سلام دوستان ، شاید برایتان پیش آمده باشد که بخواهید در کشور آلمان سوار تاکسی شوید یا اینکه کسی برای شما یک تاکسی بگیرد و بعد بخواهید به او آدرس بدهید تا شما را به مقصد برساند.

در این درس با هم نگاهی داریم به نحوه گرفتن تاکسی و موقعیت های احتمالی که در تاکسی به وجود می آید.

 

?Wo ist der nächste Taxistand
نزدیکترین ایستگاه تاکسی (بعدی) کجاست؟

 

?Wo finde ich ein Taxi
کجا می توانم یک تاکسی بگیرم (پیدا کنم)؟

 

Besorgen Sie mir bitte ein Taxi
لطفاً برای من یک تاکسی تهیه کنید یا بگیرید.

 

?…Was kostet es bis
کرایه چه قدر می شود تا…

 

می توانیم در جایی خالی مکانی را بگوییم که قصد رفتن به آنرا داریم. برای مثال :

?Was kostet es bis Stuttgart

کرایه چه قدر می شود تا شهر اشتوتگارت ؟

 

?…wie weit ist es bis
چه قدر راه است تا…(فاصله)

 

?Wie weit ist es bis Frankfurt

چقدر راه است تا شهر فرانکفورت ؟

 

…Bringen Sie mich
مرا به …. برسانید.(ببرید)

 

Bringen Sie mich zu dieser Adresse

مرا به این آدرس ببرید.

 

Bringen Sie mich bitte zu dieser Adresse

خواهشا مرا به این آدرس برسانید.

 

Bringen Sie mich bitte zum Flughafen

لطفا مرا به فرودگاه ببرید.

 

Bringen Sie mich bitte zum Bahnhof

لطفا مرا به ایستگاه قطار ببرید یا برسانید.

 

Bringen Sie mich bitte ins Stadtzentrum

لطفا مرا به مرگز شهر ببرید.

 

Bringen Sie mich bitte zum Hotel

لطفا مرا به هتل ببرید.

 

 

?Würden Sie bitte auf mich warten
ممکن است لطفاً منتظرم باشید.(بمانید)

 

?Können Sie mir bitte beim Gepäcktragen helfen
ممکن است لطفاً در حمل اثاثیه ام ( بارم ) به من کمک کنید.

 

Bitte fahren Sie langsamer

لطفا آهسته تر برانید.

Bitte fahren Sie schneller

لطفا سریع تر برانید.

 

Ich habe es eilig
من عجله دارم.

 

Halten Sie hier,bitte
لطفاً همین جا نگه دارید.(بایستید یا توقف کنید)

 

Ich bin in 5 Minuten wieder da

من تا ۵ دقیقه دیگر دوباره اینجا هستم.

 

Ich bin in 5 Minuten zurück
من تا ۵ دقیقه دیگر برمی گردم.

 

Biegen Sie an der nächsten Ecke … ab
سر پیچ بعدی به … بپیچید.

 

می توانیم جایی خالی را با یکی از کلمات زیر پر کنیم :

 

links/rechts
چپ / راست

 

Geradeaus
مستقیم

 

Biegen Sie an der nächste Ecke links ab

سر پیچ بعدی به سمت چب بپیچید.

 

چنانچه شما نیز در ارتباط با این اصطلاحات مثال یا پرسشی دارید ، می توانید در بخش نظرات همین مطلب درج کنید.

 

موفق باشید.آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De