استفاده از این زمان ، در صورتی است که ما می خواهیم بگوییم : من رفتم ، من خوردم ، من آمدم و …

برای ساخت این زمان گذشته ساده ، می بایستی به روش زیر عمل کنیم

 

مثلا : من گفتم

میدانیم که فعل گفتن sagen است ، در ابتدا en آنرا حذف میکنیم و به مصدر آن یعنی sag میرسیم و در نهایت با توجه به ضمیر مربوطه به صورت زیر آنرا صرف میکنیم

 

ich + sag + te = Ich sagte

من گفتم

Du +sag + test = Du sagtest

تو گفتی

er/sie/es + sag + te = Er/sie/es sagte

او گفت

Wir + sag + ten = Wir sagten

ما گفتیم

ihr + sag + tet = Ihr sagtet

شماها گفتید

sie + sag + ten = sie sagten

آنها گفتند

نکته : در زمان گذشته ساده ، صرف ضمیر اول شخص مفرد و سوم شخص مفرد ، همیشه یسکان می باشد.
نکته : این روش برای دیگر افعال نیز دقیقا به همین صورت می باشد.
حرف آخر اینکه در دروس آینده با مثال های بیشتری در این رابطه  آشنا خواهید شد.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De