Dativ

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها

در زبان آلمانی صفت ها نیز چنانچه بخواهند به همراه اسمی بیایند ، همانند آرتیکل ها یا حروف تعریف می بایستی صرف شوند.   یعنی صفت ها نیز در حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv نیز همانند آرتیکل ها دست خوش تغییراتی می شوند.   ما در این درس می خواهیم با هم یادبگیریم …

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها ادامه »

حروف اضافه Dativ ساز

  در درس گذشته حروف اضافه Akkusativ ساز را با هم آموختیم و در این درس می خواهیم با هم حروف اضافه Dativ ساز را نیز مورد بررسی قرار بدهیم.   حروف اضافه Dativ ساز ( داتیو ) به عبارت زیر هستند :   ab, aus, bei, mit, von, zu, seit, nach   aus از …

حروف اضافه Dativ ساز ادامه »