image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

سلام دوستان،

در این درس گرامری می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به تفاوت و کاربردهای دو حرف اضافه von, aus در زبان آلمانی ، قبل از هر چیز می بایستی بدانیم که این دو حرف اضافه هر دو Dativ ساز هستند یعنی اسم بعد از خودشان را به حالت Dativ می برند

 

نکته گرامری‌ : اگر فعل جمله ما ذات Akkusativ داشته باشد اما ما در جمله حرف اضافه ثابت Dativ ساز داشته باشیم ، آنگاه کل جمله به حالت اسمی Dativ میرود! چرا؟ چون اولویت اول ما حروف اضافه هستند و اگر حروف اضافه متغییر بود آنگاه تمام تصمیمات برای Akkusativ یا Dativ شدن جمله میافته رو دوش فعل 🙂

 

خب تا اینجا متوجه شدیم که von, aus حتی اگر فعل جمله هم Akkusativ باشد باز هم کل جمله را به حالت Dativ میبرند.

 

اما این دو حرف اضافه چه معانی به همراه دارد؟ در تفکر فارسی ما کلاً یک ( از ) داریم مثلاً ما می توانیم از ایران آمده باشیم، از سرکار آمده باشیم ، از مدرسه آمده باشیم ، از مرخصی آمده باشیم ، از شرکت آمده باشیم و …. در کل ما یک ( از )‌ داریم

اما در تفکر آلمانی اینگونه نیست

von -> از سوی یا از سمت

aus -> از درون ِ ، از داخل ِ

این یعنی در زبان آلمانی ما دو نوع از داریم ( از ) ی که از داخل جا ، مکان یا محلی است و ( از ) ی که از داخل آن جا ، مکان یا محل نیست بلکه از سوی یا از سمت آن است ، یعنی چی؟

 

قبل از اینکه موضوع پیچیده تر از این بشود ، اجازه بدید یک نکته مهم و توضیحاتی پیرامون آن بدهم

حروف اضافه von, aus در بیشتر موارد با دو فعل kommen, gehen می آیند 🙂

 

حال هرجایی که من بتوانم in به درونش یا nach به سوی اش gehen بروم ، برای آمدن ازش از aus استفاده میکنم.

در واقع aus جوابی است برای in, nach

 

حال هرجا یا چیزی که من بتوانیم auf به روی آن یا zu به آن بروم ، برای آمدن از آن می توانم از von استفاده کنم.

در واقع von جوابی است برای auf, zu

 

نکته : میدانیم که در تفکر آلمانی ما auf به روی خیلی چیزها می توانیم برویم اما in به داخل آن رفتن مسخره میشود برای مثال : توالت فرنگی 🙂 ما در تفکر آلمانی همواره به روی آن میرویم auf 🙂 و هرگز in درونش نمیریم که خیلی بد میشه 🙂

 

خب چند مثال و درک بیشتر

nächste Woche fliege ich nach dem Iran

من هفته آینده به ایران سفر میکنم

 

نکته : درست است که fliegen یک فعل حرکتی و Akkusativ ساز است اما اولویت اول ما حرف اضافه است که در اینجا nach می باشد که این nach چون یک حرف اضافه ثابت Dativ ساز است ، بنابراین کل جلمه را به حالت Dativ بُرد.

 

حال چون من با nach گفته ام میروم و اکنون بخواهم برگردم از aus استفاده میکنم 🙂

Ich komme aus dem Iran

من از درون ِ یا از داخل ِ ایران می آیم

 

Ich gehe in die Schule

من به مدرسه میروم

تفکر آلمانی‌: من دارم به درون ِ یا به داخل ِ مدرسه میروم

 

نکته : چون حرف اضافه in یک حرف اضافه متغییر است یعنی هم می تواند Akkusativ باشد و هم Dativ آنگاه اولویت ما برای تشخیص Akkusativ یا Dativ بودن ، فعل جمله است و از آنجایی که فعل ما ذات Akkusativ دارد بنابراین کل جمله ما به حالت اسمی Akkusativ رفته است.

 

خب من توانستم به درون ِ به داخل ِ مدرسه بروم حال اگر بخواهم از درون ِ یا از داخل ِ آن بیام ، آنگاه به سروقت aus میروم

 

Ich komme aus der Schule

من از مدرسه میام

تفکر آلمانی : من دارم از درون ِ یا از داخل ِ مدرسه می آیم.

 

پس کاربرد aus به این صورت است :

هر جا که من بتوانم با in به درونش و با nach به سویش بروم ، آنگاه از حرف اضافه aus برای آمدن ازش استفاده میکنم.

 

حال بریم سر وقت von

خب در بالا گفتم که هرگاه به توانم به روی auf چیزی یا جایی بروم و یا اینکه به zu آن بروم ، آنگاه می توانم از von استفاده کنم

 

چند مثال و درک بیشتر

 

Ich gehe zum Sport

من به ورزش میروم

 

توجه نه تنها در تفکر آلمانی بلکه در تفکر فارسی هم ما نمی توانیم به داخل ِ‌یا به درون ِ ورزش برویم بنابراین حرف  اضافه in به خودی خود نا مفهوم است پس شانش بعدی ما nach است ولی اینرا هم میدانیم که nach در بیشتر موارد برای رفتن به سمت کشور ، شهر ، جا یا مکان است (‌ ورزش که مکان نیست‌ ) پس وقتی in و nach نباشد ما باید از zu استفاده کنیم حال که از zu استفاده کردیم برای پاسخ دادن به آن به سر وقت von میرویم

 

Ich komme gerade vom Sport

من الان از ورزش میام

 

گفتیم اگر به روی auf چیزی بتوانیم برویم پس از von چیزی باید برگردیم 🙂

 

Ich gehe auf den Bus

تفکر آلمانی : من به روی اتوبوس ( منظور روی سقف اتوبوس نیست بلکه از چند پله بالا میروم و حال روی آن هستم ( بالا رفتم ) میروم

تفکر فارسی : من به داخل اتوبوس میروم

 

حال اگر بخواهیم پیاده بشویم ( در تفکر آلمانی چند پله به سمت پایین بیاییم ) آنگاه از von استفاده میکنیم

 

Ich komme von dem Bus

من از اتوبوس میام ( تفکر آلمانی : از اتوبوس پیاده شدم و دارم میام )

 

پس کاربرد von :

هرگاه بتوانیم auf به روی چیزی برویم و یا zu به سمت چیزی ، کسی یا جایی برویم ، آنگاه برای آمدن از آنجا می بایستی از حرف اضافه von استفاده کنیم.

 

 

نکته مهم : توضیحات و نکات گرامری این درس در واقع مربوط میشود به دستور زبان آلمانی واقعی یعنی hochdeutsch اما گاهی شاید شما چیزهایی خارج از نکات این درس به گوشتان خورده باشد ، باید توجه داشته باشید که آن نکات از نظر دستور زبان واقعی آلمانی کاملا اشتباه است اما چون مردم سالهاست این اشتباه را انجام میدهند حال تبدیل به یک قانون شده است ، به قول یک سیاستمدار :

 

In der Politik ist es manchmal wie in der Grammatik. Ein Fehler, den alle begehen, wird schließlich als Regel anerkannt

توی سیاست هم بعضی وقت ها مثل دستور زبان است ، یک اشتباه یا خطایی که همه ازش میگذرند ، سرانجام به عنوان یک قانون پذیرفته میشود.

 

چرا این نکات را گفته ام؟ چون در جنوب آلمانی گاهی دستور زبان متفاوتی وجود دارد ، مثلاً گفته می شود :

 

Ich gehe in der Arbeit

من به سر کار میروم

 

اگر چه این جمله کاملاً شناخته شده است ولی یک اشتباه گرامری دارد و آن این است که آقا جان ما که نمی توانیم به درون ِ یا به داخل ِ شغل برویم ، چرا میگید in 🙂 طبق دستور زبان صحیح آلمانی یا همان hochdeutsch ما می توانیم zu به سر کار برویم

 

Ich gehe zur Arbeit

من به سر کار میروم

 

یا اینکه من بارها از آلمانی زبان ها شنیده ام

Ich komme von der Schule

من از مدرسه میام

 

اگر چه در اینجا von می تواند به این معنی باشد که من از سمت ِ یا از سوی مدرسه دارم میام و نه از داخل ِ آن ، یعنی از مدرسه که خارج شدم رفتم یک کاری اطراف مدرسه کردم و حال از سمت ِ یا از آن سو دارم میام

 

ولی اگر شما درون ِ یا داخل ِ مدرسه باشی و ازش خارج بشی نباید از von استفاده کنی باید از aus استفاده کنی چون تو in درون ِ یا داخل ِ مدرسه بودی

 

و اگر بگویید Ich gehe zur Schule  نیز بدین معنی است که شما مثلا داری درس میخونی و به مدرسه میروی در واقع در این حالت شما به درون یا داخل مدرسه نمیروی که ، یا اینکه می تواند اینگونه معنی بدهد که من به درون ِ‌مدرسه نمیروم ولی به سمت مدرسه دارم میرم.

 

برای دیگر جاها ، مکان ها نیز به همین صورت است 🙂

 

Ich gehe zum Bäcker

تفکر فارسی : من به نانوایی میروم

تفکر آلمانی : من به نانوا میروم

 

حالا که با  zu بهش رفتم اکنون می بایستی با von ازش بیایم

 

Ich komme vom Bäcker

من از نانوایی میام

 

چرا zu و von برای اینکه ما نمی توانیم به درون ِ یا داخل یک شخص برویم 🙂 پس چون نتوانستیم از in استفاده کنیم پس از zu استفاده کردیم و در جوابش هم از von

 

اما نکته مهم : چنانچه شخص نبود جا یا مکان بود چه میکردیم؟

 

Ich gehe in die Bäckerei

من به نانوایی میروم ( به درون ِ یا داخل ِ نانوایی ) این امکان داره دیگه 🙂

 

حال بخواهم ازش بیام می شود :

 

Ich komme aus der Bäckerei

من از نانوایی می آیم

 

چند مثال و پایان این درس :

 

Ich komme von einem fernen Planeten

من از یک سیاره بیگانه می آیم

 

چرا von؟ برای اینکه در تفکر آلمانی ما می توانیم به روی یک سیاره باشیم یا برویم

 

Ich gehe auf einen fernen Planeten

من به روی یک سیاره بیگانه میروم

 

Ich komme von der Insel

من از آن جزیره می آیم

 

چرا von؟ برای اینکه در تفکر آلمانی ما می توانیم به روی یک جزیره باشیم یا برویم

 

Ich gehe in die Insel

من به روی آن جزیره میروم

 

Ich gehe nie zum Strand

من هرگز به ساحل نمیروم

 

Ich komme vom Strand

من از ساحل می آیم

 

نکته : گاهی von می تواند به این معنی باشد که ما از سمت ِ یا از طرف شخص یا اشخاصی می آییم.

 

Ich komme von der Polizei

من از طرف ِ یا از سمت ِ پلیس می آیم

 

البته این جمله می تواند هم اینگونه معنی بدهد که من اصلا ً خودم پلیس هستم و هم اینکه رفته بودم پیش پلیس حالا دارم از کلانتری میام

 

Ich komme von der Unfallstation

من از طرف ِ یا از سمت ِ‌ بخش ِ یا مرکز تصادفات خدمتتان میرسم ( ‌می آیم )

 

ما می توانیم از von برای جهت ها استفاده کنیم ، یعنی فرقی نمیکند چه به سمت راست برویم یا چه از سمت راست بیاییم در هر صورت از von استفاده میکنیم

 

von links, rechts, hinten و به همین ترتیب چه برویم چه بیاییم در هر دو حالت حرف اضافه ما باید von باشد

 

 

و اما چند مثال برای aus و پایان این درس

 

Ich komme aus dem Kino

من از سینما می آیم

 

چرا aus؟ چون در تفکر آلمانی ما می توانیم به درون ِ یا به داخل ِ سینما برویم ، از کجا بفهمیم؟ چون یک جا ، مکان یا بنای ساختمانی است پس ما می توان به داخلش برویم حال که می توانیم به داخل برویم پس می توانیم از داخلش aus نیز بیرون بیاییم

 

Ich gehe ins Kino

من به داخل ِ یا به درون ِ سینما میروم

 

Ich gehe in die Disko

من به داخل ِ‌ یا به درون ِ دیسکو میروم

 

همانطور که گفتیم هرجا ، مکان ، محل یا بنای ساختمانی که بشود به درونش رفت از in به همراه فعل gehen استفاده میکنیم و اگر بخواهیم بگوییم ازش خارج میشویم از aus به همراه فعل kommen استفاده میکنیم

 

Ich komme aus der Disko

من از آن دیسکو می آیم

یعنی از آن خارج شدم و به سمت بیرون دارم میام

 

Ich gehe in die Kirche

من به کلیسا میروم

 

Ich komme aus der Kirche

من از آن کلیسا می آیم

یعنی از آن خارج شدم و به سمت بیرون دارم میام

 

 

چنانچه شما نیز در این زمینه سوال یا مثالی دارید ، می توانید آنرا برای استفاده دیگران در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 


 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De