image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان،

در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به zwar و und zwar در زبان آلمانی و همچنین nämlich را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.

 

البته در مورد zwar در دروس گذشته صحبت کرده ایم و گفتیم که می تواند به معانی :

البته ، گرچه ، در واقع ، در حقیقت ، باشد

و همچنین گفتیم که می تواند برای مقایسه میان صفت ها مورد استفاده قرار بگیرد.

 

کامل این درس را می توانید از آدرس زیر مطالعه کنید :

 

مقایسه بین صفت ها ( کلیک کنید )

 

اما und zwar می تواند به این معنی باشد که چیزی را دقیق تر بیان کنیم ، برای درک بیشتر به مثال زیر توجه کنید :

 

Er soll mich anrufen, und zwar sofort

او ( مذکر ) می بایستی با من تماس بگیرد و دقیق تر گفته باشم : فوراً

در تفکر آلمانی : او می بایستی مرا تماس بگیرد ، در واقع فوراً

 

پس هرگاه ما جمله ای را گفته باشیم و بعد از آن بخواهیم تکمیل ترش کنیم یا دقیق ترش کنیم ، اونوقت به سر وقت und zwar میرویم.

 

 

چند مثال :

 

…Ich lehne das ab, und zwar aus folgendem Grund

من اینرا قبول نمیکنم ( نمی پذیرم ) دقیق تر گفته باشم به دلیل ِ زیر …

 

در بخش اول جمله ، ما چیزی را قبول نکردیم یا نپذیرفتیم و در بخش دوم توسط und zwar گفته ایم به خاطر دلیل زیر یا ذیل است که آنرا نپذیرفته ایم ، یعنی هم دقیق تر بیان کرده ایم و هم جمله مان را تکمیل تر به مخاطب رسانده ایم.

 

Alle machen ihre Hausaufgaben, und zwar täglich

همه تکالیفشان را انجام میدهند ، و دقیق تر اینکه روزانه

همه تکالیفشان را در حقیقت روزانه انجام میدهند

 

در واقع اگر ما چیزی را در جمله مان نیز جا انداخته باشیم می توانیم به کمک und zwar بخش اول جمله را به بخش دوم متصل کنیم و منظور خودمان را دقیق تر به مخاطب برسانیم.

 

یعنی در جمله بالا täglich می توانست در بخش اول جمله بیاید و به کل und zwar حذف شود ، ولی از آنجایی که ما یادمان رفته بود آنرا بیان کنیم پس سریع از und zwar استفاده کردیم و بعد täglich را بکار بردیم.

 

Alle machen täglich ihre Hausaufgaben

همه روزانه تکالیفشان را انجام میدهند

 

Alle machen ihre Hausaufgaben, und zwar täglich

همه تکالیفشان را انجام میدهند ، دقیق تر بگویم یا در حقیقت روزانه ( به عبارت دیگر روزانه )

 

که از نظر مفهومی دقیقاً همانند مثال اول می شود.

 

 

اما ما nämlich هم داریم که از نظر کاربردی و مفهومی بسیار نزدیک به und zwar می باشد.

 

nämlich

به عبارت دیگر ، یعنی اینکه

 

البته nämlich کاربرد های دیگری و مفاهیم دیگر نیز دارد ، مانند :

زیرا ، همین ، چونکه ، به این دلیل که ، همان ، یکسان

 

 

Er ist schon zweimal da gewesen, nämlich gestern und heute

او دو بار در آنجا بوده است ، به عبارت دیگر دیروز و امروز

 

در مثال بالا nämlich و und zwar می توانند بکار برده شوند و معانی : دقیق تر بگویم ، به عبارت دیگر ، یعنی اینکه را بدهند.

 

ولی همانطور که گفتم nämlich کاربرد و معانی دیگر نیز می تواند داشته باشد که در ادامه به آنها نیز می پردازیم.

 

Die Zeitung kommt jeden Morgen zur nämlichen Zeit

آن روزنامه هر روز سر زمان و ساعت یکسانی می آید

 

ساعت و زمان مشابه ، مثلاً همیشه سر ساعت ۸ صبح می آید.

 

 

Das war nämlich ganz anders

چونکه آن کاملا چیز دیگری بود

 

در همین رابطه می توانید درس زیر را نیز مطالعه کنید.

 

نگاهی به nicht nur… sondern ( کلیک کنید )

 

نکات پایانی :

در واقع zwar اگر در جمله ای به کار برده شود ، در بخش دوم آن جمله همواره aber می آید ، یعنی شکل کلی آن اینگونه است :

 

zwar…aber 

 

اگر چه اینجوری … ولی 
درست است که اینجوری … ولی
در واقع اینجوری … ولی

 

کاربرد های همانند بالا دارد ، اما اگر und zwar باشد ، آنگاه نزدیک می شود به nämlich و معنی و کاربرد دیگری به خود میگیرد. همانند : به عبارت دیگر ، دقیق تر گفته باشم ، در حقیقت اینکه …

 

همچنین گفتیم که nämlich می تواند به غیر از معانی گفته شده در بالا ، معانی زیر را نیز داشته باشد : زیرا ، همین ، چونکه ، به این دلیل که

 

 

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De