درس ششم از کتاب Schritte Plus 1

بخش اول این درس با عنوان :

Das Wetter ist doch schön. Die sonne scheint

این هوا زیباست. خورشید می درخشد.

doch کاربرد های گوناگونی داره که در اینجا برای تاکید به روی گفته است یعنی احساسی از اطمینان در بیان ما هستش ، انگاری که بگیم من میدونم این هوا عالیست!

 

از عنوان درس مشخص است که ما رو با شرایط آب و هوایی می خواهد آشنا کند.

 

Vielleicht ist das Wetter heute Nachmittag nicht so gut

شاید این هوا امروز بعد از ظهر خیلی خوب نباشد.

Ja, aber heute Nachmittag regnet es vielleicht

بله ، ولی امروز بعد از ظهر شاید باران ببارد.

 

?Wie ist das Wetter

هوا چگونه است ؟ هوا چطوره ؟

Gut خوبه

Schön زیباست

 

Nicht so gut خیلی خوب نیست

Schlecht بد ِ

Nicht so schön خیلی زیبا نیست.

 

?Wie ist das Wetter in Italien

هوا در ایتالیا چگونه است ؟

Gut. Die sonne schneit

خوبه ، آفتابی است.

?Und in England

و در انگلیس ؟

Im Norden ist es bewölk

در شمال ابری است

Im Sünden scheint die Sonne

در جنوب آفتابی است.

 

جهت های جغرافیایی را اینگونه می بایستی بگیم :

im Norden در شمال

Im Osten در شرق

Im Sünden در جنوب

Im Westen در غرب

 

و فصل ها اینگونه است.

Der Frühling در بهار

Der Sommer در تابستان

Der Herbst در پاییز

Der Winter در زمستان

 

 

در بخش بعدی درس ما رو با حالت اسمی Akkusativ می خواهد آشنا کند که برای درک تمام مطالب این درس این جزوء به شما کمک میکند. ( دانلود کن )

 

بخش بعدی کاربرد nicht و در جواب استفاده از Doch رو داریم.

?Habe ich das Geld wirklich nicht dabei

یعنی واقعا من پول همراهم نیست ؟

Doch, da ist es ja

چرا ، اون اینجاست. ( چرا بابا اینهاش )

 

برای درک سوالی کردن این جزوء رو مطالعه کنید (‌ دانلود کن )

 

نکات گرامری این درس :

۱. حالت اسمی Akkusativ

۲. منفی کردن حالت اسمی Akkusativ

۳. سوالی کردن

۴. صرف افعال

 

که با توجه به جزوات این درس و درس های گذشته می توانید این مطالب رو به خوبی درک کنید.


موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De