image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

درس هشتم که اولین درس کتاب Schritte Plus 2 می باشد رو امروز با هم می خواهیم یاد بگیریم.

عنوان درس به معنی حرفه و کار است.

در قسمت ich bin Verkäufer من فروشنده ( مرد ) هستم

در این بخش از درس اشاره ای داشته به اسامی مذکر و مونث ، همانطور که میدانید اسامی در زبان آلمانی به سه دسته تقسیم می شوند :

اسامی مذکر

اسامی مونث

اسامی خنثی

اما بعضی از اسم ها هستند که اینها جنسیتشون مشخصه ، مانند : آقا معلم یا خانم معلم ، آقای رییس یا خانم رییس ، آقای کارمند و خانم کارمند و …

چند اسامی مذکر و مونث :

Verkäufer – Verkäuferin  فروشنده مرد – فروشنده زن

Lehrer – Lehrerin آقا معلم – خانم معلم

Student – Studentin دانشجو ( پسر ) – دانشجو ( دختر )

 

همانطور که ملاحضه می کنید می شود با اضافه کردن پسوند in یک اسم مذکر را تبدیل به اسم مونث آن کنیم ، ناگفته نماند که حرف تعریف یا آرتیکل آن اسم نیز تغییر می کند. یعنی :

Der Verkäufer آن مرد فروشنده

Die Verkäuferin  آن خانم فروشنده

 

در صفحه بعدی کتاب یعنی بخش Ich bin seit zwei Monaten hier من به مدت دو ماه اینجا هستم.

نکته مهمی که در این بخش به اون اشاره کرده نحوه پرسیدن با کلمات پرسشی و شکل صحیح پاسخ دادن به آنهاست یعنی اگر در آلمانی از شما بپرسند :

?Seit wann sind Sie hier از چه زمانی شما اینجا هستید ؟

می بایستی اینگونه با seit شروع به پاسخ دادن کنید

Seit zwei Monaten به مدت دو ماه

پس هرگاه سوالی از ما شد که در آن واژگان پرسشی Seit wann , wie lange بودند آنگاه می بایستی از seit استفاده کنیم.

? Wie lange sind Sie hier به چه مدت شما اینجا هستید ؟

Seit vier Wochen به مدت ۴ هفته

اما اگر واژه پرسشی wann بود آنگاه باید به صورت زیر پاسخ بدیم.

?Wann bist du nach Deutschland gekommen کی به کشور آلمان آمده ای ؟

Vor drei Jahren دو سال قبل

پس این نوع پاسخ دادن بر اساس واژگان پرسشی آمده در جمله سوالی بسیار مهم است.

به تصویر زیر دقت کنید و سعی کنید خودتان در شرایط مختلف قرار بدهید و به این شکل سوال بپرسید و پاسخ بدهید.

 

در صفحه ۱۲ یعنی بخش C با عنوان Ich hatte keinen Stift من هیچ مدادی نداشتم ، اشاره ای داشته به زمان گذشته.

اگر هنوز نمیدانید Akkusativ چیست و زمان های گذشته رو نمی شناسید از بخش جزوات اقدام به دانلود کنید.

جزوء اکوازاتیو ( دانلود کنید )

جزوء زمان گذشته ساده ( دانلود کنید )

 

خب اینم از درس هشتم ( اولین درس کتاب Schritte Plus 2 ) که با خواندن دو جزوء بالا و مطالب گفته شده انتظار میرود که تصویر زیرا به خوبی درک کنید.


موفق باشید.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De