طرف یک پاش لبه گوره

mit einem Fuß im Gefängnis stehen

  در این درس کوتاه از سری دروس اصطلاحات آلمانی می خواهیم با هم به اصطلاح mit einem Fuß im Gefängnis stehen ( با یک پا در زندان قرار داشتن ) بپردازیم و ببینیم که این اصطلاح چه کاربرد و چه مفهومی می تواند در زبان فارسی داشته باشد.   mit einem Fuß im Gefängnis …

mit einem Fuß im Gefängnis stehenRead More »

error: امکان دابل کلیک و کلیک راست غیر فعال است!