حروف اضافه Akkusativ ساز

  در زبان آلمانی حروف های اضافه ای هستند که اسم بعد از خود را به حالت Akkusativ میبرد که ما از این به بعد آنها را حروف اضافه اکوزاتیو ساز می نامیم.   حروف اضافه اکوزاتیو ساز عبارتند از : für, gegen, ohne, um, durch, bis   für برای ، به خاطر ، در …

حروف اضافه Akkusativ ساز ادامه »