درس نوزدهم – Welche? Welcher? Welches ? Welchen

  همانطور که می بینید از ابتدای دروس گرامری تاکید زیادی روی حرف تعریف ها یا آرتیکل ها داشته ام و تا پایان دروس گرامری نیز بارها با آنها سر و کار داریم.   در زبان آلمانی ما چند نوع ( کدام ) داریم ، یعنی هر اسمی ( خنثی ، مونث ، مذکر ، …

درس نوزدهم – Welche? Welcher? Welches ? Welchen ادامه »