در این درس هم همانند درس گذشته ما برای انواع dies داریم که با توجه به حالت اسمی و آرتیکل اسم بعد از آن ، می بایستی صرف شود

 

برای درک بیشتر به تصویر زیر توجه کنید :

 

 

صرف dies دقیقا همانند welch می باشد. در جدول بالا welch به رنگ آبی مشخص شده است ؛ می توانید به جای آن dies را قرار بدهید.

 

Dieses Spielzeug ist gut

این اسباب بازی خوب است

 

Dieser Mantel dort gefällt mir

این پالتوی که اینجاست را می پسندم

 

?In welchen Club sollen wir gehen, in diesen

ما در کدام کلوپ می بایستی برویم؟ در این؟

 

In dieser Tasche hast du mehr Platz

در این کیف تو جای بیشتری داری

 

?Auf welchem Stuhl möchtest du sitzen, auf diesem hier oder auf dem dort

به روی کدام صندلی تمایل داری بشینی؟ روی این که اینجاست؟ یا روی آن که اونجاست؟

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De