سلام دوستان

شاید گاهی اوقات برایتان پیش آمده باشد که بخواهید جملاتی مانند : چند بار در هفته به باشگاه میروی؟ یا چند بار در سال به دندان پزشک مراجعه میکنی و جملاتی از این دست را به زبان آلمانی بیان کنید ، اما واژه پرسشی که مناسب برای آن باشد را پیدا نکرده اید.

 

در این درس می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به واژه پرسشی wie oft و همچنین sooft و sooft wie را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

wie oft یک واژه پرسشی است

چند بار ، چند مرتبه

 

حالا اگر بخواهیم مثلا بگوییم ، چند بار در روز ، باید توجه داشته باشیم که wie oft اسم جمله ما که روز است را به حالت اسمی Dativ میرود ، یعنی می گوییم :

 

Wie oft im Tag چند بار در روز

 

یا مثلا اگر بخواهیم بگوییم ، چند ماه در هفته ، می گوییم :

 

Wie oft in der Woche چند بار در هفته

 

و برای سال و ماه نیز به همین صورت است

 

wie oft im Jahr چند بار در سال

wie oft im Monat چند بار در ماه

 

 

چند مثال :

 

?Wie oft muss ich dir das denn noch sagen

چند بار دیگه آخه باید من اینرو به تو بگم ؟

 

?Wie oft in der Woche darf ich dich treffen

چند بار در هفته اجازه دارم تو را ملاقات کنم؟

 

?Wie oft im Tag darf man hier duschen

چند بار در روز آدم اجازه داره اینجا حمام کند؟

 

?Wie oft im Jahr muss man zum Zahnarzt gehen

چند بار در سال آدم باید به دندان پزشکی برود؟

 

Es ist doch egal, wie oft wir uns streiten, Hauptsache wir vertragen uns wieder und geben unsere Liebe nicht auf

این مهم نیست که ما چند بار با یکدیگر جر و بحث میکنیم ، نکته ی اساسی این است که ما دوباره با هم آشتی میکنیم و از عشق مان دست نمی کشیم

 

 

حال که به wie oft پرداخته ایم ، بد نیست بدانیم که  oft نیز به تنهایی ، بسیار پر کاربرد است.

البته با یک جستجو ساده در سایت می توانید به دروس و مثال های بیشتری در ارتباط با oft دسترسی پیدا کنید.

 

oft

بارها ، مکرراً ، خیلی اوقات ، اغلب ، بیشتر اوقات

 

oft krank sein

بیشتر اوقات مریض بودن

همیشه خدا بیمار بودن

 

اما اگر بخواهیم کلماتی اینگونه بیان کنیم  : هر دفعه دارم این را من بهت میگم ، که تکلایفت را انجام بده یا هر بار که میام به دیدن تو شاد می شوم و جملاتی از این دست

 

sooft

هر بار ، هر دفعه ، هر وقت که

 

چند نکته گرامری در مورد sooft

 

هرگاه sooft را به صورت جدا بنویسیم ، یعنی so oft ، آنگاه می توانیم آنرا در وسط جمله نیز استفاده کنیم ، مانند مثال زیر :

 

…aber ich habe es dir so oft gesagt, dass

ولی من اینرا هر بار به تو گفته بودم ، که …

 

اما اگر از آن به این صورت سرهم استفاده کردیم یعنی sooft آنگاه قوانین دستور زبانی اینگونه است که فعل جمله را به انتهای بخش مربوطه می برد، برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید :

 

 

Sooft sie kam, brachte sie Blumen mit

هر وقت که او ( مونث ) می آمد ، با خودش یک گُل به همراه میاورد

 

همانطور که دیدید ، پس از sooft فعل جمله ما kam به بخش اول جمله رفت ، برای اینکه جمله ما در مجموع دو بخش بود ، بخش اول آن : هر وقت که او می آمد ، و بخش دوم آن : با خودش یک گُل به همراه میاورد.

به همین دلیل دو بخش بودن جمله ، sooft باعث شد فعل بخش اول جمله به انتها بخش اول برود و بخش دوم نیز با همان فعل بخش دوم شروع شود.

 

اما اگر جمله ما یک بخش باشد ، آنگاه دیگر sooft فعل را به انتهای جمله نمی ببرد، مانند مثال زیر :

 

Sooft kam sie zu spät

هر دفعه او ( مونث ) دیر میاد

 

Ich gehe ins Kino, sooft ich will

من به سینما میروم هر بار که دلم بخواهد

 

Ich komme, sooft du es wünschst

میام ، هر وقت که تو دلت بخواهد

 

تفکر آلمانی : میام ، هر وقت که تو آنرا آرزو کنی

 

 

Sooft ich auch komme, er ist nie zu Hause

هربارم که من میام ، او ( مذکر ) هرگز در خانه نیست

 

نکته : بعضی از آلمانی زبان ها همچنان sooft را به صورت جدا از هم می نویسند یعنی so oft ، اما در قوانین دستور زبان جدید ، بهتر است که آنها را اینگونه بنویسیم sooft یعنی سرهم.

 

 

ناگفته نماند که ما می توانیم sooft را با wie نیز ترکیب کنیم و به یک واژه پرسشی جدید برسیم

 

Sooft wie

هر چند بار که ، هر زمان

 

Sooft wie ich will, gehe ich zum Sport

هر چند بار که دلم بخواهد ، من به ورزش میروم

 

Sooft wie sie will, geht sie ins Kino

هر زمان که او ( مونث ) دلش بخواهد ، به سینما میرود

 

Sooft wie ich davon esse, wird mir schlecht

هر زمان که از اون میخورم ، حالم بد میشه

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De