توضیح نویسی در نامه های آلمانی

  سلام دوستان، در درس امروز می خواهیم با هم نگاهی داشته باشیم به جملاتی که می توانیم توسط آنها بخش توضیح نویسی نامه ها را تکمیل کنیم.   چنانچه یادتان باشد و به همان شکلی که در درس گذشته گفتیم ، هر نامه آلمانی به ۵ بخش اصلی تقسیم می شود که عبارتند از …

توضیح نویسی در نامه های آلمانی ادامه »