سلام دوستان

 

شاید اغلب برایتان پیش آمده باشد که خوسته اید از اصطلاحاتی همانند ، در این مورد … در این باره … در این رابطه … در این مبحث … را در زبان آلمانی استفاده کنید اما نمیدانستید که چگونه می شود این نوع اصطلاحات را ساخت

در این درس می خواهیم با هم یاد بگیریم که چگونه می شود از اصطلاحاتی همانند : در اینباره ، در این مورد ، در این رابطه ، در این مبحث در زبان آلمانی استفاده کرد.

 

اولین اصطلاح ما ، در این رابطه … یا در این مبحث است

 

…in diesem Zusammenhang

در این رابطه …

در این مبحث …

 

در واقع اصطلاح in diesem Zusammenhang از اسم der Zusammenhang گرفته شده است که به معنی رابطه می باشد.

 

ein direkter Zusammenhang

یک رابطه مستقیم و بدون واسطه

 

einen Zusammenhang herstellen

یک رابطه ای را به وجود آوردن یا ساختن

 

اما به عنوان اصطلاح :

 

Nur noch eins möchte ich in diesem Zusammenhang erwähnen

من فقط می خواهم یک چیزی در این رابطه یادآور شوم

من فقط می خواهم به یک چیزی در این رابطه اشاره کنم

 

 

ما می توانیم در اینجا از اصطلاح زیر همانند اصطلاح در این رابطه ، در این مبحث استفاده کنیم

 

…in diesem Zusammenschluss

در این پیوند ، در این ارتباط

 

 

ما یک فعل جدا شدنی نزدیک به Zusammenhang داریم ، اما از نظر معنی و مفهوم متفاوت است

 

zusammenschlagen یک فعل جدا شدنی می باشد

 

ضرب و شتم کردن ، به هم کوبیدن ، بر هم کوبیدن ، فرو ریختن

 

گذشته ساده : schlugen zusammen

گذشته کامل‌ : haben zusammengeschlagen

 

دقت کرده اید که در فارسی گفته می شود ، یه جوری میزنمت که بچسبی به دیوار ، یا یه جوری کتک میزنم که دیگه نتونی پاشی

این جملات را اینگونه می شود در زبان آلمانی بیان کرد :

 

?Weißt Du eigentlich, dass ich Dich zusammenschlagen kann, sodass Du nicht mehr aufstehst

اصلا میدونی که من می تونم تو را کتک بزنم ، به طوری که دیگه بلند نشی ( روی پاهات به ایستی )

 

در تفکر فارسی : اصلا یه جوری میزنمت که دیگه نتونی روی پاهات وایسی

 

 

اما دیگر اصطلاحاتی نزدیک به in diesem Zusammenhang

 

…in diesem Fall

در اینباره ، در این مورد

 

Welche in diesem Fall zufällig meine sind

تصادفاً کدام از آنها در اینباره یا در این مورد مال من هستند؟

 

Die Behandlung wäre in diesem Fall ähnlich

آن درمان یا معالجه می تواند در اینباره یکسان باشد

 

 

Auf jeden Fall

در هر حالتی ، به هر حال

به روی هر حالتی ( تفکر آلمانی )

 

Das Gesetz ist auf diesen Fall nicht anwendbar

آن قانون در هر حالتی قابل اجرا نیست!

 

در دروس گذشته ما به این نوع اصطلاحات پرداخته بودیم ، برای مثال : zu dem Schluß kommen, dass

که می توانید این درس را نیز در آدرس زیر مطالعه کنید.

zu dem Schluß kommen, dass

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De