درس سی و چهارم – زمان آینده کامل یا دور

  خب همانطور که در درس گذشته به زمان آینده ساده اشاره کردم ، در این درس قصد دارم تا زمان آینده کامل یا آینده دور را نیز برایتان شرح بدهم :   گفتیم برای ساخت زمان آینده ساده فعل werden را صرف میکنیم و در نهایت فعل اصلی به انتهای جمله میرود. Ich werde …

درس سی و چهارم – زمان آینده کامل یا دور ادامه »