image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درس

در Wort des Tages امروز ، می خواهیم با هم فعل tuscheln را مورد بررسی قرار بدهیم ، این فعل به معانی زیر می باشد:

پچ پچ کردن ، وزوز کردن ، نجوا کردن

 

گذشته ساده : tuschelten

گذشته کامل : haben getuschelt

 

Was tuschelt ihr denn schon wieder? Seid endlich mal leise

دارید چی باز دوباره پچ پچ می کنید؟ تمومش کنید ُ ساکت باشید

 

 

 

Jemandem etwas ins Ohr tuscheln

در گوش کسی چیزی را پچ پچ کردن

در گوشی با کسی حرف زدن

 

Mit jemandem tuscheln

با کسی در گوشی حرف زدن

با کسی پچ پچ کردن

 

همانطور که در تفکر فارسی گفته می شود :‌ پشت کسی حرف زدن ، در زبان آلمانی نیز به همین صورت است فقط در فارسی معمولا پشت سر کسی حرف زدن را نیز می گویند اما اینجا تنها می گویند پشت کسی حرف زدن ، مثلا اگر بخواهیم بگوییم : پشت سر کسی پچ پچ کردن یا همان حرف زدن ، اینگونه می شود

 

Sie tuscheln hinter seinem Rücken

آنها پشت او ( مذکر ) حرف میزنند یا آنها با یکدیگر در گوشی در مورد او مذکر دارند پچ پچ میکنند

 

Als die Frau vorüberging, drehten sich die anderen Zuschauer um und begannen zu tuscheln

وقتی آن خانم رد شد و رفت ، تماشاگرای دیگر خودشان را چرخاندن و شروع کردن به پچ پچ کردن

وقتی آن خانم رد شد و رفت ، آن تماشگرای دیگه برگشتند ( چرخیدن ) و شروع کردن به در گوشی صحبت کردن یا همان پچ پچ کردن

 

 

چنانچه شما نیز در رابطه با درس امروز ،  مثال ، سوال یا انتقادی دارید ، می توانید آنرا در بخش نظرات همین درس درج کنید.

 

شاد و موفق باشید.

 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.de

image_pdfدانلود این درسimage_printچاپ این درسآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De