حفاظت از محیط زیست و حیوانات در آلمان

  در کشور آلمان حفاظت از حیوانات و همچنین حشرات ( مانند :‌ زنبور ، مگس و … ) خیلی خیلی مهم می باشد و نه تنها مردم بلکه دولت و سازمان های وجود دارد که آنها به طور مدام و با پشتکار از حیوانات و حتی حشرات حمایت میکنند.   اما سوال اینجاست که …

حفاظت از محیط زیست و حیوانات در آلمان ادامه »