دروس داستان های آلمانی

داستان شماره یک Die Stiefel von Büffelleder

  Die Stiefel von Büffelleder   Ein Soldat, der sich vor nichts fürchtet, kümmert sich auch um nichts. So einer…

مطالعه بیشتر
داستان شماره دو – das Meerhäschen

  شما می توانید در این بخش از سایت به داستان خرگوش دریایی یا همان das Meerhäschen به همراه فایل…

مطالعه بیشتر
داستان شماره سه – Armut und Demut führen zum Himmel

در این بخش از سایت شما می توانید به داستان آلمانی Armut und Demut führen zum Himmel فقر و تواضع…

مطالعه بیشتر
داستان شماره چهار – das alte Mütterchen

شما میتوانید در این بخش به داستان آلمانی das alte Mütterchen مادر سالخورده ( مادر سالخورده که از نظر قد…

مطالعه بیشتر
نمایش تمامی دروس این دسته بندی