سوالات گواهینامه رانندگی آلمان

در این بخش از سایت شما می توانید به تمامی دفترچه های سوالات گواهینامه رانندگی آلمان بهمراه ترجمه و تلفظ شان دسترسی داشته باشید.

این سری دفترچه ها شامل چهل بخش و در مجموع چیزی نزدیک به هزار و پانصد سوال می باشند.

بیشتر بدانید

مهمترین بخش های سایت

سری دروس Schritte

شما می توانید در این بخش به تمامی سری دروس Schritte از سطح مبتدی تا پیشرفته دسترسی داشته باشید.

بیشتر بدانید
دروس گرامری سایت

شما می توانید در این بخش به تمامی دروس گرامری سایت از سطح A1 تا سطح C1 دسترسی داشته باشید.

بیشتر بدانید
اصطلاحات آلمانی

شما می توانید در این بخش به تمامی دروس مربوط به اصطلاحات آلمانی دسترسی داشته باشید.

بیشتر بدانید

جملات کاربردی در زبان آلمانی

در این بخش از سایت آموزش رایگان زبان آلمانی به لغات و اصطلاحات کاربردی در زبان آلمانی می پردازیم. در این سری دروس سعی شده است به موقعیت ها و شرایطی بپردازیم که معمولا در طول روز با آنها برخورد میکنیم برای مثال هنگام خرید کردن در سوپرمارکت یا هنگام مسافرت در فرودگاه و یا اینکه هنگام حضور پیدا کردن در مطب دکتر و ده ها موقعیت و شرایط دیگر

تمامی دروس

آلمانی را بهتر صحبت کنیم

در این بخش از سایت با سری دروس Besser Deutsch sprechen سعی داریم با یادگیری لغات جدید و کاربردی تر ؛ زبان آلمانی را بهتر و حرفه ای تر صحبت کنیم.

بیشتر بدانید

آزمون زندگی در کشور آلمان

در این بخش شما می توانید به تمامی 300 سوال آزمون زندگی در کشور آلمان به همراه ترجمه ؛ تلفظ و پاسخ صحیح به پرسش ها دسترسی داشته باشید.

همچنین هر کدام از شانزده استان کشور آلمان دارای ده سوال تخصصی می باشند که آنها نیز در بخش مربوط به همان استان در دسترس هستند.

بیشتر بدانید
نامه نگاری

شما می توانید در این بخش به بیش از بیست درس مهم در ارتباط با نامه نگاری در زبان آلمانی دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
داستان کوتاه

شما می توانید در این بخش به داستان های کوتاه آلمانی بهمراه متن و ترجمه آنها دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
سوالات گرامری

شما می توانید در این بخش به سوالات گرامری دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید سوالات خود را نیز مطرح کنید.

رفتن به این بخش
سری دروس Optimal

شما می توانید در این بخش از سایت به سری کتاب های Optimal از سطح A1 تا B1 دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
فرهنگ لغت

شما می توانید در این بخش به فرهنگ لغت آلمانی به فارسی با بیش از 75 هزار لغت دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
صرف افعال

شما می توانید در این بخش از سایت به صرف بیش از 9 هزار فعل زبان آلمانی در زمان های مختلف دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
ضرب المثل های آلمانی

شما می توانید در این بخش از سایت به ضرب المثل های آلمانی بهمراه ترجمه و توضیحات آنها دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش
افعال اکوزاتیو ساز یا داتیو ساز؟

شما می توانید در این بخش به بیش از 250 فعل اکوزاتیو ساز و داتیو ساز بهمراه مثال در جمله در زبان آلمانی دسترسی داشته باشید.

رفتن به این بخش

لغت روز

در این بخش از سایت شما می توانید روزانه به یک لغت جدید آلمانی بهمراه چندین مثال در جمله دسترسی داشته باشید.

ما از این متد برای گسترش دایره لغات و همچنین تسلط بیشتر بر بخش گفتاری زبان آلمانی استفاده میکنیم.

برای دسترسی به جدیدترین دروس در این زمینه می توانید از بخش زیر اقدام کنید.

بیشتر بدانید
دسترسی سریع به بخش های سایت

سطوح مختلف دستور زبان آلمانی

گرامر سطح A1

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح A1 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
گرامر سطح A2

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح A2 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
گرامر سطح B1

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح B1 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
گرامر سطح B2

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح B2 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
گرامر سطح C1

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح C1 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
گرامر سطح C2

در این بخش می توانید به دروس گرامر زبان آلمانی تا سطح C2 دسترسی داشته باشید.

لیست دروس
سوالات گرامری

در این بخش می توانید به سوالات گرامری زبان آلمانی بهمراه پاسخ صحیح به آنها را در دسترس داشته باشید.

لیست دروس
جدیدترین دروس آموزشی را

از دست ندهید!