تمامی دروس

برای دسترسی به تمامی دروس سایت از این بخش اقدام کنید. 

در این بخش شما به بیش از پانصد درس در زبان آلمانی  دسترسی دارید که تمامی آنها به صورت رایگان برای استفاده شما عزیزان تهیه و آماده شده است.

نامه نگاری

بیش از بیست درس مهم در زمینه نامه نگاری از سطح A1 تا سطح C1

دستور زبان

در این بخش می توانید به بیش از صدها درس گرامری از سطح A1 تا سطح C2 دسترسی داشته باشید.

لغات روز

بیش از صدها دروس در این زمینه در سایت موجود است که شما می توانید به صورت کلی از این بخش به آنها دسترسی داشته باشید!

سوالات گرامری

در این بخش از سایت شما می توانید به تمامی سوالات گرامری دسترسی داشته باشید یا چنانچه خودتان سوالاتی دارید آنرا مطرح کنید.