image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

سلام دوستان،

در درس امروز می خواهیم با هم اصطلاح bereit sein و همچنین fretig sein را مورد بررسی قرار بدهیم.

 

ما در این درس به شباهت ها و تفاوت های این دو اصطلاح می پردازیم.

 

Beide Wörter können bedeuten, dass man in einer Situation ist, in der man eine neue Arbeit / Tätigkeit beginnen kann

هر دوی آنها می توانند به این معنی باشد که آدم در یک موقعیتی است که در آن یک کار یا عمل جدیدی را می تواند شروع کند.

 

fertig sein عمل یا کاری را به پایان بردن یا اینکه آماده بودن برای انجام کار یا عمل جدیدی

bereit sein حاضر و آماده بودن ، مهیا بودن

 

به مثال زیر توجه کنید :

 

?Wir wollen jetzt losgehen. Bist du endlich fertig

ما باید الان راه بیافتیم ، تو بالاخره آماده شدی؟

 

?Wir wollen jetzt losgehen. Bist du endlich bereit

ما باید الان راه بیافتیم ، تو بالاخره حاضر و آماده شدی؟

 

همانطور که دیدید در این شرایط ما می توانیم آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار بدهیم ، در واقع ما هر کدام از جملات بالا را بکار ببریم ، برای مخاطب یک برداشت و مفهوم را به همراه دارد.

 

اما اجازه بدید نگاهی به مفاهیم bereit و fertig نیز داشته باشیم

 

bereit حاضر ، آماده ، مهیا ، فراهم

 

و اگر با فعل sein ترکیب شود ، آنگاه به مفهوم زیر می باشد :

 

bereit sein حاضر بودن ، آماده بودن ، مهیا بودن ، فراهم بودن

 

fertig آماده ، مهیا ، حاضر و آماده برای انجام کاری

 

و اگر با فعل sein ترکیب شود ، آنگاه به مفهوم زیر می باشد :

 

fertig sein آماه بودن ، مهیا بودن ، حاضر و آماده برای انجام کاری بودن

 

البته توجه داشته باشید که fertig می تواند معانی زیر را نیز داشته باشد :

 

خسته و کوفته ، تمام شده ، خاتمه یافته ، به پایان رسیده ، از پا افتاده

 

که همین مفاهیم است باعث تفاوت میان fertig sein با bereit sein شده است و به همین دلیل است که ما همیشه و در همه جا نمی توانیم آنها را به جای یکدیگر استفاده کنیم.

 

به مثال های زیر توجه کنید :

 

Alles ist bereit, die Gäste können kommen

همه چیز حاضر و آماده است ( مهیاست ) ، مهمان ها می توانند بیایند.

?Wärest du bereit, mir zu helfen

حاضری به من کمک کنی؟

 

Unser Haus soll nächsten Sommer endlich fertig werden

خانه یمان می بایستی ( تا ) تابستان بعدی سر انجام به پایان برسد.

 

 

توضیحات : در واقع bereit sein به این مفهوم است که ما کاملاً حاضر و آماده برای انجام کاری باشیم ، اگر چه fertig sein می تواند این مفهوم را نیز داشته باشد ، ولی از طرف دیگر می تواند به این مفهوم نیز باشد که کاری را به پایان بردن و حالا آماده بودن برای یک عمل دیگر ، یا اینکه از چیزی خسته شدن و کنار گذاشتن را fertig sein می تواند به همراه داشته باشد.

 

 

اجازه بدید از نظر گرامری یا دستور زبانی نیز به این دو اصطلاح بپردازیم

 

mit etwas oder jemandem fertig sein

تفکر آلمانی : توسط چیزی خسته و کوفته شدن

تفکر فارسی : از چیزی زده شدن ، خسته شدن ، کلافه شدن

 

für etwas oder jemanden bereit sein

برای چیزی یا برای کسی حاضر و آماده بودن

 

اگر توجه کرده باشید ما در تفکر آلمانی mit چیزی یا mit کسی خسته می شویم ، برای مثال : mit jemandem fertig sein به این معنی است که ما از کسی خسته بشویم و دیگر نخواهیم با او کار کنیم یا ارتباط داشته باشیم ، از ارتباط یا کار کردن با او خسته شده ایم!

 

همانطور که میدانیم mit یک حرف اضافه Dativ ساز می باشد ، بنابراین mit jemandem

 

اما در مورد bereit sein کاملاً مفهومی برعکس دارد ، برای مثال : für jemanden bereit sein به این معنی است که ما برای کسی وقت داشته باشیم و به خاطر او حضور داشته باشیم ، حال به جهت کم کردن ، صحبت کردن و هر عمل دیگری!

 

همانطور که میدانید für یک حرف اضافه Akkusativ ساز می باشد ، بنابراین für jemanden

 


 

دنبال کردن این درس در اینستاگرام

 


 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

 

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De