جملات آرزویی یا Konjunktiv 2 جملاتی هستند که همراه با آرزو است ، یعنی از واقعیت به دور بوده و شما به عنوان یک آرزو یا رویا می خواهید درباره ی آنها صحبت کنید، هر چند که انسان می تواند آرزو و رویا یا خواسته اش را نیز به دست بیاورد ، اما جملات آرزویی مانند دیگر زمان ها در زبان آلمانی دارای زمان گذشته ، زمان حال و آینده است.

 

در دروس آینده به طور کامل در مورد Konjunktiv 2 و کاربردهای آن بیشتر صحبت خواهیم کرد

 

اما اجازه بدید دو فعل پرکاربرد در زمان Konjunktiv 2 را با هم مورد بررسی قرار بدهیم :

 

Ich wäre / hätte

Du wärest / hättest

Er/es/sie wäre / hätte

Wir wären / hätten

Ihr wäret / hättet

Sie wären / hätten

 

دو مثال ساده :

Wenn ich doch nur ein Vögel wäre

ای کاش من یک پرنده باشم

 

Wenn ich doch nur ein Vögel gewesen wäre

ای کاش من یک پرنده می بودم

یا اگر من یه پرنده بودم …

 

پس در زمان Konjunktiv 2 ما جملات ما همراه با آرزوست و گاهی دور از واقعیت است

 

به مثال های زیر توجه کنید :

 

Wenn ihr jetzt doch nur viel Zeit hättet

ای کاش شماها اکنون وقت بیشتری میداشتید

 

Wenn ihr gestern doch nur viel Zeit gehabt hättet

ای کاش شماها دیروز وقت بیشتری داشته می بودید

 

Wenn wir doch nur nach Deutschland flögen

ای کاش ما به آلمان پروازی میداشتیم

 

Wenn wir doch nur nach Deutschland flögen

ای کاش ما پروازی به سمت آلمان داشته باشیم

 

همانطور که دیدید doch nur در تمامی جملات بالا وجود داشت که کمک میکرد جمله ما به همراه فعل اصلی جمله همراه با افسوس و حسرت بشود

 

اما افعال کمکی در Konjunktiv 2

 

Ich könnte / müßte / dürfte / wollte / sollte

Du könntest / müßtest / dürftest / wolltest / solltest

Er/es/sie könnte / müßte / dürfte / wollte / sollte

Wir könnten / müßten / dürften / wollten / sollten

Ihr könntet / müßtet / dürftet / wolltet / solltet

Sie könnten / müßten / dürften / wollten / sollten

 

استفاده از افعال کمکی در Konjunktiv 2 کار شما را خیلی راحت میکند ، یعنی شما نیاز نیست صرف تمام افعال در زمان Konjunktiv 2 را به خاطر بسپارید ، بلکه تنها صرف افعال کمکی در Konjunktiv 2 را یاد بگیریم کافی است ، که تمامی آنها را در بالا نوشتم

 

Wenn ich Geld hätte, könnte ich das Buch kaufen

اگر پول داشتم ، آن کتاب را می تونستم بخرم

 

Wenn du gestern gekommen wärest, könnten wir zusammen sprechen

اگر تو دیروز می آمدی ، می توانستیم با هم گفتگو کنیم

 

مثال های بالا را می توانیم بدون wenn نیز بگوییم :

 

Hätte ich Geld, könnte ich das Buch kaufen

پول داشتم ، می تونستم آن کتاب را بخرم

 

همچنین می توان بخش اول و دوم جمله را جا به جا کرد

 

Könnte ich das Buch kaufen, wenn ich Geld hätte

می تونستم اون کتاب را بخرم ، اگر پول میداشتم

 

Wenn ich Geld hätte, würde ich ein Auto kaufen

اگر پول داشتم ، یک ماشین میخریدم

 

برای ساخت جملاتی همانند جملات بالا بسازیم ، می بایستی صرف فعل werden در Konjunktiv 2 را به خوبی بیاموزیم

 

Ich würde

Du würdest

Er/es/sie würde

Wir würden

Ihr würdet

Sie würden

 

Ich habe gedacht, dass du immer mir die Wahrheit sagen würdest

من فکر می کردم که تو همیشه به من حقیقت را می گویی

 

در دروس زیر به طور کامل تر  نگاهی دقیق تر داشته ام بر Konjunktiv 2

 

جزوء Konjunktiv 2 چیست ( کلیک کن )

جزوء نگاه دقیق تر بر Konjunktiv 2 ( کلیک کن )

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De