آموزش زبان آلمانی

گرامر زبان آلمانی و دروس Schritte Plus

زمان ها در زبان آلمانی

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!

در این بخش از سایت می توانید با تمامی زمان ها در زبان آلمانی آشنا شوید.

زمان ها در زبان آلمانی به طور کلی به شش بخش زیر تقسیم می شوند :

زمان حال ساده

برای مطالعه جزوء زمان حال ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده ساده

برای مطالعه جزوء زمان آینده ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان آینده کامل

برای مطالعه جزوء زمان آینده کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته ساده

برای مطالعه جزوء زمان گذشته ساده ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته کامل

برای مطالعه جزوء زمان گذشته کامل ( اینجا ) کلیک کن!

زمان گذشته دور

برای مطالعه جزوء زمان گذشته دور ( اینجا ) کلیک کن!

البته ما می توانیم به این زمان ها این سه بخش را نیز اضافه کنیم

زمان Konjunktiv 1

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 1 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کنید.

زمان Passiv

برای مطالعه جزوء زمان Passiv ( اینجا ) کلیک کنید!

از آنجایی که مبحث Konjunktiv 2 بسیار مهم است ، می توانید برای درک کامل آن ، این درس را نیز مطالعه کنید :

نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2

برای مطالعه جزوء نگاهی دقیق تر به Konjunktiv 2 ( اینجا ) کلیک کن!

image_pdfنسخه PDF این درس را دانلود کن!image_printاین درس را چاپ کن!