درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته

 در زبان آلمانی ما دو نوع حرف اضافه داریم ۱. حروف اضافه ای که ثابت هستند و اسم بعد از خود را همواره به یک حالت اسمی می برند ۲. حروف اضافه که ثابت نیستند و بر اساس فعل و موقعیت جمله ، اسم ما را به حالت های اسمی Akkusativ یا Dativ میبرند.   …

درس سی ام – تمام حروف اضافه به همراه چند نکته ادامه »