نگاهی به Der Anfang در زبان آلمانی

 

Der Anfang  آغاز ، ابتدا ، اول ، شروع ، منبع ، منشا ، سرچشمه

 

Ich habe erst den Anfang des Buches gelesen

من تازه بخش ابتدایی ( مقدمه ) آن کتاب را خوانده ام.

 

Am Anfang fühlte ich mich hier sehr fremd

اوایلش ( در ابتدا ) من اینجا خیلی احساس غریبگی می کردم.

 

Die Sitzung findet Anfang Mai statt

آن جلسه به اوایل ماه ” می ” افتاد.

 

Er ist Anfang Fünfzig

او در آغاز ۱۵ سالگی است.

 

Sie war von Anfang an dagegen

او از اولش هم مخالف بود.

 

Von Anfang bis Ende

از اول تا آخر

 

Einen neuen Anfang machen

یک شروع جدید را دوباره آغاز کردن یا از سر گرفتن

 

Anfang des Monats

اوایل ماه جاری ، ابتدا ماه

 

Der Anfang einer Straße

شروع یک خیابان ، ابتدای یک خیابان
موفق باشید ?

 آموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De