Akkusativ

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها

در زبان آلمانی صفت ها نیز چنانچه بخواهند به همراه اسمی بیایند ، همانند آرتیکل ها یا حروف تعریف می بایستی صرف شوند.   یعنی صفت ها نیز در حالت های اسمی Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv نیز همانند آرتیکل ها دست خوش تغییراتی می شوند.   ما در این درس می خواهیم با هم یادبگیریم …

درس بیست و پنجم – صفت و صرف آنها ادامه »

حروف اضافه Akkusativ ساز

  در زبان آلمانی حروف های اضافه ای هستند که اسم بعد از خود را به حالت Akkusativ میبرد که ما از این به بعد آنها را حروف اضافه اکوزاتیو ساز می نامیم.   حروف اضافه اکوزاتیو ساز عبارتند از : für, gegen, ohne, um, durch, bis   für برای ، به خاطر ، در …

حروف اضافه Akkusativ ساز ادامه »