چگونه در زبان آلمانی به یک دعوتنامه عکس العمل نشان بدهیم!

  سلام دوستان، همانطور که از عنوان درس مشخص است ، قصد داریم با هم یادبگیریم ، چگونه می توانیم در جواب یک دعوتنامه ، نامه ای تنظیم کنیم!   هرگاه ما به یک مهمانی یا هرجای دیگری دعوت می شویم از دو حالت خارج نیست یا می توانیم به آن مهمانی برویم یا اینکه …

چگونه در زبان آلمانی به یک دعوتنامه عکس العمل نشان بدهیم! ادامه »