سلام دوستان در تمرین صفحه ۱۹ و ۲۰ جزوء Wohnwelten نگاهی خواهیم داشت به نحوه کاربرد صحیح deshalb و trotzdem در زبان آلمانی

 

deshalb بدین سبب ، از آن رو ، به این علت ، از این جهت

trotzdem با این وجود ، با این حال ، با این وصف

 

در بخش جزوات گرامری سایت به حروف ربط و همچنین حروف اضافه به طور کلی اشاره کرده ایم، در این تمرین با نحوه کاربرد این دو بیشتر آشنا خواهیم شد.

 

Ich suche eine neue Wohnung, deshalb lese ich die Anzeigen in der Zeitung

من به دنبال یک آپارتمان جدید هستم ، از آن رو آگهی های رسمی در روزنامه را می خوانم

 

نکته گرامری : هرگاه deshalb در جمله آمده بود ، آنگاه می بایستی بعد از آن فعل جمله بیاید ، درست مانند مثال بالا که بعد از deshalb فعل lesen آمده است.

 

Die Mieten im Stadtzentrum sind hoch, trotzdem wohne ich gern dort

کرایه ها در مرکز شهر گران هستند ، با این وجود من تمایل دارم در آنجا زندگی کنم

 

نکته گرامری : trotzdem نیز همانند deshalb هرگاه در جمله آمده باشد ، می بایستی بعد از آن فعل جمله بیاید. درست مانند مثال بالا که بعد از trotzdem فعل wohnen آمده است.

 

Petra zieht mit ihrem Freund zusammen, deshalb können sie sich eine größere Wohnung leisten

پِترا محل زندگی خود را تغییر میدهد ( تا ) با دوستش زندگی کنید ، بدین سبب آنها می توانند یک آپارتمان بزرگ تری را در اختیار داشته باشند.

 

Der Vermieter hat die Miete erhöht, deshalb gehe ich zum Mieterschutzbund

صاحب خانه کرایه را افزایش داده است (‌ بالا برده است ) بدین علت من میروم به انجمن حفاظت از مستاجران

 

Ein Baumhaus ist sehr teuer, trotzdem kaufen sich viele Menschen eines

خانه درختی خیلی گران است ، با این حال آدم های زیادی یکی برای خودشان میخرند

 

Johannes möchte sein Wohnzimmer renovieren, deshalb fährt er zum Baumarkt

یوحنا ( یوحنس ) می خواهد اتاق پذیرای اش را بازسازی کند ، به این علت او به مصالح فروشی میرود.

 

 

در تمرین بالا با نحوه استفاده deshalb و trotzdem در جملات آشنا شدیم ، اما در تمرین بعدی نگاهی داشته به حروف ربط که با حل این تمرینات نیز بیشتر با آنها آشنا خواهید شد.

 

Ich suche eine neue Wohnung. deshalb habe ich den Makler angerufen

من به دنبال یک آپارتمان جدید هستم ، به این علت با بنگاهی تماس گرفته ام

 

Gestern habe ich mit meinem Vermieter telefoniert, weil meine Heizung kaputt ist

دیروز من با صاحب خانه ام تلفنی صحبت کرده ام ، برای اینکه شوفاژ من خراب است

 

نکته گرامری : توجه داشته باشید که هرگاه از weil در جمله استفاده می کنید ، فعل جمله می بایستی به انتهای جمله برود ، همانند مثال بالا که وقتی weil آمد فعل جمله یعنی sein را که در صرف سوم شخص مفرد ist را به انتهای جمله بُرد.

 

اگر به همین جمله در فارسی نیز توجه کنید ، می بینید که هرگاه در زبان فارسی ما ( برای اینکه ) را استفاده میکنیم ، به طور اتوماتیک فعل نیز به انتهای جمله میرود.

 

Die Wohnung ist ziemlich dunkel, trotzdem gefällt sie mir

آن آپارتمان تقریبا تاریک است ، با این وجود من خوشم میاد ازش ( می پسندمش )

 

In diesem Stadtviertel wohnen wenige Familien, denn die Mieten sind sehr hoch

در این ناحیه از شهر خانواده های کمی زندگی میکنند ، چونکه کرایه ها خیلی بالا هستند

 

Gestern hat es so viel geregnet, dass jetzt der Keller unter Wasser steht

دیروز باران خیلی زیادی بارید ، که الان آن انباری در زیر آب قرار دارد

 

نکته گرامری : dass نیز همانند weil هرگاه در جمله می آید ، فعل را به انتهای جمله میبرد و اگر توجه کرده باشید در زبان فارسی نیز به همین صورت است.

 

Obwohl die Familie vier Kinder hat, wohnt sie in einer kleinen Wohnung

اگر چه آن خانواده چهار تا بچه دارد ، آن خانواده در یک آپارتمان کوچک زندگی می کنند

 

نکته گرامری : هرگاه obwohl را در جملات استفاده می کنیم ، همانند dass و weil فعل به انتهای جمله میرود ، این اتفاق در زبان فارسی نیز از نظر دستور زبانی مشابه هستند ، اما توجه داشته باشید که در زبان آلمانی بخش دوم جمله حتما می بایستی دوباره با فعل شروع شود ، همانند مثال بالا که بخش دوم جمله با فعل wohnen شروع شد.

 

Bei uns stehen zwei Zimmer leer, deshalb suchen wir einen Untermieter

نزد ما دو اتاق خالی می باشد ، به این علت ما دنبال یک مستاجر هستیم.

 

در مورد Untermieter می بایستی اینگونه توضیح بدهم که در کشور آلمانی ، اگر شما خودتان مستاجر باشید و آپارتمان شما بزرگ باشد ، می توانید با هماهنگی صاحب خانه ، آن اتاق ها را به یک شخص دیگر کرایه بدهید ، یعنی به غیر شما یک شخص دیگر می آید به عنوان مستاجر به همراه شما زندگی میکند و این کار باعث می شود که دیگر شما کرایه کمتری پرداخت کنید.

 

Der Untermieter کسی که در خانه ی کسی دیگر اتاقی کرایه کرده باشد.

 

Ich habe Sophie zum Essen eingeladen, denn sie hat mir beim Umzug geholfen

من سوفی را برای غذا دعوت کرده ام ، چونکه او به من هنگام اسباب کشی کمک کرده است

 

 

Ihr Mitbewohner ist ausgezogen, sodass sie jetzt allein in der Wohnung lebt

همخانه او اسباب کشی کرده است ، برای همین او الان تنها در آن آپارتمان زندگی میکند.

 

نکته گرامری : sodass که به معنی : برای همین ، به طوری که ، است نیز همانند dass هرگاه در جمله بیاید فعل را به انتهای جمله می برد.

 

Das Haus ist sehr hellhörig, deshalb hören wir unsere Nachbarn immer streiten

این خانه از عایق های خیلی ضعیف صوتی ساخته شده است ، به این علت ما همیشه جر و بحث و جدل همسایه را می شنویم

 

و اما اولین تمرین صفحه ۲۰ در انتهای هر جمله یک حرف ربط داده است که ما می بایستی آن جمله را با توجه به حرف داده شده تغییر بدهیم که مفهموم مشابه ای نیز بدهد.

 

Herr und Frau K. verbringen viel Zeit am Fenster und sehen, was im Haus so alles passiert. Formulieren Sie die Sätze um

 

آقا و خانم ( K ) زمان زیادی را در تلویزیون سپری میکنند و ببینیم چه چیزی در این خانه اتفاق می افتد ، جملات را به شکل دیگری بیان کنید

 

اگر یادتان باشد در بخش گرامری درس اشاره کردیم به پیشوند um به افعال و گفتیم هرگاه به هر فعلی اضافه شود یعنی آن کار را به شکل و طور دیگری انجام بدهیم

 

formulieren فرمول بندی کردن ، شکل بندی کردن ، جمله بندی کردن

umformulieren به شکل دیگری فرمول بندی کردن ، به شکل دیگری شکل بندی کردن ، به شکل و طور دیگری جمله بندی کردن

 

Herr Müller kommt spät nach Hause, weil er länger arbeiten musste

آقای مولر خیلی دیر به خانه آمد ، برای اینکه او می بایستی تا دیر وقت کار میکرد

 

حال از ما خواسته است که به جای weil از denn استفاده کنیم برای ساخته جمله جدید ، البته این مثال را خود جزوء پاسخ داده است.

 

Herr Müller kommt spät nach Hause, denn er musste länger arbeiten

آقای مولر خیلی دیر به خانه آمد ، چونکه او می بایستی تا دیر وقت کار میکرد.

 

 

همانطور که دیدید ، در جمله اول وقتی weil آمد فعل به انتهای جمله رفت ، اما در جمله بعدی وقتی denn آمد پس از آن ضمیر جمله و بعد فعل آمد.

 

 

Im ersten Stock rechts brennt Licht, obwohl die Wohnung leer steht

در طبق اول ، واحد سمت راست چراغ روشن است ، اگر چه آن آپارتمان خالی است

 

حال از ما خواسته است که همین جمله را با trotzdem بسازیم.

 

Im ersten Stock rechts brennt Licht, trotzdem steht die Wohnung leer

در طبق اول ، واحد سمت راست چراغ روشن است ، با وجود اینکه آن آپارتمان خالی است

 

نکته : گفتیم هرگاه obwohl در جمله می آید فعل را به انتهای جمله میبرد و اما هرگاه trotzdem در جمله بیاید ، آنگاه می بایستی پس از آن فعل جمله بیاید.

 

 

Die junge Studentin macht bald Examen. Trotzdem geht sie jeden Abend aus

آن دختر دانشجوی جوان به زودی امتحان نهایی دارد ( انجام میدهد ) ، با این وجود هر شب به جهت گردش بیرون میرود.

 

حال از ما خواسته است که همین جمله را obwohl بگوییم.

 

Obwohl die junge Studentin bald Examen macht, geht sie jeden Abend aus

اگر چه آن دختر دانشجوی جوان به زودی آزمون نهایی دارد ( انجام میدهد ) او هر شب به جهت گردش بیرون میرود

 

 

Herr Schöps ist erkältet, deshalb kann er nicht zur Arbeit gehen

آقای شُپس سرما خورده است، به این علت او نمی تواند به سر کار برود.

 

حال از ما خواسته است که این جمله را با so…dass بگوییم

 

Herr Schöps ist erkältet, sodass er nicht zur Arbeit gehen kann

آقای شُپس سرما خورده است ، برای همین او نمی تواند به سر کار برود

 

Frau Leger hat sich ein neues Sofa gekauft, obwohl sie arbeitslos ist

خانم لِگا برای خودش یک مبل جدید خرید ، اگر چه او بی کار است

 

حال از ما خواسته است که این جمله را با trotzdem بگوییم

 

Frau Leger hat sich ein neues Sofa gekauft, trotzdem ist sie arbeitslos

خانم لِگا برای خودش یک مبل جدید خرید ، با این حال او بی کار است

 

 

Die Dachwohnung wird renoviert, weil es dort einen Wasserschaden gab

آن آپارتمانی که در زیر سقف یا شیروانی است تعمیر شده است . برای اینکه در آنجا یک نشتی آب وجود داشت

 

حال از ما خواسته است که این جمله را با denn بسازیم.

 

Die Dachwohnung wird renoviert, denn es gab dort einen Wasserschaden

آن آپارتمانی که در زیر سقف یا شیروانی است تعمیر شده است ، چونکه در آنجا یک نشتی آب وجود داشت

 

 

Die Miete ist gestiegen, dass Familie Maler ausziehen will

آن کرایه بالا رفته است ، که خانواده مالا می خواهند اسباب کشی کنند ( نقل مکان کنند از آنجا )

 

حال از ما خواسته است این جمله را با deswegen بگوییم

 

Die Miete ist gestiegen, deswegen will die Familie Maler ausziehen

آن کرایه بالا رفته است ، بنابراین خانواده مالا می خواند اسباب کشی کنند ( نقل مکان کنند از آنجا )

 

 

Herr Huber hat sich über die WG im dritten Stock beschwert, denn dort ist es abends oft laut

آقای هوبآ به خاطر آن خانه دانشجویی واقع در سومین طبقه شکوه و شکایت کرد ، چونکه آنجا اغلب شب ها شلوغ یا پر سر و صدا است.

 

نکته : WG مخفف کلمه Wohngemeinschaft است که در دروس گذشته گفتیم که به معنی ، خانه های اشتراکی ، مانند خانه دانشجویی که چند نفر به صورت مشترک از آن استفاده میکنند.

 

حال از ما خواسته است همین جمله را با weil بگوییم

 

Herr Huber hat sich über die WG im dritten Stock beschwert, weil es dort abends oft laut ist

آقای هوبآ به خاطر آن خانه دانشجویی واقع در سومین طبقه شکوه و شکایت کرد ، برای اینکه آنجا اغلب شب ها شلوغ یا پر سر و صدا است.

 

در این رابطه تمرین شماره ۶ و همچنین تمرین شماره ۷ نیز در صفحه ۲۰ جزوء وجود دارد ، که آنها را در درس بعدی حل خواهیم کرد.

 

موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De