نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانی

  سلام دوستان ، در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به افعالی که از نظر مفهمومی مشابه و نزدیک بهم هستند.   setzen – sitzen legen – liegen stellen – stehen   در این درس می خواهیم با هم به طور دقیق و قابل فهم تر این افعال را از نظر …

نگاهی به sitzen,setzen, legen, liegen, stellen, stehen در زبان آلمانی ادامه »