image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

erkundigen یک فعل انعکاسی در حالت اکوزاتیو می باشد

پرس و جو كردن ، اطلاعات كسب كردن ، درباره ى موضوعى سؤال كردن ، تحقيق و بررسى كردن ، جويا شدن

.
گذشته ساده : erkundigten
گذشته کامل : haben erkundigt

.
توجه داشته باشید که این فعل انعکاسی می تواند با دو حرف اضافه bei و nach در جملات مورد استفاده شود.

در تفکر آلمانی erkundigen به این صورت است که ما مثلا خودمان را نزد کسی معرفی میکنیم و پس از آن به دنبال چیزی پرس و جو میکنیم یا سوال می پرسیم. به زبان گرامری تر ، یعنی خودمان را bei jemandem معرفی میکنیم و سپس nach etwas به دنبال چیزی پرس و جو میکنیم.

.

Sich bei jemandem nach dem Weg erkundigen
خود را نزد کسی معرفی کردن و به دنبال یک مسیر پرس و جو کردن

تفکر فارسی : از کسی یک آدرس یا مسیری را پرسیدن

.

Sich bei jemandem nach jemandes Befinden erkundigen

خود را نزد کسی معرفی کنیم و جویایی حال کسی شویم.

از کسی حال کس دیگری را جویا شدن

.
البته ناگفته نماند که این فعل انعکاسی می تواند بدون حروف اضافه nach و bei نیز در جمله بیاید

Erkundige dich bitte, ob Post gekommen ist
پرس و جو کن لطفا ، که آیا پست آمده است؟

تفکر فارسی : برو پرس و جو کن لطفا ، ببین که آیا پست آمده است؟

.
?Ich wollte mich erkundigen, ob das bestellte Buch schon da ist
من می‌خواستم جویا بشوم که آیا کتاب سفارش داده شده حاضر است؟

.
اما اگر همین مثال بالا را با حروف اضافه بخواهیم بیان کنیم ، آنگاه باید توجه داشته باشیم که می خواهیم از کسی برویم بپرسیم ؟ و به دنبال چه چیزی پرس و جو کنیم ؟

اگر بخواهیم نزد کسی برویم یا از کسی چیزی را بپرسیم bei
اگر بخواهیم به دنبال چیزی پرس و جو کنیم nach

Ich erkundige mich bei dir nach der Post
من خودم را نزد تو معرفی میکنم و به جهت پست ، پرس و جو میکنم.

تفکر فارسی : من ازت درباره پست سوال میکنم ( آیا پست آمده است یا نه )

نکته : هر دو حرف اضافه ما Dativ ساز هستند.

Du erkundigst dich bei mir nach dem Brief
تو خودت را نزد من معرفی میکنی و در جهت آن نامه پرس و جو میکنی

تفکر فارسی : تو از من به خاطر آن نامه پرس و جو میکنی

.
Die Eltern erkundigten sich bei der Lehrerin nach den Zensuren ihres Kindes

والدین ها خودشان را نزد خانم معلم معرفی کردند و درباره کارنامه بچه هایشان اطلاعات کسب کردند

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De