اعداد و ارقام در زبان آلمانی

 

در این بخش از سایت می خواهیم با هم به این موضوع بپردازیم که به چه دلیل آلمانی ها به جای گفتن بیست و یک می گویند یک و بیست و در کل خواهیم دانست که دلیل اینگونه بیان کردن ارقام در زبان آلمانی چیست و چه فلسفه و داستانی پشت این روش شمردن خوابیده است.

 

 

?Warum heißt es einundzwanzig statt zwanzigundeins

چرا گفته می شود یک و بیست به جای اینکه بگوییم بیست و یک

 

Schon vor 4000 Jahren wurde ein I für eine Eins und ein X für eine Zehn geschrieben und IXX war 21

خب چهار هزار سال پیش یه I به عنوان یک نوشته میشد و یه X به عنوان ده ، و IXX بیست و یک بود

 

Das war lange fast in ganz Europa so, auch die Engländer sagten one-and-twenty

این تقریبا زمان های زیادی در تمام اروپا به همین شکل بود ، و همچنین در سرزمین های انگلستان می گفتند : یک و بیست

 

Vor mehr als 500 Jahren kamen die arabischen Ziffern nach Europa

بیش از ۵۰۰ سال پیش اعداد عربی وارد اروپا شد

 

Viele Völker änderten ihre Art zu zählen. Die Deutschen aber nicht – sie sagen bis heute einundzwanzig

خیلی از قوم ها و ملت ها روش شمردن را تغییر دادند. اما آلمانی ها نه ، آنها تا امروز می گویند یک و بیست

 

 

توضیحات بیشتر  :  در زبان آلمانی ما اعداد دو رقمی و دو رقمی به بالا را در ابتدا عدد سمت راست آنرا می گوییم و سپس عدد سمت چپ را یعنی به جای اینکه بگوییم چهل و چهار در ابتدا می گویم چهار و چهل و در اعداد سه رقمی نیز به این شکل عمل می کنیم : برای مثال اگر بخواهیم بگوییم صد و بیست و چهار آنگاه گفته می شود صد ، چهار و بیست و همین شکل تا بی نهایت

 

 

چرا آلمانی ها اینگونه اعداد را بیان میکنند ؟

 

برای اینکه در زمان های قدیم یعنی چیزی حدود ۴ هزار سال پیش مردم اینگونه اعداد را بیان میکردند تا اینکه تقریبا ۵۰۰ سال پیش اعداد و روش شمردن عربی وارد اروپا شد و خیلی از کشورها نوع و روش شمردن خود را نیز تغییر دادن اما آلمانی ها همچنان همان قوانین شمارشی چهار هزار سال پیش را حفظ کردند و هنوز که هنوزه نیز به همان روش قدیم اعداد را بیان میکنند.

 

 

چنانچه هنوز با روش شمردن در زبان آلمانی آشنا نیستید ، می توانید دروس زیر را مطالعه کنید.

 

جزوء اعداد در زبان آلمانی 

جزوء ساعت و زمان در زبان آلمانی

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De