image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان ، می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به دومین درس از کتاب Ideen 1

عنوان کلی درس دوم ?Kennst du Mafalda است

در درس اول ، توضیحاتی درباره افعال و همچنین نحوه صرف افعال با قاعده دادم .

فعل kennen که به معنی شناختن ، شناخت داشتن ، آشنا بودن ، آشنایی داشتن ، بلد بودن ، به جا آوردن ، اطلاع داشتن ، آگاه بودن ، دانستن و … است

این فعل نیز یک فعل با قاعده می باشد و مانند درس قبل اینگونه صرف می شود.

در ابتدا en را از آن حذف می کنیم به kenn میرسیم

 

Ich + kenn + e = Ich kenne

Du + kenn + st = Du kennst

Er/sie/es + kenn + t = Er/sie/es kennt

Wir + kenn + en = Wir kennen

Ihr + kenn + t = Ihr kennt

Sie + kenn + en = Sie kennen

 

پس یادگرفتیم فعل kennen را نیز صرف کنیم. حال به عنوان اصلی درس بر میگردیم.

?Kennst du Mafada تو مافادا را می شناسی؟

برای شناخت Mafada به این تصویر از کتاب نگاه کنید

mafada

ترجمه تصویر بالا : مافادا را می شناسی؟

تو مطمعنا میکی موس را می شناسی. از آمریکا میاد ( آمریکایی هستش ) همچنین دونالد دوک ، سوپر من و ملوان زبل ، آمریکایی هستند.

ولی مافادا را هم می شناسی؟ مافادا آرژانتینی است.

نام طراح آن کوینو است.

آلبرت اودرتسو ، کارتون آستریکس را طراحی کرد ، اودرتسو فراسنوی است ، نظر تو چیه ؟ اودرتسو چند سالشه ؟ و آستریکس ؟ در حقیقت آستریکس چند سالش هست ؟

 

تو نیک کناترتون را می شناسی؟ ( یک کارتون آلمانی است )

تو فکر میکنی ، نیک انگلستانی است؟ غلط است

او آلمانی است ، نام طراح آن مانفرد اشمیت است.

 

untitled

Tut mir leid متاسفم ، شرمنده ، معذرت

?Wie heißt sie wohl در حقیقت نام او ( مونث ) چیست؟

?Wer ist das اون چه کسی است؟

?Was ist das آن چی چیزی است؟

 

نکته : برای انسان از wer استفاده میکنیم یعنی چه کسی ؟ و برای هر چیزی غیر از انسان Was را به کار می بریم به معنی چه چیز یا چه چیزی ؟

اما فراموش نکنید که هرگاه بخواهیم هر کسی یا هر چیزی را معرفی کنیم باید با …Das ist شروع کنیم. برای مثال :

Das ist mein Vater آن پدر من است یعنی با اینکار دارم پدرم را معرفی میکنم. پس در آلمانی برای معرفی کردن هرکسی یا هر چیزی با …Das ist شروع میکنیم.

 

?…Hallo, ist das سلام ، آن … است ؟

Oh, mein Handy, danke آه ، تلفن همراه من ، مرسی

 

Guten Morgen صبح بخیر

Oh nein آه ، نه

 

?Und wer ist das

و او چه کسی است؟

Frau Rosmann, die Mathematiklehrerin

خانم رُس من ، معلم ریاضی

 

?Ich heiße Florian, und du

نام من فلوریان است و ( نام ) تو؟

Ich heiße Maria نام من ماریا است.

 

فعل heißen در واقع به معانی : نام نهادن ، نام گذاردن ، نامیدن ، دستور دادن ، مشخص کردن ، معنی دادن ، معنی داشتن و …

که هرگاه بخواهیم خودمان را معرفی کنیم می توانیم در تفکر آلمانی بگوییم : من مرتضی نامیده می شوم که در فارسی برای درک بهتر می گوییم : نام من مرتضی است.

 

در بخش های بعدی سعی دارد به همراه تمرینات شما را با اعداد بیشتری در زبان آلمانی آشنا کند ، در درس گذشته یاد گرفتید تا ۱۹ شمارش کنید ، در این درس سعی بر آن دارد که شما را با اعداد از ۲۰ به بعد آشنا کند ، که برای آشنایی با تمام اعداد ، پیشنهاد میکنم، جزوء زیر را مطالعه کنید.

 

جزوء اعداد در زبان آلمانی

 

در ادامه با عنوان ?Was ist das آن چیست ؟ سعی بر آن دارد که ما را با لغات جدیدتری در زبان آلمانی آشنا کند که من سعی میکنم تمامی لغات این بخش را به همراه معنی آنها در زیر بنویسم

 

اسامی این بخش :

 

Der Kugelschreiber خودکار

Das Buch کتاب

Der Bleistift مداد

Der Stuhl صندلی

Der Tisch میز

Das Fenster پنجره

Die Zeitung روزنامه

Die Lampe لامپ

Das Papier کاغذ ، نوشته ، نوشتار

Das Heft دفتر ، دفترچه ، جزوه

Der Radiergummi پاک کن

 

برای به خاطر سپردن بهتر آرتیکل اسامی در زبان آلمانی ، می توانید اینگونه در خاطر خودتان بسپارید که در تفکر آلمانی مثلا خودکار و مداد ، مرد هستند ، آقای خودکار ، آقای مداد یا آقای صندلی ، آقای میز ، آقای پاک کن و یا اگر آرتیکل die بود می توانید لقب خانم را به آن بدهید و برای اسامی خنثی نیز خودتان یک لقب بگذارید که توسط آن بتوانید بهتر آرتیکل اسامی را به ذهنتان بسپارید.

 

پس هرگاه اگر کسی مثلا پنجره را به ما نشان بدهد و بپرسد آن چیست ما باید همانند زیر عمل کنیم

?Was ist das آن چیست ؟

Das ist ein Fenster اون یک پنجره است

 

صفت های این بخش

hässlich زشت

alt پیر ، قدیمی

teuer گران

 

و در پایان این بخش نگاهی هم داشته با ضمایر ملکی که در فارسی مانند ، مال من ، مال او ، مال شما ، مال آنها ، مال تو و …

که در اینجا تنها به mein و dein و همچنین meine , deine اشاره کرده است.

 

Mein یعنی مال من که اگر اسم بعد آن مذکر یا خنثی بود استفاده میکنیم

Meine یعنی مال من که اگر اسم بعد از آن مونث یا جمع بود استفاده میکنیم.

 

مانند :

 

Mein Vater پدر من

Meine Mutter مادر من

Mein Auto ماشین من

Meine Kinder بچه های من

 

Dein مال تو که اگر اسم بعد از آن مذکر یا خنثی بود استفاده میکنیم

Deine مال تو که اگر اسم بعد از آن مونث یا جمع بود استفاده میکنیم

 

Dein Vater پدر تو

Deine Mutter مادر تو

Dein Auto ماشین تو

Deine Kinder بچه های تو

 

همانطور که میدانید حرف تعریف یا آرتیکل پدر در آلمانی der و مادر die ، ماشین das و بچه ها die است.

 

نکته : تمام اسامی جمع در زبان آلمانی ، آرتیکل یا حرف تعریف آنها die است یعنی اگر بخواهم بگم ماشین هایم آنگاه آرتیکل das باید تبدیل شود به die و بگویم Die Autos ، دقت کنید که هنوز به جمع اسامی در زبان آلمانی نرسیده ایم و این تنها یک مثال برای آگاهی شما عزیزان بود ، در دروس بعدی به طور کلی به تمام این مطالب خواهیم پرداخت.

 

به تصویر زیر توجه کنید :

untitled

Der Vorname نام کوچک

Der Familienname نام خانوادگی

Das Heimatland  زادگاه

Wohnort محل زندگی

Geburtsort محل تولد

Der Beruf کار ، شغل ، حرفه

Der Familienstand وضعیت تاهل

 

?Wie ist der Vorname آن نام کوچک چیست؟ یا آن نام کوچک چگونه است؟

?Ist sie verheiratet او ( مونث ) ازدواج کرده است؟

?Woher kommt sie او ( مونث ) اهل کجاست ؟

?Was macht sie او ( مونث ) چه کار میکند ؟

?Wo ist sie geboren کجا او ( مونث ) متولد شده است؟

?Wo wohnt sie او ( مونث ) کجا زندگی میکند

 

بعد نیست در اینجا نگاهی هم داشته باشیم به فعل wohnen که به معنی : ساکن بودن ، اقامت داشتن ، مسکن داشتن

که یک فعل با قاعده می باشد و همانند افعال با قاعده آنرا صرف میکنیم.

Ich wohne in Stuttgart من ساکن اشتوتگارت هستم

Du wohnst in Teheran تو ساکن تهران هستی

Er/sie/es wohnt in Teheran او ساکن تهران است

Wir wohnen in Teheran ما ساکن تهران هستیم

Ihr wohnt in Frankfurt شما ها ساکن فرانکفورت هستید

Sie wohnen in Isfahan آنها ساکن اصفهان هستند

 

untitled

در تصیور بالا نام چندتا افراد مشهور را به همراه شغل آنها و زادگاهشان را نوشته است.

Die Schauspielerin خانم بازیگر

Der Schauspieler آقای بازیگر

Musiker نوازنده

Musikerin خانم نوازنده

Die Sportlerin خانم ورزشکار

Der Sportler آقای ورزشکار

 

و آخرین بخش از این درس در مورد ثبت نام کردن در کتابخانه شهر است Anmeldung in der Stadtbibliothek

گفته است که یک اشتباهی در فرم پر شده وجود دارد که شما با گوش دادن به فایل صوتی این بخش ، می توانید آن اشتباه را تصحیح کنید.

و در پایان می توانید برای تمرین فرم کتابخانه شهر را پر کنید : )

untitled

Die Adresse آدرس

Die Telefonnummer شماره تلفن

Das Alter سن و سال ، پیری ، کهنسالی ، قدمت ، طول عمر

 

?Wie ist deine Adresse

آدرس تو چیست ؟ یا آدرس تو چگونه است ؟

 

?Wie ist deine Telefonnummer

شماره تماس تو چگونه است ؟ یا شماره تماس تو چیه ؟

 

چرا deine Adresse و deine Telefonnummer ؟

برای اینکه حرف تعریف یا آرتیکل آدرس و شماره تلفن در زبان آلمانی die است و اگر بخواهیم از ضمیر ملکی آن استفاده کنیم آنگاه می شود meine مال من و برای تو می شود deine

 

?Wie ist meine Adresse

آدرس من چگونه است ؟ آدرس من چیه ؟

 

 

برای آشنایی بیشتر با ضمایر ملکی و همچنین صفت های این درس ( دانلود کن )

برای آشنایی بیشتر با جمله سازی های این درس ( دانلود کن )

برای داشتن فرم کامل ثبت نام در کتابخانه شهر (‌ دانلود کن )

 

و در نهایت برای دانلود کلی کتاب ها و فایل های صوتی آن ، از کانال من در تلگرام اقدام کن ( بزن بریم )

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این درس ، سوال یا نظری دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

موفق باشید.

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De