اشخاص یا شخصیت های که به خودی خود مونث هستند، مانند : زن ، مادر ، خواهر ، خانم همسایه و ..

Die Frau, die Mutter, die Schwester, die Nachbarin, die Freundin, die Mitarbeiterin, …

 

شغل های که در آنها شخص خانم است مانند :‌خانم دکتر ، خانم معلم ، خانم مدیر و …

Die Technikerin, die Verkäuferin, die Ärztin, die Lehrerin, die Rechsanwältin, die Politikerin, …

 

حیواناتی که ماده هستند، مانند گربه ماده ، گاو ماده  و …

Die Kuh, die Katze, die Henne, die Ente, die Löwin, …

 

بیشتر اسامی که به حرف e  ختم شده باشند مانند مثال های زیر

Die Rose, die Reise, die Ware, die Stufe, die Kette, die Seite, die Silbe, …

تمامی اعداد در زبان آلمانی مونث هستند.

Die Eins, die Zwei, die Zwölf, …

 

اسامی ها که به حروف زیر ختم شده باشند.

-heit -> die Gesundheit , …

-keit -> die Ewigkeit , …

-ung -> die Hoffnung, …

-schaft -> die Freundschaft, …

-ät -> die Nationalität, …

-ion -> die Funktion, …

-ik -> die Hektik, …

-ur -> die Natur, …

-thek -> die Bibliothek, …

-nz -> die Provinz, …

اسامی که به ie  ختم شده باشند نیز مونث هستند.

Die Biologie, die Akademie, die Linie, die Arterie, die Batterie, …

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De