Der Lieblings یک اسم مذکر می باشد
با هر لغتی که در زبان آلمانی بیاید معنی مورد علاقه را به آن میدهد.

Aller یک صفت می باشد
همه ، تمام ، کلیه ، جمله ، جمیع ، یکسر

با هر صفتی که در زبان آلمانی بیاید معنی ( ترین ) را به آن اضافه میکند ، مانند بهترین ، زیباترین و …
مثال برای lieblings

Lieblingsband
باند یا گروه موسیقی مورد علاقه

نکته : میدانید که در زبان آلمانی هرگاه دو اسم در کنار هم قرار بگیرند ، آنگاه آرتیکل اسم جدید ِ به دست آمده را از اسم دوم میگیریم.

Der Lieblings + Die Band = Die Lieblingsband
نکته : جالب است بدانید که اسم Band می تواند ۳ نوع حرف تعریف به همراه داشته باشد ، اما دقت کنید که هر کدام از آن ها معنی متفاوتی میدهد.

Das Band
روبان ، تسمه ، نوار ، فرقه ، حزب ، دسته ای که موجب پیوند افراد است ، نخ ، ریسمان ، نوار فلزی

Der Band
جلد کتاب ، تعداد مجلات

Die Band
باند ، گروه ، دسته ( مثلا گروه موسیقی )

که در مثال Die Lieblingsband منظور ما گروه موسیقی مورد علاقه است.

می توانیم به دو شکل زیر سوال بپرسیم :

?Welche Band könnte deine Lieblingsband sein
کدام گروه موسیقی می تواند گروه موسیقی مورد علاقه تو باشد؟

?Was ist deine Lieblingsband
گروه موسیقی مورد علاقه تو چیست!؟

می توانیم اینگونه نیز پاسخ دهیم :
Meine Lieblingsband ist Die Toten Hosen aus Düsseldorf
گروه موسیقی مورد علاقه من ، Die Toten Hosen از شهر دوسلدورف است.

نکته : welche, welcher, welches نیز با توجه به اسم بعد از خودش تغییر میکند
Welcher برای اسامی مذکر
Welches برای اسامی خنثی
Welche برای اسامی مونث و جمع

?Welches Auto ist dein Lieblingsauto
کدام ماشین ، ماشین مورد علاقه توست ؟

?Welcher Tags ist dein Lieblingstag
کدام روز ، روز مورد علاقه توست؟

Lieblingsblume
گل مورد علاقه

Der Lieblings + Die Blume = Die Lieblingsblume
Lieblingsbuch
کتاب مورد علاقه

Der Lieblings + Das Buch = Das Lieblingsbuch
Lieblingsfilm
فیلم مورد علاقه
Der Lieblings + Der Film = Der Lieblingsfilm
Lieblingslied
ترانه مورد علاقه ، سرود مورد علاقه

Der Lieblings + Das Lied = Das Lieblingslied
Lieblingsschauspielerin
هنرپیشه خانم مورد علاقه

Der Lieblings + Die Schauspielerin = Die Lieblingsschauspielerin
Lieblingsschauspieler
هنرپیشه مرد مورد علاقه

Der Lieblings + Der Schauspieler = Der Lieblingsschauspieler

 

.
و اما نگاهی هم داشته باشیم به Aller که دو کاربرد در زبان آلمانی دارد ، کاربرد اول اینکه قبل از اسم می آید و به آن معنی تمام و جمیع آن چیز را میدهد ، مانند :

 

Aller Autos همه ماشین ها ، تمام ماشین ها

Aller Frauen همه خانم ، کلیه خانم ها

Aller Männer همه مردها ، جمیع مردها

نکته : هرگاه از Aller استفاده کردیم اسم بعد از آن باید یک اسم جمع باشد. درست همانند مثال های بالا

 

و اما کاربرد دوم :

 

اگر یادتان باشد ، در دروس های گرامری گفته شده به روی سایت ، درسی داشتیم با عنوان صرف صفت ها ، و گفتیم در زبان آلمانی بعضی از صفت ها با قاعده هستند و بعضی ها نیز بی قاعده که بیشتر صفت ها در زبان آلمانی با قاعده هستند ، در این زمینه تنها دو مثال میزنم ، اما برای درک بهتر خودتان می توانید از بخش گرامر سایت ، این درس را مطالعه کنید.

صرف صفت باقاعده

klein , keliner , am kleinsten
کوچک ، کوچک تر ، کوچکترین

اما صفت بی قاعده که تعداد آنها کم است ، اینگونه است.

Gut, besser , am besten
خوب ، بهتر ، بهترین
حال ما می توانیم Aller را به صفت ( ترین ) ها اضافه کنیم و از آن بالاترین درجه از یک صفت را به دست آوریم.

مثلا من می خواهم در فارسی به دوست دخترم بگویم ، من دوستان زیادی داشتم ، اما تو بهترین اونها هستی. ( مخاطب مونث است )

Ich habe schon viele Freunde gehabt, aber du bist die Allerbeste

توجه داشته باشید که قبل از Allerbeste اگر یک اسم مذکر بود آنگاه باید از der استفاده میکردم یا اگر اسم خنثی بود از Das به دو مثال زیر نیز توجه کنید:

Ich habe schon viele Autos gehabt, aber das ist das Allerbeste
من ماشین های زیادی داشته ام ، اما آن بهترین اونهاست.

Ich habe schon viele freunde, aber du bist der Allerbeste
من دوستان زیادی داشته ام ، اما تو بهترین آنها هستی. ( مخاطب مرد است )
و به همین شکل می توانیم صفت های زیر را نیز درست کنیم :

Allerschönste زیباترین

Der Allerschönste Tag
قشنگ ترین روز ، زیباترین روز ، دلپسند ترین روز

Die Allerschönste Nacht
قشنگ ترین شب ، زیباترین شب ، دلپسند ترین شب

Das Allerschönste Mädchen
قشنگ ترین دختر بچه ، زیباترین دختر بچه ، دلپسند ترین دختربچه

نکته : Aller در قانون قدیم دستور زبان آلمان می بایستی با حروف کوچک نوشته می شد ، اما در قانون جدید می بایستی حتما بزرگ نوشته شود. مانند تمام مثال های که زده شد.
Allergrößte بزرگ ترین ، گنده ترین

Allerkleinste کوچک ترین ، کوچولو ترین

Allerdeutlichste آشکار ترین ، واضع ترین
و دیگر صفت های که اینگونه می شود ساخت.
موفق باشید. ?

Viel Erfolg ?آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De