سلام دوستان در درس امروز از سری دروس اینستاگرامی می خواهیم با هم دو قید زمان täglich و immer را مورد بررسی قرار بدهیم :

 

täglich همیشه ، دائم ، مدام ، همواره

immer یومیه ، روز به روز ، روزانه

 

 

Täglich: so, dass etwas jeden Tag geschieht , nicht nur Mo-Fr

روزانه : به این صورت که چیزی هر روز پیش بیاید یا به وقوع بپیوندد ، نه فقط دوشنبه تا جمعه

 

immer: drückt aus, dass etwas gleich bleibt oder sich wiederholt; die ganze Zeit

 

تاکید کنیم که چیزی ثابت بماند و در تمام مدت تکرار شود.

 

Man soll täglich Obst und Gemüse essen

آدم می بایستی روزانه میوه و سبزیجات بخورد.

Die meisten Menschen putzen sich täglich die Zähne

اغلب آدم ها روزانه دندان هایشان را مسواک میزنند

 

Ich habe den Eindruck, diese Ampel ist immer rot

من این تصور را دارم ( که ) این چراغ راهنمایی همیشه قرمز است


Hier in Norwegen regnet es immer

اینجا در نروژ همیشه خدا باران می بارد.

 

البته immer می تواند به معنی هر دفعه و نزدیک به اصطلاح jedes mal نیز باشد.

Immer wenn du kochst, gibt es was Gesundes

هر دفعه که تو آشپزی میکنی ، چیز های سالم وجود دارد


Ich bekomme immer Zahnfleischbluten, wenn ich mir die Zähne putze

من هر دفعه که دندان هایم را مسواک میزنم از لثه هایم خون می آید.

 


 

این درس را در اینستاگرام نیز دنبال کنید:

 

https://www.instagram.com/p/BjrAId8nq-p/?taken-by=de.alemani.de

 


 

آموزش رایگان زبان آلمانی – مرتضی غلام نژاد

منبع : de.alemani.deآموزش رایگان زبان آلمانی - مرتضی غلام نژاد
منبع: De.Alemani.De