Mallorca

  در این بخش از سایت می خواهیم باهم پی ببریم که دلیل محبوبیت و این عشق به جزیره مایورکا نزد آلمانی ها از کجا نشات می گیرد.   شاید نزد خیلی از علاقمندان به گردشگری در کشور آلمان ، سفر به کشورهای آسیایی شرقی طرفدارهای زیادی داشته باشد ، اما جزیره مایورکا قطعا یکی …

Mallorca ادامه »