image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 

Das Autogramm, -e

Unterschrift einer berühmten Person

امضاء یک شخص مشهور و معروف

.
Die Unterschrift , Die Unterschriften

امضا ، امضاها

در زبان آلمانی به امضاء افراد سرشناس و معروف Autogramm گفته می شود و به امضاء افراد معمولی Unterschrift ولی فعل امضا کردن برای هر دو حالت یکسان است.

.

 

unterschreiben

امضا کردن ، تایید کردن

گذشته ساده : unterschrieben
گذشته کامل : haben unterschrieben

Ich finde Brad Pitt so toll! Von ihm habe ich schon zehn Autogramme

من از برد پیت خیلی خوشم میاد ، از اون من ۱۰ تا امضاء دارم

.
Eine Unterschrift unter etwas setzen

یک امضاء را در زیر چیزی نشاندن

Eine Unterschrift leisten

یک امضاء را خلق کردن

.
Jemandem etwas zur Unterschrift vorlegen

در جلوی کسی چیزی را به جهت امضا کردن قرار دادن

.
Jemandem etwas zum Unterschreiben vorlegen

در جلوی کسی چیزی را به جهت امضا کردن قرار دادن یا گذاشتن

.

 

Einen Brief unterschreiben

یک نامه را امضا کردن

.
Eine Erklärung unterschreiben

یک شرح یا توصیف را تایید کردن یا امضا کردن

.
Eine Quittung unterschreiben

یک قبض یا رسید را امضا کردن

.
نکته گرامری : فعل unterschreiben اسم بعد از خودش را همیشه به حالت Akkusativ می برد ، یعنی ذات کاملا Akkusativ ساز دارد ، البته این قانون تا زمانی اعتبار دارد که در جمله حرف اضافه نداشته باشیم.

همانطور که ما در فارسی چیزی را امضا میکنیم مثلا یک نامه را یا یک رسید را ، در زبان آلمانی نیز از نظر گرامری کاملا مشابه فارسی است.

اما در بالا گفتم ، چنانچه حرف اضافه در جمله باشد ، آنگاه دیگر فعل unterschreiben یک فعلی نیست که ذات Akkusativ دارد ، برای درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید :

.
Mit vollem Namen unterschreiben

با نام کامل امضا کردن

اگر توجه کرده باشید در اروپا معمولا امضا افراد برگرفته از نام خودشان است ، یعنی به جای امضا کردن نامشان را با دست خط خودشان می نویسند که آن حکم امضایشان را نیز دارد.
حال به مثال که برگردیم ، از آنجایی که mit در جمله بود و mit یک حرف اضافه Dativ ساز است ، بنابراین اولویت ما با حروف اضافه است و چنانچه حروف اضافه ای در جمله نداشته باشیم ، آنگاه به فعل بر میگردیم.

Mit vollem Namen با نام کامل

البته دو فعل دیگر نیز در زبان آلمانی وجود دارد که به معنی امضا کردن می باشد

signieren

امضا کردن

گذشته ساده : signierten
گذشته کامل : haben signiert

.
Der Autor wird nach der Lesung seinen neuen Roman signieren

آن نویسنده پس از قرائت رمان جدیدش برای حاضرین ، آنرا امضا خواهد کرد

.
unterzeichnen

امضا کردن
گذشته ساده : unterzeichneten
گذشته کامل : haben unterzeichnet

.
Ein Protokoll unterzeichnen

یک صورت جلسه را امضا کردن

.
Das Protokoll wurde von allen Anwesenden unterzeichnet
صورت‌جلسه از طرف تمام حاضرین امضا شد

.
نکته گرامری : فعل signieren و unterzeichnen نیز از نظر گرامری کاملا مشابه با unterschreiben هستند ، یعنی همه آنها ذات Akkusativ دارند و اسم بعد از خودشان را به حالت Akkusativ می برند ، اما گفتیم این قانون تا زمانی اعتبار دارد که در جمله هیچ حرف اضافه ای نداشته باشیم.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید :

.
Einen Aufruf unterzeichnen

یک فراخوانی را امضا کردن

.
اسمی که در جمله ما وجود دارد der Aufruf به معانی : احضار ، قراخوانی ، دعوت عمومی ، خبر دادن مبنی بر خاتمه یافتن اعتبار ، است ، از آنجایی که یک اسم مذکر است و میدانیم که در حالت Akkusativ اسامی مذکر چنانچه شناخته شده باشد der آن به den و اگر ناشناخته باشد ein آن به einen تبدیل می شود.

پس به دلیل اینکه فعل ما unterzeichnen یک فعلی بود که ذات Akkusativ ساز داشت و در جمله هیچ حرف اضافه ای هم وجود نداشت ، بنابراین Ein Aufruf به einen Aufruf تبدیل شد.
برای دیگر افعالی که در ارتباط با امضا کردن در این درس گفتیم همین قوانین دستور زبانی صدق میکند.

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De