mit einem Fuß im Gefängnis stehen

  در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی می خواهیم با هم به اصطلاح mit einem Fuß im Gefängnis stehen ( با یک پا در زندان قرار داشتن ) بپردازیم و ببینیم که این اصطلاح چه کاربرد و چه مفهومی می تواند در زبان فارسی داشته باشد.   mit einem Fuß im Gefängnis …

mit einem Fuß im Gefängnis stehen ادامه »