meiden von Verkehrsspitzen
 • با توجه به توصیه های ترافیکی
 • B. Durch Bilden von Fahrgemeinschaften
 • توسط هماهنگی سفر دسته جمعی
 • C. Durch Meiden von Straßen mit häufigem Stau
 • با توجه به توصیه ها اجتناب از رانندگی در مسیر خیابان های پر ترافیک

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 9

Welche Bedeutung haben weiße Tafeln mit einem schwarzen "A" an einem Lkw? Der Lkw

تابلو سفیدی با یک حرف A سیاه رنگ که روی کامیونی قرار دارد چه مفهومی دارد؟


 • A. - transportiert Abfall
 • کامیون زباله حمل می کند
 • B. - transportiert Gefahrgut
 • کامیون بار خطرناک حمل میکند
 • C. - wird von einem Anfänger gefahren
 • راننده کامیون تازه وارد است

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 10

Wodurch können Sie Kraftstoff sparen, wenn Sie ein Kraftfahrzeug mit automatischem Getriebe fahren?

در خودرو های دنده اتوماتیک چگونه میتوانید در مصرف سوخت صرفه جویی کنید؟


 • A. Beim Fahren im Stadtverkehr den Wählhebel immer auf die kleinste Fahrstufe stellen
 • هنگام رانندگی در شهر دنده را در پایین ترین میزان سرعت قرار دهید
 • B. Möglichst oft in der Stufe "P" fahren
 • در حد امکان بیشتر با دندهP حرکت کنید
 • C. Nach Möglichkeit auf den "Kick down" verzichten
 • از استفاده حالت kickdown پرهیز کنید

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 11

Sie haben Ihren zugelassenen Wohnanhänger während des Winterhalbjahres auf einem Campingplatz abgestellt. Was gilt hinsichtlich der Hauptuntersuchung?

شما کاروان خود را برای ۶ ماهه زمستانه در یک مکان کمپینگ قرار داده اید. در مورد بازرسی کلی چه مواردی صدق میکند؟


 • A. Der auf der Prüfplakette angegebene Termin ist einzuhalten
 • مطابق با برچسب کنترل زمان معاینه را رعایت کنید
 • B. Der auf der Prüfplakette angegebene Termin verschiebt sich um die Standzeit
 • زمان توقف در پارکینگ جهت کنترل محاسبه نخواهد شد

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 12

Woran können Sie erkennen, wann Sie Ihr Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchung vorführen müssen?

چگونه میتوانید آگاه شوید که زمان معاینه فنی عمومی خودرو شما فرا رسیده است؟


 • A. An der Eintragung im Fahrzeugschein
 • با توجه به اطلاعات در کارت خودرو
 • B. An der Prüfplakette
 • در برچسب بازرسی
 • C. Am Kilometerstand
 • با توجه به میزان کیلومتر

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 13

Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens über der Fahrbahn angebracht sein?

چراغ قرمزی که در پشت خودرو جهت تشخیص بار در پشت نصب میشود باید حداکثر چه ارتفاعی از سطح خیابان داشته باشد؟


 • A. 2,00 m
 • 2,00 m
 • B. 1,50 m
 • 1,50 m
 • C. 2,50 m
 • 2,50 m

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 14

Das Bremspedal lässt sich bis zum Fahrzeugboden durchtreten. Erst bei mehrmaliger Betätigung wird der Pedalweg kürzer. Was müssen Sie tun?

پدال ترمز خودرو شما تا ته پایین میرود و تنها پس از چند بار پا زدن پدال ترمز پر میشود. چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Bremsflüssigkeit nachfüllen genügt
 • روغن ترمز اضافه میکنم تا مخزن پر شود
 • B. Bremse reparieren lassen
 • ترمزها را تعمیر میکنم
 • C. Fahrzeug sofort abstellen
 • بلافاصله توقف میکنم

امتیاز این سوال : 5


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 15

Was ist aus Gründen des Umweltschutzes zu unterlassen?

جهت حفظ محیط زیست از کدام مورد باید پرهیز کرد؟


 • A. Den Motor im Stand warmlaufen lassen
 • گرم کردن موتور در حال توقف
 • B. Laute Musik bei geöffneten Fenstern
 • صدای موسیقی زیاد با پنجره باز
 • C. Unnötiges Umherfahren
 • تردد بی مورد

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 16

Was müssen Sie tun, wenn Sie auf dem Dach Ihres Pkw Fahrräder mitnehmen?

هنگام حمل دوچرخه روی سقف خودرو باید به چه مواردی توجه کنید؟


 • A. Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen
 • باربند مخصوص و همچنین دوچرخه ها باید کاملا محکم باشند
 • B. Befestigung regelmäßig kontrollieren
 • باربند باید مداوم کنترل شود
 • C. Hohe Geschwindigkeiten vermeiden
 • از سرعت بالا پرهیز شود

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 17

Woran kann es liegen, wenn der Dieselmotor Ihres Fahrzeugs trotz vollem Tank stehen bleibt?

خودرو دیزلی شما با وجود باک پر متوقف مانده است, دلیل آن چیست؟


 • A. Luft in der Kraftstoffanlage
 • هوا در سیستم سوخت
 • B. Verstopfter Kraftstofffilter
 • فیلتر سوخت مسدود شده است
 • C. Defekte Glühkerzen
 • شمع خراب است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 18

Was müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie auf dem Dach Ihres Pkw Gepäck befördern wollen?

هنگام حمل بار روی سقف خودرو باید به چه مواردی توجه کنید؟


 • A. Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst
 • مجموع وزن مجاز خودرو نباید افزایش داشته باشد
 • B. Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden
 • روی کیفیت رانندگی تاثیر منفی‌ خواهد گذاشت
 • C. Die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast (Betriebsanleitung) darf nicht überschritten werden
 • وزنی که توسطتولید کننده جهت حمل بار روی سقف توصیه شده است نباید فراتر رود

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 19

Beim Fahren merken Sie, dass Ihr Pkw stets nach links zieht. Welche Ursachen sind möglich?

هنگام رانندگی متوجه انحراف خودرو خود به چپ میشوید. این اتفاق چه دلیلی میتواند داشته باشد؟


 • A. Zu wenig Luft im linken Vorderreifen
 • باد در لاستیک جلو سمت چپ بسیار کم است
 • B. Falsche Radeinstellung an der Vorderachse (Spur, Sturz)
 • تنظیم چرخ ها در جلو درست نیست
 • C. Linker Hinterreifen stark abgefahren
 • لاستیک عقب سمت چپ ساییدگی دارد

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 20

Sie wollen Urlaubsgepäck auf dem Dach Ihres voll besetzten Pkw mitnehmen. Wodurch wird die Dachlast begrenzt?

شما میخواهید هنگام سفر درتعطیلات بار خود را روی سقف حمل کنید زیرا که تمام صندلی ها پر است. در مورد وزن بار روی سقف به چه دلیلی محدودیت های وجود دارد؟


 • A. Durch die Angaben des Fahrzeugherstellers in der Betriebsanleitung
 • با توجه به دستور العمل تولید کننده خودرو
 • B. Durch die zulässige Gesamtmasse des Pkw
 • با توجه به وزن کل مجاز خودرو
 • C. Durch die Angaben über die Dachlast im Fahrzeugschein
 • با توجه به میزان بار روی سقف که در کارت ماشین قید شده است

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 21

Woran können Sie während der Fahrt eine defekte Blinkleuchte erkennen?

چگونه میتوان از خرابی چراغ راهنما هنگام رانندگی آگاه شد؟


 • A. Eine defekte Blinkleuchte ist während der Fahrt nicht erkennbar
 • خرابی چراغ راهنما هنگام رانندگی غیر قابل تشخیص است
 • B. Die Kontrollleuchte für den Blinker blinkt schneller als üblich
 • چراغ روی پنل کیلومتر که نشان دهنده چراغ راهنما است تند تر از معمول چشمک میزند

امتیاز این سوال : 2


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 22

Sie sind mit einem Reifen heftig gegen ein hartes Hindernis gefahren. Was müssen Sie tun?

شما با یک لاستیک خود با یک مانع برخورد کرده اید. چه کاری باید انجام دهید؟


 • A. Reifen und Felge umgehend überprüfen lassen
 • چرخ ها و رینگ ها را در مکانیکی کنترل می‌کنم
 • B. Die Radschrauben nachziehen
 • پیچ های چرخ را محکم می‌کنم

امتیاز این سوال : 2


A

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 23

Gleich nach dem Losfahren machen Sie eine Bremsprobe. Warum?

فورا پس از آغاز حرکت شما به صورت امتحانی ترمز میکنید. چرا؟


 • A. Um die Bremsanlage schnell zu entlüften
 • تا اینکه روغن سریع تر در سیستم ترمز جریان پیدا کند
 • B. Um die Wirkung der Betriebsbremse zu prüfen
 • تا اینکه عملکرد سیستم ترمز را کنترل کنم

امتیاز این سوال : 3


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 24

Was kann die Ursache für den Ausfall eines Schlusslichtes sein?

چه مواردی ممکن است دلیل کار نکردن چراغ های پشت خودرو باشد؟


 • A. Sicherung durchgebrannt
 • سوختن فیوز
 • B. Anlasser defekt
 • خراب بودن استارت
 • C. Glühlampe defekt
 • سوختن لامپ

امتیاز این سوال : 2


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 25

Während der Fahrt zieht Ihr Fahrzeug nach rechts. Woran kann das liegen?

هنگام رانندگی خودرو شما به راست کشش دارد, دلیل آن چیست؟


 • A. Radeinstellung nicht in Ordnung
 • بالانس نبودن چرخ ها
 • B. Achslenker verbogen
 • محور فرمان
 • C. Lenkungsdämpfer lose
 • عایق محور فرمان

امتیاز این سوال : 3


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 26

Ein Pkw ist mit Winterreifen (M+S) ausgerüstet. Am Armaturenbrett ist ein Aufkleber "Mit M+S 160" angebracht. Was bedeutet das?

خودرو شما دارای لاستیک زمستانه M+Sمیباشد. روی داشبوردبرچسبی است با نشان M+S 160 مفهوم آن چیست؟


 • A. Der Aufkleber gilt nicht bei regennasser Fahrbahn
 • برچسب در خیابان های بارانی و مرطوب صدق نمیکند
 • B. Der Aufkleber gilt nicht bei trockener Fahrbahn
 • برچسب در خیابان خشک صدق نمیکند
 • C. Man darf höchstens 160 km/h fahren
 • حداکثر سرعت مجاز ۱۶۰ کیلومتر در ساعت است

امتیاز این سوال : 3


C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 27

Das Lenkrad lässt sich schwerer als normal drehen. Was kann die Ursache dafür sein?

فرمان شما سخت تر از معمول گردش میکند. دلیل آن چه میتواند باشد؟


 • A. Lenkhilfe ausgefallen
 • سیسئم نیرو دهنده فرمان خراب است
 • B. Lenkgetriebe defekt
 • دسته فرمان خراب است
 • C. Reifenluftdruck zu hoch
 • باد زیاد در لاستیک ها

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 28

Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Welche Ursachen können hierfür vorliegen?

چراغ های ترمز کار نمیکنند. دلیل آن چه میتواند باشد؟


 • A. Bremslichtschalter defekt
 • سوئیچ چراغ ترمز خراب است
 • B. Glühlampen defekt
 • لامپ سوخته است
 • C. Bremspedalweg zu klein
 • فشار روی پدال کم است

امتیاز این سوال : 4


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 29

Warum muss die Bremsflüssigkeit nach Anweisung des Fahrzeugherstellers ausgetauscht werden?

چرا روغن ترمز باید با توجه به دستور العمل تولید کننده تعویض شود؟


 • A. Damit die Bremsanlage auch bei hoher Belastung funktionstüchtig bleibt
 • به این ترتیب حتی در صورت بار زیاد در خودرو ترمز ها به درستی عمل خواهند کرد
 • B. Damit die Bremsanlage nicht undicht wird
 • بدین ترتیب سیستم ترمز نشتی نخواهد داشت
 • C. Damit der Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit nicht unzulässig hoch wird
 • بدین ترتیب میزان آب در سیستم ترمز بیش از حد مجاز نخواهد بود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 30

Worauf müssen Sie achten, wenn Sie ein Fahrzeug mit Beifahrer-Airbag fahren wollen?

هنگام رانندگی با خودروی که کمک راننده دارای ایر باگ بالشت ایمنی است باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Auf dem Beifahrersitz darf eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden
 • صندلی مخصوص کودک میتواند به پشت در صندلی کنار راننده حمل شود
 • B. Eine nach hinten gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder darf auf dem Beifahrersitz nicht angebracht werden
 • صندلی مخصوص کودک نمی تواند(نباید) به پشت در صندلی کنار راننده حمل شود
 • C. Auf dem Beifahrersitz darf eine nach vorn gerichtete Rückhalteeinrichtung für Kinder angebracht werden
 • در صندلی کنار راننده می توان صندلی مخصوص کودک حمل شود

امتیاز این سوال : 4


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 31

Wie kann verhindert werden, dass ein Kind während der Fahrt die hintere Tür öffnet?

چگونه میتوانید از باز کردن در عقب توسط کودکان در حین حرکت پیشگیری کنید؟


 • A. Türen fest schließen
 • قفل کردن در ها
 • B. Kindersicherung der hinteren Türen betätigen
 • به کار انداختن سیستم ایمنی کودک در درهای عقب

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 32

Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. Was tun Sie?

چراغ های ترمز از کار افتاده اند. شما چه میکنید؟


 • A. Bremsflüssigkeit erneuern
 • روغن ترمز را تعویض میکنیم
 • B. Unverzüglich reparieren
 • بلافاصله تعمیر میکنم

امتیاز این سوال : 4


B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 33

Was können Sie am Reifen kontrollieren?

چه مواردی را میتوانید در لاستیک ها کنترل کنید؟


 • A. Die Profiltiefe
 • عمق عاج ها
 • B. Die gleichmäßige Abnutzung des Profils
 • یکنواخت بودن عمق عاج ها
 • C. Das Alter des Reifens
 • میزان عمر تایر ها

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 34

Die Scheibenwaschanlage funktioniert nicht. Woran kann das liegen?

سیستم برف پاک کن از کار افتاده است. چه دلیلی میتواند داشته باشد؟


 • A. Düsen verstopft
 • حفره های آب پاش برف پاک کن کیپ شده است
 • B. Sicherung defekt
 • فیوز خراب است
 • C. Kein Wasser im Vorratsbehälter
 • مخزن آب خالی است

امتیاز این سوال : 2


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 35

Was ist bei der Beladung von Fahrzeugen zu beachten?

هنگام بار زدن خودرو به چه مواردی باید توجه کنید؟


 • A. Ladung darf in keinem Fall nach vorn über das ziehende Fahrzeug hinausragen
 • بار به هیچ عنوان نباید از جلو خودرو بیرون زده باشد
 • B. Ladung, die mehr als 1 Meter über die Rückstrahler nach hinten hinausragt, muss gekennzeichnet werden
 • باری که بیش از ۱ متر از عقب خودرو بیرون آمده باشد باید نشانه گذاری شود
 • C. Ladung darf oberhalb einer Höhe von 2,50 m maximal 50 cm nach vorn hinausragen
 • بار می تواند حداکثر با ارتفاع ۲.۵ متر و طول ۵۰ سانتی متر از جلو بیرون زده باشد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 36

Welche Folgen kann zu hoher oder zu niedriger Luftdruck in den Reifen haben?

کم یا زیاد بودن فشار در لاستیک ها چه عواقبی دارد؟


 • A. Der Reifenverschleiß kann sich erhöhen
 • اصطکاک تایر ها افزایش می‌ یابد
 • B. Der Reaktionsweg kann sich verlängern
 • مسافتی که جهت واکنش نشان دادن هنگام ترمز زدن لازم است افزایش می‌ یابد
 • C. Das Fahrverhalten kann sich verschlechtern
 • ثبات و کیفیت رانندگی میتواند خراب شود

امتیاز این سوال : 3


A,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 37

In Ihrem Pkw flattert das Lenkrad während der Fahrt. Woran kann das liegen?

در حین رانندگی فرمان خودرو شما لرزش دارد. دلیل آن چیست؟


 • A. Räder haben Unwucht
 • عدم تعادل چرخ ها
 • B. Stoßdämpfer sind defekt
 • کمک فنرها خراب هستند
 • C. Federung ist schadhaft
 • سیستم تعلیق معیوب است

امتیاز این سوال : 3


A,B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 38

Woran kann es liegen, wenn die Hupe nicht funktioniert?

به چه دلیل ممکن است بوق دیگر کار نکند؟


 • A. Betätigungseinrichtung der Hupe defekt
 • سیستم فعال کننده بوق خراب است
 • B. Sicherung durchgebrannt
 • فیوز سوخته است
 • C. Anlasser defekt
 • استارت خراب است

امتیاز این سوال : 2


A,B

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 39

Was ist nach der Umrüstung auf Winterreifen (M+S) zu beachten?

پس از تعویض لاستیک ها به لاستیک زمستانی باید به کدام موارد توجه کنید؟


 • A. Der Luftdruck soll niedriger als bei Sommerreifen sein
 • فشار تایر ها باید کمتر از تایر های تابستانی باشد
 • B. Der Luftdruck soll etwas höher als bei Sommerreifen sein (ca. 0,2 bar)
 • فشار تایر ها باید کمی‌ بیشتر از تایر های تابستانی باشد(۰.۲ بار)
 • C. Auf trockener Fahrbahn können die Fahreigenschaften anders sein
 • کیفیت رنندگی در خیابان های خشک میتواند متفاوت باشد

امتیاز این سوال : 3


B,C

دفترچه شماره : 13 - سوال شماره : 40

Was haben Sie zu beachten, wenn Sie Ladung transportieren wollen?

هنگام انتقال بار باید به چه مواردی توجه کنید؟


 • A. Einzelne Gegenstände, z. B. Pfähle, Stangen, waagerecht liegende Platten, dürfen seitlich über den Umriss des Fahrzeuges hinausragen
 • قسمت های جداگانه بار مانند صفحه پلاستیکی یا فلزی یا تخته یا میله میتوانند از حدود خودرو بیشتر باشند
 • B. Die Ladung muss sicher befestigt sein und darf keinen vermeidbaren Lärm verursachen
 • بار باید کاملا محکم باشد و سر و صدای اضافی ایجاد نکند

امتیاز این سوال : 3


Bآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De