درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم ، افعال و برعکس

می خواهیم با هم در این درس با نحوه ساخت صفت از یک فعل را بیاموزیم ، وقتی در زبان فارسی فعل خندیدن را بخواهیم به شکل صفت در بیاوریم ، می شود خندان یا فعل گریکه کردن می شود گریان و … در زبان آلمانی نیز ما می توانیم یک فعل را به اسم …

درس بیست و ششم – ساخت صفت از اسم ، افعال و برعکس ادامه »