image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

 
Der Angeber یک اسم مذکر می باشد

Person, die sich wichtig macht

کسی که خودش رو مهم جلوه میده

نکته : معمولا در فارسی میگویند : طرف خودش رو میگیره ، آدمی هستش که همیشه پز میده و فکر میکنه برای خودش کسی هست ، از خود راضی ، طرف فکر میکنه علی آباد خرابه هم شهریه ?

.
Hermann erzählt jedem, wie toll er ist. Er ist wirklich ein Angeber

هرمن هر بار توضیح میده که چقدر فوق العاده است ، او واقعا یک آدم از خود راضی است

.

.
در جواب افرادی که احساس میکنید دارند لاف میزنند یا خودشان را مهم جلوه میدهند و همیشه در حال تعریف کردن از خودشان هستند ، می توان جمله زیر را گفت :

So ein Angeber hat mir gerade noch gefehlt

الان همین یه آدم از خود راضی رو کم داشتم!

که در فارسی معمولا در جواب این افراد گفته می شود : بسه دیگه ، انقدر خالی نبند ، کافیه انقدر چاخان نکن ، پز نده بابا و …

.

.

 

در این زمینه یک اسم مونث نیز وجود دارد

Die Angeberei

لاف زن ، پز بده ، مکانی که در آن تجملات فروخته می شود

.
Was er sagt, ist alles Angeberei

چیزهای که اون داره میگه ، همش لاف زدنه

.
Seine Angeberei geht mir auf die Nerven

لاف زدن های او داره میره روی اعصابم

خالی بندی های که اون داره سرم هم میکنه ، روی اعصاب منه

.

.
در این رابطه یک صفت نیز وجود دارد

angeberisch

خودستایانه ، لاف زنانه ، لاف زن ، پز بده ، خالی بند

.

 

Ein angeberischer Kerl

یک آدم لاف زن
یک فرد خالی بند

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De