درس هفتم و آخرین درس از کتاب Schritte Plus 4 که به دلیل وابستگی به کتاب Schritte Plus 3 در مجموع می شود درس چهاردهم.

اولین بخش از این درس با عنوان :

Ich habe nicht gewusst, dass Babys so klein sind

نمیدونستم که بچه ها آنقدر کوچک هستند.

همانطور که از عنوان درس مشخص است ، گذشته کامل افعال و همچنین استفاده از حرف ربط dass که در درس های گذشته به dass اشاره داشته ایم.

برای درک گذشته کامل این جزوء رو مطالعه کنید (‌ دانلود کن )

 

بخش بعدی درس با عنوان :

?Könntet ihr nicht mal Ruhe geben

شماها نمی توانید آرامش فراهم کنید ؟

همانطور که در درس های گذشته نیز داشتیم استفاده از افعال کمکی در زمان گذشته ساده آنها و استفاده از آنها برای ساخت جملات در زمان گذشته.

به تصویر زیر دقت کنید :

 

 

Du solltest mit Freunden ausgehen

تو می بایستی با دوستانت به بیرون میرفتی.

 

بخش بعدی با عنوان :

Hallo Schwesterchen

همانطور که میدانید Schwester به معنی خواهر است و پسوند Chen به هر اسمی باعث می شود معنی کوچک یا کوچولو به آن بده ، پس عنوان درس سلام خواهرک یا سلام خواهر کوچولو.

توجه داشته باشید که بعد از اینکه پسوند Chen به اسامی اضافه شدند حرف تعریف یا آرتیکل آنها نیز میشود das

مانند :

Die Schwester –> Das Schwesterchen

Summe –> Sümmchen مبلغ — مبلغ کمی ، مبلغ نا چیزی

 

Das ist kein Haus, das ist ein Häuschen

این یک خانه نیست، این یک خانه کوچک است. ( کلبه مانند خیلی کوچک تر از خانه )

 

Geben sie mir ein Brot und sechs Brötchen

یک نان و شش نان کوچک به من بدهید. ( مانند کلوچه و هر چیز کوچک تر از اندازه آن نان )

 

نکته : چنانچه اسامی ما دارای حروف صدا دار a,o,u بودند وقتی که پسوند Chen به آنها اضافه می شوند به ä,ü,ö می بایستی تبدیل شوند. چنانچه دو تا از حروف صدا دار ما در کلمه باشند فقط اولی تغییر می کنند مانند‌:

Haus –> Häuschen

 

چند مثال دیگر :

 

Dose → Döschen  قوطی ، قوطی خیلی کوچک

Rose → Röschen گل سرخ ، گل سرخ کوچولو

Pferd → Pferchen اسب ، کره اسب ، اسب کوچک

Mann → Männchen مرد ، مردک ، مرد کوچولو

 

و در آخر اشاره ای داشته با اسامی مرکب که می توانید این جزوء را مطالعه کنید (‌ دانلود کن )

 

بخش بعدی و انتهایی این درس با عنوان :

Schön, dass du da bist

چقدر خوب که تو اینجا هستی

 

که در دروس گذشته در مورد dass به طور کامل توضیح داده ایم.

 

نکات گرامری این درس :

۱. زمان گذشته کامل ( دانلود کن )

۲. زمان گذشته ساده  ( دانلود کن )

۳. افعال کمکی در زمان Konjunktiv 2 ( دانلود کن )

۴. اسامی جمع ( دانلود کن )

۵. اسامی مرکب ( دانلود کن )

۶.صفت کوچکترین مانند Brot نان ، Brötchen نانک یا نان کوچک ( در مورد صفت ها اینجا را بخوانید )


موفق باشید.

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De