درس سی و هشتم – جملات آرزویی Konjunktiv 2

  جملات آرزویی یا Konjunktiv 2 جملاتی هستند که همراه با آرزو است ، یعنی از واقعیت به دور بوده و شما به عنوان یک آرزو یا رویا می خواهید درباره ی آنها صحبت کنید، هر چند که انسان می تواند آرزو و رویا یا خواسته اش را نیز به دست بیاورد ، اما جملات …

درس سی و هشتم – جملات آرزویی Konjunktiv 2 ادامه »