درس سی و پنجم – زمان گذشته ساده

  استفاده از این زمان ، در صورتی است که ما می خواهیم بگوییم : من رفتم ، من خوردم ، من آمدم و … برای ساخت این زمان گذشته ساده ، می بایستی به روش زیر عمل کنیم   مثلا : من گفتم میدانیم که فعل گفتن sagen است ، در ابتدا en آنرا …

درس سی و پنجم – زمان گذشته ساده ادامه »