درس هفتم از کتاب Schritte Plus 2 که بدلیل وابستگی به کتاب Schritte Plus 1 در مجموع می شود درس چهاردهم که این آخرین درس از این کتاب است.

 

اولین بخش از این درس با عنوان :

?Das ist Freitag, der siebzehnte, ja

امروز جمعه ، هفتمه ، اره ؟

 

دوستان این مطلب رو در اینجا به طور کامل شرح داده ام ، می توانید از اینجا مطالعه کنید ( کلیک کن )

 

بخش بعدی با عنوان :

Ich lade dich ein

من تو را دعوت میکنم.

 

برای درک ضمایر این جزوء رو مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

و در بخش انتهایی با عنوان :

.Denn du hast das Ding in der Küche vergessen , …

چونکه تو اون چیز رو در آشپزخانه فراموش کردی …

 

البته حرف اضافه denn می تواند معانی زیر را نیز داشته باشد :

برای اینکه ، زیرا ، چون که ، به دلیل اینکه ، مگر اینکه ، بعد از آن ، پس از آن و در نهایت سپس

 

به مثال زیر توجه کنید :

Alle wissen von Timo Zertifikat. Er hat es in der Küche vergessen

از مدرک تیمو همه با خبر هستند. او آنرا در آشپزخانه جا گذاشته بود.

و حالا همین مثال با denn

Alle wissen von Timo Zertifikat, dann er hat es in der Küche vergessen

از مدرک تیمو همه با خبر هستند، چونکه او آنرا در آشپزخانه جا گذاشته بود.

 

در همین بخش اشاره ای هم داشته به زمان آینده ساده و صرف فعل werden که می تونید این جزوء رو از اینجا مطالعه کنید ( دانلود کن )

 

خب دوستان این هم از درس پایانی این کتاب و نکات گرامریش :

  1. اولین ، دومین ، سومین و …
  2. ضمایر
  3. زمان آینده و صرف فعل werden
  4. کاربرد حرف اضافه denn در جملات

 

در پایان این کتاب می بایستی فایل صوتی زیر را به خوبی درک کنید. برای تقویت hören یا همان شنیداری شما.

برای دانلود این فایل از اینجا اقدام کنید (‌ کلیک کن )


موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De